Hypothesen opstellen in je scriptie

Als je in je scriptie wilt toetsen of een bepaalde verwachting juist is dan kun je dat doen aan de hand van hypothesen. Vaak komen deze hypothesen in de plaats van de ‘normale’ deelvragen.

Voorbeeld hypothese

Eerstejaars studenten zijn vaker aanwezig bij colleges dan tweedejaars studenten.

Hypothesen in je scriptie gebruiken

Als je hypothesen in je scriptie wilt gebruiken moet je met een aantal punten rekening houden.

1. De hoofdvraag is vaak geen hypothese

De hoofdvraag is vaak een ‘normale’ onderzoeksvraag. Deze onderzoeksvraag ga je beantwoorden met behulp van de hypothesen. De hypothesen komen dus in de plaats van de deelvragen.

2. Vooronderzoek doen

De hypothesen zijn stellingen waarin je eigenlijk al direct antwoord geeft op de achterliggende vraag. Omdat je het antwoord nog niet weet zal je eerst vooronderzoek moeten doen. Dit vooronderzoek vindt plaats door middel van literatuuronderzoek dat je gebruikt voor je inleiding en probleemoriëntatie.

3. Conceptueel model

Met behulp van het vooronderzoek stel je een conceptueel model op. In het conceptueel model geef je grafisch je verwachtingen weer die je hebt bij het uitvoeren van het daadwerkelijke onderzoek.

4. Hypothesen opstellen

De verwachtingen die je grafisch in het conceptueel model hebt opgetekend deel je in hypothesen in. Iedere hypothese wordt behandeld in een apart hoofdstuk in je scriptie.

5. Toetsen hypothesen

Je stelt hypothesen op om je verwachtingen te toetsen: je gaat na of deze juist of onjuist zijn. Het waarmaken van een verwachting noemen we verifiëren. Wanneer een verwachting niet waargemaakt wordt, noemen we dit falsifiëren.

Hypothesen kun je toetsen door middel van statistisch onderzoek of literatuuronderzoek.

Toetsen door middel van statistisch onderzoek

Bij het toetsten door statistisch onderzoek werk je met een nulhypothese (H0) en een alternatieve hypothese (H1).

Voorbeelden hypothesen bij statistisch onderzoek

H0: Er is geen verband tussen sekse en agressie.

H1: Er is een verband tussen sekse en agressie.

H0: Het inkomen heeft geen effect op het koopgedrag.

H1: Het inkomen heeft effect op het koopgedrag.

H0: Er is geen verschil in taalgebruik tussen ouderen en jongeren.

H1: Er is een verschil in taalgebruik tussen ouderen en jongeren.

Toetsen door middel van literatuuronderzoek

Zie onderstaande scriptie voor een voorbeeld.

Opleiding: Bachelor Marketing
Instelling: Tilburg University
Auteur: Bas Swaen
Taal: Nederlands
Scriptie: “Online kijken, kijken maar niet kopen!

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

2 reacties

Jess
7 december 2017 17:08

Mag je een combinatie maken van deelvragen en daarnaast een hypothese?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
9 december 2017 14:26

Hoi Jess, ja dat mag! Ik zou het wel overleggen met je begeleider of dit voor je begeleider ook oké is. Succes!

Beantwoorden

Reageer