Voorbeeld APA-stijl: Internetbron zonder auteur, datum of titel (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

De internetbron is een aparte categorie binnen de APA-stijl en bestaat uit vier onderdelen: de auteur, publicatiedatum, titel en de URL.

Voorbeeld internetartikel
APA-format AuteurAchternaam, Initialen. (Jaar, Dag maand). TitelArtikel [EventueelTypeInternetbron]. Geraadpleegd van http://Webpagina
In literatuurlijst Wynia, S. (2015, 27 juli). Hebben overmoedige CEO’s wel geleerd van de wilde jaren? Geraadpleegd van http://www.elsevier.nl/Economie/blogs/2015/7/Hebben-overmoedige-CEOs-wel-geleerd-van-de-wilde-jaren-2662582W/?masterpageid=158566
In de tekst
  • Uit een artikel op Elsevier blijkt dat … (Wynia, 2015).
  • Uit een artikel Wynia (2015) blijkt dat … .

Het komt helaas vaak voor dat je gegevens mist. Zo is er vaak geen auteur of publicatiedatum te vinden. Wat moet je doen als je informatie mist?

Wat mist er? Oplossing
Geen persoon als auteur Kies voor de naam van de organisatie achter de website. Als deze ook onbekend is, gebruik je de titel.
Geen datum Gebruik “z.d.” in plaats van de datum. Dit staat voor zonder datum.
Geen titel Beschrijf de bron tussen blokhaken (brackets).
Geen auteur en datum Combineer geen auteur/organisatie en geen datum.
Geen auteur en titel Combineer geen auteur/organisatie en geen titel.
Geen datum en titel Combineer geen datum en geen titel.
Geen auteur, datum en titel Combineer geen auteur/organisatie, geen datum en geen titel.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Internetbron zonder auteur, datum of titel (6de editie)

Voorbeeld APA-stijl: Wetenschappelijk tijdschrift (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Wetenschappelijk onderzoek wordt gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften (in het Engels: journal). In een (universitaire) scriptie zul je veelal verwijzen naar artikelen uit deze wetenschappelijke tijdschriften. Check wel altijd of het journal van goede kwaliteit is.

Als je citeert of parafraseert uit een journal moet je altijd de bron vermelden. Hieronder zie je hoe je volgens de APA-stijl bronnen uit een wetenschappelijk tijdschrift (journal) moet vermelden.

Genereer je bronvermelding direct met de DOI van het wetenschappelijke artikel.

Genereer foutloze APA-bronvermeldingen met Scribbr

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Wetenschappelijk tijdschrift (6de editie)

Voorbeeld APA-stijl: (Studie)boek of e-book (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Als je in je scriptie verwijst naar een (studie)boek, dan moet je dat volgens de de APA-stijl op onderstaande wijze doen. Een e-book heeft een ander format.

Genereer je bronvermelding direct met de titel of ISBN van het boek.

Genereer foutloze APA-bronvermeldingen met Scribbr

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: (Studie)boek of e-book (6de editie)

Literatuurlijst alfabetiseren volgens de APA-regels (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

De literatuurlijst sorteer je op alfabetische volgorde.

Je gaat uit van de achternaam van de eerste auteur van een bron. De eerste auteur is de auteur die als eerste genoemd wordt in de bron, dit hoeft dus niet de auteur te zijn van wie de eerste letter van de naam als eerste in het alfabet voorkomt.

Verder lezen: Literatuurlijst alfabetiseren volgens de APA-regels (6de editie)

Literatuurlijst volgens de APA-regels (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Iedere bron die je gebruikt in je scriptie schrijf je op in de literatuurlijst. De literatuurlijst staat helemaal aan het eind van je scriptie maar nog voor de bijlagen. Deze lijst wordt ook wel bronnenlijst, literatuurlijst of reference list genoemd.

