Kan ik naar ChatGPT verwijzen in mijn tekst?

Ja, in sommige gevallen kan het gepast zijn om naar ChatGPT te verwijzen in je werk, met name als je de tool als primaire bron gebruikt (e.g., als je de mogelijkheden van AI-taalmodellen bestudeert).

Sommige onderwijsinstellingen kunnen vereisen dat je het gebruik van ChatGPT in je academische tekst erkent wanneer je de tool hebt ingezet bij het onderzoek- of schrijfproces. Controleer hiervoor altijd de AI-richtlijnen van je opleiding.

Omdat ChatGPT geen betrouwbare bron is, mag je het hulpmiddel niet aanhalen als bron van feitelijke informatie.

In APA-stijl kun je naar ChatGPT verwijzen in de vorm van persoonlijke communicatie, omdat de antwoorden die je hebt gekregen niet opvraagbaar zijn voor andere gebruikers. Je verwijzing ziet er dan als volgt uit:

(ChatGPT, persoonlijke communicatie, 11 februari 2023)