A.s. afkorting | Betekenis & Voorbeelden

A.s. is de afkorting voor “aanstaande”, wat “aankomende” of “eerstvolgende” betekent. Hoewel “aanstaande” één woord is, wordt een punt gezet tussen de “a” en de “s”. “As” en “as.” zijn verkeerd gespelde varianten.

Voorbeeld: a.s. afkorting
 • Kun je maandag a.s. je scriptie verdedigen?
 • De levering van je nieuwe fiets vindt a.s. donderdag plaats.
 • Zullen we a.s. zaterdag naar Amsterdam gaan?

A.s. wordt geschreven met kleine letters, gescheiden door punten. Dit geldt ook voor andere afkortingen waarbij de woorden volledig worden uitgesproken als je ze voorleest. Voorbeelden hiervan zijn “in verband met” (i.v.m.), “op basis van” (o.b.v.), “als gevolg van” (a.g.v.), “ten behoeve van” (t.b.v.) “of iets dergelijks” (o.i.d.), en “dat wil zeggen” (d.w.z.).

Alleen als je een afkorting letter voor letter uitspreekt (zoals “tv”) worden de punten weggelaten.

Probeer de gratis Scribbr Grammatica Check

Verder lezen: A.s. afkorting | Betekenis & Voorbeelden

Het model van Lalonde | Uitleg & Voorbeelden

Het model van Lalonde (1974) maakt een onderscheid tussen vier soorten determinanten die samen iemands gezondheid bepalen:

Een andere naam voor het Lalonde model is het Health Field Concept. Het model wordt voornamelijk gebruikt door gezondheidswetenschappers, de World Health Organisation (WHO), artsen en verpleegkundigen.

Het model van Lalonde

Verder lezen: Het model van Lalonde | Uitleg & Voorbeelden

Dmv of d.m.v.? | Afkorting, Betekenis & Voorbeelden

D.m.v. is de afkorting van “door middel van“, wat “door” of “middels” betekent. Doormiddel van is een verkeerd gespelde variant op door middel van.

Voorbeeld: d.m.v. afkorting
 • De resultaten zijn geanalyseerd d.m.v. een ANOVA.
 • De cyste wordt d.m.v. een operatie verwijderd.
 • D.m.v. een BCG-matrix hebben we inzicht gekregen in welk product we moeten investeren.

D.m.v. wordt geschreven met kleine letters, gescheiden door punten, net als andere afkortingen waarbij de woorden volledig worden uitgesproken. Voorbeelden hiervan zijn “in overleg met” (i.o.m.), “op basis van” (o.b.v.), “als gevolg van” (a.g.v.), “ten behoeve van” (t.b.v.) “of iets dergelijks” (o.i.d.), en “dat wil zeggen” (d.w.z.).

Als je een afkorting letter voor letter uitspreekt (zoals “btw”) worden de punten weggelaten.

Probeer de gratis Scribbr Grammatica Check

Verder lezen: Dmv of d.m.v.? | Afkorting, Betekenis & Voorbeelden

Wat betekent z.s.m.? | Afkorting, Betekenis & Voorbeelden

Z.s.m. is de afkorting van “zo spoedig mogelijk“. Sommige mensen gebruiken deze afkorting ook voor “zo snel mogelijk”.

Voorbeeld: z.s.m. afkorting
 • Je krijgt z.s.m. een betere inschatting van het bezorgvenster.
 • De levering vindt z.s.m. plaats.
 • Wij beantwoorden je e-mail z.s.m.

Z.s.m. wordt geschreven met kleine letters, gescheiden door punten. Dit geldt ook voor andere afkortingen waarbij de woorden volledig worden uitgesproken. Voorbeelden hiervan zijn “in verband met” (i.v.m.), “op basis van” (o.b.v.), “als gevolg van” (a.g.v.), “ten behoeve van” (t.b.v.) “of iets dergelijks” (o.i.d.), en “dat wil zeggen” (d.w.z.).

Alleen als je een afkorting letter voor letter uitspreekt (zoals “tv”) worden de punten weggelaten.

Probeer de gratis Scribbr Grammatica Check

Verder lezen: Wat betekent z.s.m.? | Afkorting, Betekenis & Voorbeelden

Afkorting de heer (dhr.) | Betekenis & Voorbeelden

De afkorting voor de heer is dhr., met een kleine letter en een punt. Je gebruikt alleen een hoofdletter “D” als de afkorting aan het begin van de zin staat.

In formele teksten wordt aangeraden om “de heer” voluit te schrijven, maar in informele teksten of zorgrapporten en -verslagen is het gebruikelijk om dhr. te gebruiken. In gesproken taal zeg je altijd voluit “de heer”, ook als het in de tekst wordt afgekort tot dhr.

Voorbeeld: Afkorting de heer
 • Dhr. Rosenberg is een van onze beste klanten.
 • Ik heb dhr. Vrolijks vanochtend zijn medicatie toegediend.

