De hoofdvraag in je scriptie

De hoofdvraag is de centrale onderzoeksvraag van je scriptie. De hoofdvraag stel je op met behulp van de probleemstelling die je weer met behulp van de probleemanalyse hebt opgesteld.

De hoofdvraag beantwoord je in je scriptie met het onderzoek dat je doet. De deelvragen/hypothesen stel je op om je hoofdvraag stap voor stap te kunnen beantwoorden. Zo zorgen de deelvragen/hypothesen voor structuur in de beantwoording van de hoofdvraag.

Verder lezen: De hoofdvraag in je scriptie

8 Tips: Proefschrift opmaken, vormgeven en laten drukken

Na jaren van onderzoek is het einde eindelijk in zicht. Nu moet je je proefschrift ‘alleen’ nog opmaken en laten drukken. De opmaak en vormgeving van je proefschrift kun je zelf doen, of uitbesteden aan een specialist. Om je proefschrift te laten drukken, ga je naar een drukker.

Proefschriften hebben vaak een vaste structuur en bestaan vaak uit dezelfde onderdelen, zoals een colofon, titelpagina van de universiteit, dankwoord en een uitnodiging in de vorm van een boekenlegger.

Verder lezen: 8 Tips: Proefschrift opmaken, vormgeven en laten drukken

Aanbevelingen in je scriptie

In de aanbevelingen geef je je opdrachtgever adviezen ten aanzien van het vraagstuk dat je in de inleiding van je scriptie hebt beschreven.

Welke concrete oplossingen zijn mogelijk of welke maatregelen denk jij dat er moeten worden genomen op basis van je onderzoek? Dus wat adviseer jij de opdrachtgever om – bij wijze van spreken – morgen te gaan doen?

Aanbevelingen worden in een apart hoofdstuk opgenomen, na het hoofdstuk met de conclusies en de discussie. Je kunt ze ook opnemen in een apart adviesrapport als je opdrachtgever daarom vraagt.

Verder lezen: Aanbevelingen in je scriptie

Voorbeeld APA-stijl: Oratie

De oratie, ook wel inaugurele rede genoemd of intreerede, is de toespraak waarmee de hoogleraar die net is benoemd zijn of haar ambt officieel begint.

Als je naar een oratie wilt verwijzen met behulp van de APA-stijl dan is het van belang of de oratie is gepubliceerd of niet.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Oratie

Voorbeeld APA-stijl: Interview

Als je naar interviews verwijst volgens de APA-stijl kun je dit op twee manieren doen. Welke manier je moet kiezen, hangt ervan af of je zelf het interview hebt gehouden of dat je verwijst naar het interview van iemand anders.

  1. Heb je zelf het interview gehouden dan kun je verwijzen naar de bijlagen of je kiest voor ‘persoonlijke communicatie’.
  2. Gebruik je het interview van iemand anders dan volg je de ‘normale’ regels voor het verwijzen naar een bron.

    Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Interview

Voorbeeld APA-stijl: Wikipedia-artikel

Wikipedia is een goede manier om snel informatie te vergaren over een onderwerp, maar wordt vaak afgeraden om als bron te gebruiken. Mocht je Wikipedia toch willen gebruiken en opnemen in je bronnenlijst dan moet dit volgens de APA-stijl hetzelfde als bij een normale internetbron.

Het is belangrijk dat de datum van wanneer je een Wikipediapagina hebt geraadpleegd wordt genoteerd omdat Wikipediapagina’s kunnen veranderen van tijd tot tijd.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Wikipedia-artikel

Voorbeeld APA-stijl: Blendle-artikel of krantenartikel (internet)

Naast krantenartikelen in gedrukte kranten, verschijnen de meeste artikelen ook online. Bijvoorbeeld via Blendle of via de eigen site van de krant. Een online krantenartikel noteer je volgens de APA-stijl hetzelfde als een normale internetbron. Hieronder volgt een voorbeeld.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Blendle-artikel of krantenartikel (internet)