Voorbeeld probleemanalyse praktijkvraagstuk

Nadat jij je onderwerp hebt gekozen en afgebakend, formuleer je met behulp van een probleemanalyse (probleemoriëntatie) de probleemstelling en doelstelling. Hierna begin je pas met het opstellen van de onderzoeksvragen.

Het voorbeeld hieronder is een praktijkvraagstuk voor het hbo. De oriëntatie is geschreven met behulp van het stappenplan voor de probleemoriëntatie.

Verder lezen: Voorbeeld probleemanalyse praktijkvraagstuk

Probleemanalyse maken voor je scriptie

De probleemanalyse (ook wel probleemoriëntatie of probleemverkenning genoemd) is een van de belangrijkste stappen in het scriptieschrijfproces. Een goede probleemanalyse leidt tot een goed afgebakende probleemstelling en doelstelling en helpt je op weg om de juiste onderzoeksvragen op te stellen.

De probleemanalyse is afgerond als je weet welk vraagstuk opgelost moet worden en waarom. Uit de probleemoriëntatie kun je vervolgens makkelijk de hoofdvraag met de deelvragen afleiden.

Verder lezen: Probleemanalyse maken voor je scriptie

Parlementaire stukken (Kamerstukken, Handelingen, Kamervragen en Kamerbrief)

De Leidraad voor juridische auteurs heeft voor het verwijzen naar Kamerstukken, Handelingen en Kamervragen specifieke verwijsregels opgesteld.

De Kamerbrief wordt niet expliciet genoemd in de Leidraad, daarom hebben we hiervoor de meest logische oplossing gekozen.

Verder lezen: Parlementaire stukken (Kamerstukken, Handelingen, Kamervragen en Kamerbrief)