Wat is het verschil tussen present perfect en present perfect continuous?

Present perfect tense and present perfect continuous kunnen beide gebruikt worden om te verwijzen naar de huidige gevolgen van een actie of situatie in het verleden:

  • Present perfect kan worden gebruikt om te verwijzen naar een actie in het verleden die kan doorgaan in het heden (bijvoorbeeld: “I have lived here for six months”).
  • Present perfect continuous verwijst naar acties of situaties die in het verleden begonnen zijn en zeker in het heden voortduren (bijvoorbeeld: “I have been arguing with him constantly”).