5w’s of 6w’s? Kies het juiste model voor je afnemersanalyse

Het 5w- of 6w-model van Ferrell is een methode om meer inzicht te krijgen in het gedrag en de wensen van klanten.

Door de 5 w’s – wie, wat, waar, wanneer en waarom – mee te nemen in je marktonderzoek, voer je een gedegen afnemersanalyse uit. De uitkomsten kunnen eventueel ook dienen als input van je SWOT-analyse.

Verder lezen: 5w’s of 6w’s? Kies het juiste model voor je afnemersanalyse

Validiteit en betrouwbaarheid in literatuuronderzoek

De validiteit wordt bepaald door de relevantie van de bron voor het beantwoorden van de hoofdvraag en deelvraag (inhouds– en begripsvaliditeit) en de wijze waarop je zoekt (interne en externe validiteit).

Voor de betrouwbaarheid is de mate van wetenschappelijkheid van je bronnen bepalend maar ook of je geen toevallige fouten maakt tijdens het zoeken, het waarderen en het combineren van de bevindingen uit de relevante en gewaardeerde literatuur.

Verder lezen: Validiteit en betrouwbaarheid in literatuuronderzoek

Betrouwbaarheid in je scriptie

De betrouwbaarheid gaat over de mate waarin een meting in je scriptie vrij is van fouten, op consistente wijze iets meet en daarmee herhaalbaar is. Hier zorg je voor door willekeurige meetfouten (random errors) te voorkomen.

Garandeer op deze manier in je onderzoek drie vormen van betrouwbaarheid:

  1. Herhaalbaarheid
  2. Interne consistentie
  3. Gelijkwaardigheid: 

Verder lezen: Betrouwbaarheid in je scriptie

Voorbeeld APA-stijl: Enquête

De APA-stijl gebruik je normaal gesproken niet bij het verwijzen naar je enquête. De enquête voeg je meestal toe aan de bijlagen.

Als je de enquête niet toevoegt aan de bijlagen dan moet je gebruikmaken van de term “persoonlijke communicatie” als je ernaar verwijst.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Enquête