APA-stijl richtlijnen voor namen en initialen

Volgens de APA-stijl schrijf je de voornamen van auteurs nooit voluit en voeg je geen titels toe, zoals PhD of MSc. In plaats daarvan noem je in de lopende tekst alleen de achternamen, terwijl je in de bronvermelding in de literatuurlijst ook initialen vermeldt.

Tussenvoegsels (zoals “de”, “van der” of “el”) beschouw je als deel van de achternaam en je sorteert de literatuurlijst op alfabetische volgorde op basis van de eerste auteursnaam. Een bron van “De Zwart” sorteer je dus op de “d” van “De” in plaats van op de “Z” van “Zwart”.

Verder lezen: APA-stijl richtlijnen voor namen en initialen

Wat is een focusgroep of focusgroep-interview?

Een focusgroep of focusgroep-interview in je scriptie

Een focusgroep (ook wel focusgroep-interview genoemd) is een kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij een groep mensen wordt samengebracht om te discussiëren over een vooraf bepaald onderwerp.

Een focusgroep is dus een soort interview waaraan meerdere respondenten tegelijkertijd deelnemen. De onderzoeker stelt vragen aan de groep en faciliteert de discussie. Het doel van een focusgroep is om data te verzamelen.

Verder lezen: Wat is een focusgroep of focusgroep-interview?

Voorbeeld APA-stijl: Arrest en jurisprudentie (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

De APA-stijl heeft geen specifieke regels om te verwijzen naar een arrest (jurisprudentie). Omdat de meeste arresten worden gepubliceerd op het internet kun je uitgaan van de regels voor een internetbron.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Arrest en jurisprudentie (6de editie)

Validiteit en betrouwbaarheid in literatuuronderzoek

De validiteit wordt bepaald door de relevantie van de bron voor het beantwoorden van de hoofdvraag en deelvraag (inhouds– en begripsvaliditeit) en de wijze waarop je zoekt (interne en externe validiteit).

Voor de betrouwbaarheid is de mate van wetenschappelijkheid van je bronnen bepalend maar ook of je geen toevallige fouten maakt tijdens het zoeken, en het waarderen en het combineren van de bevindingen uit de relevante en gewaardeerde literatuur.

Daarnaast is het voor de betrouwbaarheid van je bronnen ook belangrijk dat je je bronnen correct vermeldt in je scriptie. Zo kunnen de lezers je bronnen achterhalen en controleren, en voorkom je plagiaat. Je kunt gebruikmaken van onze gratis APA Generator om automatisch foutloze bronvermeldingen te genereren.

Verder lezen: Validiteit en betrouwbaarheid in literatuuronderzoek

Betrouwbaarheid in je scriptie | Voorkom willekeurige fouten

Betrouwbaarheid heeft betrekking op de mate waarin een meting in je scriptie vrij is van fouten, op consistente wijze iets meet, en daarmee herhaalbaar is. Je kunt voor een hoge betrouwbaarheid zorgen door willekeurige meetfouten (random errors) te voorkomen.

Drie belangrijke vormen van betrouwbaarheid zijn:

  1. Herhaalbaarheid
  2. Interne consistentie
  3. Gelijkwaardigheid: 

Verder lezen: Betrouwbaarheid in je scriptie | Voorkom willekeurige fouten

Plaats van bronvermelding in de tekst volgens de APA-stijl (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Als je veel gebruikmaakt van bronnen, moet je hiernaar vaak verwijzen in je tekst. Het uitgangspunt is dat je beter te vaak naar een bron kunt verwijzen dan te weinig.

Het moet voor de lezer van je scriptie in een oogopslag duidelijk zijn of de informatie van een bron afkomstig is.

Verder lezen: Plaats van bronvermelding in de tekst volgens de APA-stijl (6de editie)

Voorbeeld APA-stijl: Brief van minister (Kamerbrief, Kamerstuk) (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Een brief van een minister wordt een kamerstuk genoemd. De APA-stijl heeft geen speciale eisen voor kamerstukken. De kamerbrief is een internetbron, omdat de bronnen altijd via het internet te downloaden zijn. Tussen blokhaken voeg je “Kamerbrief” toe.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Brief van minister (Kamerbrief, Kamerstuk) (6de editie)