Parlementaire stukken (Kamerstukken, Handelingen, Kamervragen en Kamerbrief)

De Leidraad voor juridische auteurs heeft voor het verwijzen naar Kamerstukken, Handelingen en Kamervragen specifieke verwijsregels opgesteld.

De Kamerbrief wordt niet expliciet genoemd in de Leidraad, daarom hebben we hiervoor de meest logische oplossing gekozen.

Verder lezen: Parlementaire stukken (Kamerstukken, Handelingen, Kamervragen en Kamerbrief)

Voetnoten volgens de regels van de Leidraad

De Leidraad voor juridische auteurs schrijft voor dat je bij scripties voetnoten gebruikt voor het verwijzen naar bronnen in de tekst. In de voetnoot schrijf je verkort de bron op en met het voetnootnummer kun je eenvoudig naar de juiste plek in de hoofdtekst verwijzen. De voetnoot staat in een kleiner lettertypegrootte dan de hoofdtekst.

Verder lezen: Voetnoten volgens de regels van de Leidraad

Verwijzingen naar tijdschriftartikelen volgens de Leidraad

Bij het verwijzen naar tijdschriftartikelen volgens de Leidraad voor juridische auteurs (hierna Leidraad) maak je gebruik van de verkorte schrijfwijze in de voetnoot en de volledige gegevens in de literatuurlijst. Net als bij een boek herhaal je in de literatuurlijst eerst de verkorte schrijfwijze (dikgedrukt).

Verder lezen: Verwijzingen naar tijdschriftartikelen volgens de Leidraad

Paginanummer, onderdeelnummer, afleveringsnummer of publicatienummer?

Bij het verwijzen naar bronnen volgens de Leidraad voor juridische auteurs (hierna Leidraad) moet je rekening houden met paginanummers, onderdeelnummers,  publicatienummers, afleveringsnummers en aantekeningnummers.

Al deze termen kunnen snel door je hoofd gaan spoken.

In dit artikel hebben we een overzicht gemaakt, zodat duidelijk wordt waar alle nummers voor staan. Daarnaast hebben we de afkortingen op een rij gezet.

Verder lezen: Paginanummer, onderdeelnummer, afleveringsnummer of publicatienummer?