5w’s of 6w’s? Kies het juiste model voor je afnemersanalyse

Het 5w- of 6w-model van Ferrell is een methode om meer inzicht te krijgen in het gedrag en de wensen van klanten.

Door de 5 w’s – wie, wat, waar, wanneer en waarom – mee te nemen in je marktonderzoek, voer je een gedegen afnemersanalyse uit. De uitkomsten kunnen eventueel ook dienen als input van je SWOT-analyse.

Verder lezen: 5w’s of 6w’s? Kies het juiste model voor je afnemersanalyse

Validiteit en betrouwbaarheid in een enquête

De validiteit wordt bepaald door de operationalisatie van de begrippen (betreft de inhoudsvaliditeit, begripsvaliditeit en ecologische validiteit) en de wijze waarop je de data-analyse (interne validiteit) uitvoert.

De betrouwbaarheid wordt bepaald door de samenhang tussen je items (interne consistentie te meten met Cronbach’s Alpha), de grootte en representativiteit van je steekproef en de omstandigheden waaronder je de enquête hebt afgenomen en of je in de data-analyse geen toevallige fouten maakt (inter- en intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid en herhaalbaarheid).

Verder lezen: Validiteit en betrouwbaarheid in een enquête

Validiteit en betrouwbaarheid in literatuuronderzoek

De validiteit wordt bepaald door de relevantie van de bron voor het beantwoorden van de hoofdvraag en deelvraag (inhouds– en begripsvaliditeit) en de wijze waarop je zoekt (interne en externe validiteit).

Voor de betrouwbaarheid is de mate van wetenschappelijkheid van je bronnen bepalend maar ook of je geen toevallige fouten maakt tijdens het zoeken, het waarderen en het combineren van de bevindingen uit de relevante en gewaardeerde literatuur.

Verder lezen: Validiteit en betrouwbaarheid in literatuuronderzoek