De APA heeft regels opgesteld over hoe je de bronnen moet opschrijven en hoe de literatuurlijst eruit moet zien. Dit artikel volgt de richtlijnen van de 6de druk. In oktober 2019 is de 7de druk van het APA handboek gepubliceerd. Meer informatie daarover vind je in onze gratis APA handleiding. Spreek met je begeleider af welke richtlijnen jij dient te volgen.

Verder lezen: Literatuurlijst volgens de APA-regels (6de editie)

Citeren volgens de APA-regels (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Wanneer je tekst uit een bron letterlijk overneemt, spreek je van een citaat. Een definitie van een begrip overnemen uit een bepaalde bron is een voorbeeld van een citaat.

De APA-stijl heeft een aantal regels opgesteld voor de opmaak van citaten. Zo moet je bijvoorbeeld dubbele aanhalingstekens gebruiken bij het opschrijven van een citaat van minder dan 40 woorden.

Verder lezen: Citeren volgens de APA-regels (6de editie)

Verwijzingen in de tekst volgens de APA-regels (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Wanneer je gebruikmaakt van een bron ben je verplicht om hier in de tekst direct naar te verwijzen. De APA-stijl schrijft voor dat je altijd de auteursnamen en de publicatiedatum toevoegt.

Verder lezen: Verwijzingen in de tekst volgens de APA-regels (6de editie)

Resultaat Scribbr Plagiaat Checker – Welke overeenkomsten kan ik negeren en welke zijn mogelijk plagiaat?

Niet iedere overkomst die door de Scribbr Plagiaat Checker wordt gevonden is plagiaat. Sommige overeenkomsten mag je negeren en sommige overeenkomsten zijn ernstig en moet je direct repareren.

De locatie van de overeenkomst in je scriptie bepaalt mede of je de overeenkomst kunt negeren of niet.

Overeenkomsten per onderdeel van je scriptie

Onderdeel scriptie Overeenkomst negeren of kritisch bekijken
Titelpagina Negeren – maar niet de titel!
Inhoudsopgave Negeren
Lijst met figuren en tabellen Kritisch bekijken
Afkortingenlijst Negeren – behalve als je delen van de lijst of de complete lijst hebt overgenomen
Begrippenlijst Kritisch bekijken
Hoofdonderdelen van je scriptie (bijv. voorwoord, inleiding en conclusie) Kritisch bekijken
Literatuurlijst Negeren
Bijlagen Kritisch bekijken

Verder lezen: Resultaat Scribbr Plagiaat Checker – Welke overeenkomsten kan ik negeren en welke zijn mogelijk plagiaat?

Voorbeeld APA-stijl: (Hoofdstuk/gedeelte uit een) bundel (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

In een bundel hebben meerdere auteurs afzonderlijk van elkaar hoofdstukken geschreven. Een bundel wordt ook wel een geredigeerd boek genoemd.

Je ziet vaak dat meerdere wetenschappers een bijdrage hebben geleverd aan de bundel in de vorm van een hoofdstuk in het boek. Zo kunnen zij hun expertise delen. De auteurs die het geredigeerde boek hebben samengesteld, noemen we de redacteurs. In het Engels noemen we ze editors.

Je kunt verwijzen naar de gehele bundel of naar een hoofdstuk of gedeelte uit een bundel.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: (Hoofdstuk/gedeelte uit een) bundel (6de editie)

Bron met meerdere auteurs in APA-stijl (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Als een bron meerdere auteurs heeft, gebruik je het &-teken. Bij meer dan twee auteurs gebruik je ook de afkorting et al. (“en anderen”). In de literatuurlijst vermeld je alle auteurs op een rij, waarbij je altijd gebruikmaakt van een serial comma.

Bij de verwijzing in de tekst gebruik je altijd de achternamen van de auteurs en de publicatiedatum van de bron.

Bij de bronvermelding in de literatuurlijst noteer je de achternamen en intialen. Je laat titels, zoals dr., PhD en Msc, weg.

Verder lezen: Bron met meerdere auteurs in APA-stijl (6de editie)