Verder lezen: Afkorting de heer (dhr.) | Betekenis & Voorbeelden

Afkorting meneer (mr. of m.) | Verschil & Voorbeelden

De afkorting voor meneer is mr. of m. In een formele tekst wordt aangeraden om “meneer” voluit te schrijven, maar in informele teksten of zorgrapporten en -verslagen is het gebruikelijk om mr., m. of dhr. (voor “de heer”) te gebruiken.

In gesproken taal zeg je altijd voluit “meneer”, ook als het in de tekst wordt afgekort tot mr. of m.

Voorbeeld: Afkorting meneer
 • Zorg er a.u.b. voor dat m. Perkic zijn lievelingseten krijgt.
 • Wilt u mr. Daalders machtigen voor de sleuteloverdracht van uw woning?

Verder lezen: Afkorting meneer (mr. of m.) | Verschil & Voorbeelden

Afkorting mevrouw (mevr. / mw.) | Verschil & Voorbeelden

De afkorting voor mevrouw is mevr. of mw. In een formele tekst wordt aangeraden om “mevrouw” voluit te schrijven, maar in informele teksten of zorgrapporten en -verslagen is het gebruikelijk om een van beide afkortingen te gebruiken.

De afkortingen mevr. en mw. komen alleen voor in geschreven taal. In gesproken taal zeg je altijd voluit “mevrouw”, ook als het in de tekst wordt afgekort.

Voorbeeld: Afkorting mevrouw
 • Let er s.v.p. op dat mevr. Vermaas twee keer medicatie krijgt toegediend.
 • Ik heb mw. Lolita gevraagd als tweede lezer voor je scriptie.

Verder lezen: Afkorting mevrouw (mevr. / mw.) | Verschil & Voorbeelden

Aub of a.u.b.? | Afkorting, Betekenis & Voorbeelden

A.u.b. is de afkorting voor “alstublieft”. Het is een beleefde toevoeging als je iemand een verzoek doet of iets vraagt. Een synoniem voor a.u.b. is het Franse s.v.p. (s’il vous plaît).

Voorbeelden: a.u.b. in een zin
 • Kunt u mijn scriptie a.u.b. zo snel mogelijk nakijken?
 • Wilt u uw producten a.u.b. op de kassaband leggen?

A.u.b. wordt geschreven met kleine letters, gescheiden door punten. Dit geldt ook voor afkortingen die worden uitgesproken alsof de volledige woorden er staan, zoals in verband met (i.v.m.), nader te bepalen (n.t.b.), in combinatie met (i.c.m.), en ten behoeve van (t.b.v.).

De scheidingspunten worden alleen weggelaten als je een afkorting letter voor letter uitspreekt (zoals “btw”). Je schrijft a.u.b. altijd met kleine letters, tenzij de afkorting aan het begin van de zin staat. In dat geval begin je deze met een hoofdletter “A”.

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: Aub of a.u.b.? | Afkorting, Betekenis & Voorbeelden

Wat betekent s.v.p? | Afkorting, Betekenis & Voorbeelden

S.v.p. is de afkorting voor de Franse woordgroep “s’il vous plaît”, wat “alstublieft” betekent. Het is een beleefde toevoeging als je iemand iets vraagt (een verzoek doet). Een synoniem voor s.v.p. is a.u.b. (alstublieft).

Voorbeelden: s.v.p. in een zin
 • Kun je s.v.p. zo snel mogelijk feedback geven op mijn scriptie?
 • Kun je dit s.v.p. eerst met de manager overleggen?

S.v.p. wordt geschreven met kleine letters, gescheiden door punten. Dit geldt ook voor afkortingen die worden uitgesproken alsof de volledige woorden er staan, zoals met andere woorden (m.a.w.), op basis van (o.b.v.), of iets dergelijks (o.i.d.), en dat wil zeggen (d.w.z.).

Alleen als je een afkorting letter voor letter uitspreekt (zoals “btw”) worden de scheidingspunten weggelaten. Je schrijft s.v.p. altijd met kleine letters, tenzij de afkorting aan het begin van de zin staat. In dat geval begin je deze met een hoofdletter “S”.

Probeer de gratis Scribbr Grammatica Check

Verder lezen: Wat betekent s.v.p? | Afkorting, Betekenis & Voorbeelden

Boxplot maken en aflezen | Stappenplan & Voorbeelden

Een boxplot is een visualisatie van vijf belangrijke beschrijvende statistieken, namelijk het minimum, het eerste kwartiel, de mediaan, het derde kwartiel en het maximum. Soms worden zwakke en sterke uitschieters (outliers) ook opgenomen in een boxplot.

Interkwartielafstand

Een boxplot zegt iets over de verdeling van de data. Door naar de breedtes van de “dozen” (boxes) te kijken, kun je zien hoe de data verdeeld zijn over de kwartielen.

Let op
Een boxplot wordt ook een box-whisker plot, doosdiagram or snorrendoos genoemd. De minimum- en maximumwaarde worden namelijk met verticale “snorharen” (whiskers) aangeduid.

Verder lezen: Boxplot maken en aflezen | Stappenplan & Voorbeelden