Internetbron zonder auteur, datum of titel volgens de APA-stijl

De internetbron is een aparte categorie binnen de APA-stijl en bestaat uit vier onderdelen: de auteur, publicatiedatum, titel en de url.

Voorbeeld internetartikel
APA-format AuteurAchternaam, Initialen. (Jaar, Dag maand). TitelArtikel [EventueelTypeInternetbron]. Geraadpleegd van http://WebPagina
In literatuurlijst Wynia, S. (2015, 27 juli). Hebben overmoedige CEO’s wel geleerd van de wilde jaren? Geraadpleegd van http://www.elsevier.nl/Economie/blogs/2015/7/Hebben-overmoedige-CEOs-wel-geleerd-van-de-wilde-jaren-2662582W/?masterpageid=158566
In de tekst
  • Uit een artikel op Elsevier blijkt dat … (Wynia, 2015).
  • Uit een artikel Wynia (2015) blijkt dat … .

Het komt helaas vaak voor dat je gegevens mist. Zo is er vaak geen auteur te vinden of publicatiedatum. Wat moet je doen als je informatie mist?

Wat mist er? Oplossing
Geen persoon als auteur Kies voor de naam van de website
Geen datum Gebruik ‘z.d.’ voor datum. Dit staat voor zonder datum.
Geen titel Beschrijf de bron tussen blokhaken.
Geen auteur en datum Combineer geen auteur en geen datum.
Geen auteur en titel Combineer geen auteur en geen titel.
Geen datum en titel Combineer geen datum en geen titel.
Geen auteur, datum en titel Combineer geen auteur, geen datum en geen titel.

Verder lezen: Internetbron zonder auteur, datum of titel volgens de APA-stijl

De hoofdvraag in je scriptie

De hoofdvraag is de centrale onderzoeksvraag van je scriptie. De hoofdvraag stel je op met behulp van de probleemstelling die je weer met behulp van de probleemanalyse hebt opgesteld.

De hoofdvraag beantwoord je in je scriptie met het onderzoek dat je doet. De deelvragen/hypothesen stel je op om je hoofdvraag stap voor stap te kunnen beantwoorden. Zo zorgen de deelvragen/hypothesen voor structuur in de beantwoording van de hoofdvraag.

Verder lezen: De hoofdvraag in je scriptie

8 Tips: Proefschrift opmaken, vormgeven en laten drukken

Na jaren van onderzoek is het einde eindelijk in zicht. Nu moet je je proefschrift ‘alleen’ nog opmaken en laten drukken. De opmaak en vormgeving van je proefschrift kun je zelf doen, of uitbesteden aan een specialist. Om je proefschrift te laten drukken, ga je naar een drukker.

Proefschriften hebben vaak een vaste structuur en bestaan vaak uit dezelfde onderdelen, zoals een colofon, titelpagina van de universiteit, dankwoord en een uitnodiging in de vorm van een boekenlegger.

Verder lezen: 8 Tips: Proefschrift opmaken, vormgeven en laten drukken

Aanbevelingen in je scriptie

In de aanbevelingen geef je je opdrachtgever adviezen ten aanzien van het vraagstuk dat je in de inleiding van je scriptie hebt beschreven.

Welke concrete oplossingen zijn mogelijk of welke maatregelen denk jij dat er moeten worden genomen op basis van je onderzoek? Dus wat adviseer jij de opdrachtgever om – bij wijze van spreken – morgen te gaan doen?

Aanbevelingen worden in een apart hoofdstuk opgenomen, na het hoofdstuk met de conclusies en de discussie. Je kunt ze ook opnemen in een apart adviesrapport als je opdrachtgever daarom vraagt.

Verder lezen: Aanbevelingen in je scriptie