Voorbeeld APA-stijl: Wetenschappelijk tijdschrift (journal)

Wetenschappelijk onderzoek wordt gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften (in het Engels: journal). In een (universitaire) scriptie zul je veelal verwijzen naar artikelen uit deze wetenschappelijke tijdschriften. Check wel altijd of het journal van goede kwaliteit is.

Als je citeert of parafraseert uit een journal moet je altijd de bron vermelden. Hieronder zie je hoe je volgens de APA-stijl bronnen uit een wetenschappelijk tijdschrift (journal) moet vermelden.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Wetenschappelijk tijdschrift (journal)

Figuren- en tabellenlijst in je scriptie

In de figuren- en tabellenlijst staan alle in je scriptie gebruikte figuren en tabellen met het bijbehorende paginanummer opgesomd. Deze lijsten zorgen ervoor dat de lezer een overzicht heeft en snel kan zien op welke plek in je scriptie je bepaalde figuren en tabellen gebruikt.

Een figuren- en tabellenlijst is vaak niet verplicht maar wordt wel geadviseerd wanneer je van veel figuren of tabellen gebruikmaakt en je scriptie aan de grote kant is.

Verder lezen: Figuren- en tabellenlijst in je scriptie

Voorbeeld probleemanalyse praktijkvraagstuk

Nadat jij je onderwerp hebt gekozen en afgebakend, formuleer je met behulp van een probleemanalyse (probleemoriëntatie) de probleemstelling en doelstelling. Hierna begin je pas met het opstellen van de onderzoeksvragen.

Het voorbeeld hieronder is een praktijkvraagstuk voor het hbo. De oriëntatie is geschreven met behulp van het stappenplan voor de probleemoriëntatie.

Verder lezen: Voorbeeld probleemanalyse praktijkvraagstuk

Probleemanalyse maken voor je scriptie

De probleemanalyse (ook wel probleemoriëntatie of probleemverkenning genoemd) is een van de belangrijkste stappen in het scriptieschrijfproces. Een goede probleemanalyse leidt tot een goed afgebakende probleemstelling en doelstelling en helpt je op weg om de juiste onderzoeksvragen op te stellen.

De probleemanalyse is afgerond als je weet welk vraagstuk opgelost moet worden en waarom. Uit de probleemoriëntatie kun je vervolgens makkelijk de hoofdvraag met de deelvragen afleiden.

Verder lezen: Probleemanalyse maken voor je scriptie

Parlementaire stukken (Kamerstukken, Handelingen, Kamervragen en Kamerbrief)

De Leidraad voor juridische auteurs heeft voor het verwijzen naar Kamerstukken, Handelingen en Kamervragen specifieke verwijsregels opgesteld.

De Kamerbrief wordt niet expliciet genoemd in de Leidraad, daarom hebben we hiervoor de meest logische oplossing gekozen.

Verder lezen: Parlementaire stukken (Kamerstukken, Handelingen, Kamervragen en Kamerbrief)