Juridische Leidraad: Parlementaire stukken

In dit artikel worden de nieuwste richtlijnen uit de Leidraad voor juridische auteurs (2022) besproken. In het geval van parlementaire stukken zijn deze gelijk aan die uit 2019.

Voor parlementaire stukken neem je alleen een verwijzing op in de voetnoot, maar geen bronvermelding in de literatuurlijst. Volgens de Leidraad voor juridische auteurs (Juridische Leidraad) hoef je in principe ook geen lijst van parlementaire stukken op te nemen, omdat de verwijzingen in de voetnoot al volledig zijn.

Bij parlementaire stukken vermeld je de officiële bron, maar het webadres voeg je niet toe. Je kunt Kamerstukken, Kamervragen en Handelingen vinden op officielebekendmakingen.nl.

Verder lezen: Juridische Leidraad: Parlementaire stukken

Overzicht bronvermeldingstijlen

Een bronvermeldingstijl is een verzameling van regels die voorschrijven op welke manier je naar bronnen moet verwijzen in je scriptie. Een bronvermeldingstijl wordt vaak gepubliceerd in een officieel handboek met daarin uitleg, voorbeelden en adviezen.

Overzicht meest bekende bronvermeldingstijlen

Verder lezen: Overzicht bronvermeldingstijlen

Betrouwbare bronnen voor in je scriptie | Uitleg & voorbeelden

De informatie in je scriptie is altijd gebaseerd op betrouwbare bronnen. Deze heb je nodig om jouw onderzoek te verantwoorden. Ook laat brongebruik zien dat je je hebt ingelezen in het onderwerp en dat je je bewust bent van de bestaande perspectieven en theorieën. Jouw onderzoek bouwt voort op eerdere onderzoeken.

Probeer altijd meerdere bronnen over een onderwerp te vinden in plaats van je onderzoek te onderbouwen met slechts een paar bronnen of bronnen die allemaal door dezelfde auteur zijn geschreven.

Je kunt er eventueel voor kiezen om gratis correcte bronvermeldingen te genereren met onze APA Generator of MLA Generator.

Verder lezen: Betrouwbare bronnen voor in je scriptie | Uitleg & voorbeelden

Stijlfouten en stijlfiguren | Soorten & Voorbeelden

Stijlfiguren zijn literaire trucs die worden gebruikt om een tekst levendiger, interessanter of overtuigender te maken voor een lezer of luisteraar.

Een stijlfout is een (meestal onopzettelijke) verkeerde afwijking van de norm. Als een stijlfout opzettelijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld om ironie over te brengen, kan deze als stijlfiguur worden geclassificeerd.

Voorbeeld: Stijlfouten en stijlfiguren
 • Alliteratie: Liesje leerde Lotje lopen langs de Lange Lindelaan.
 • Contaminatie: Heb je oma nog opgetelefoneerd?
 • Tautologie: Ik wil tevens ook een extra portie nasi bestellen.

Er bestaan tientallen stijlfiguren. In dit artikel worden alleen de veelvoorkomende stijlfiguren en stijlfouten behandeld.

Verder lezen: Stijlfouten en stijlfiguren | Soorten & Voorbeelden

Wat is een retorische vraag? | Betekenis & Voorbeeld

Een retorische vraag is een stijlfiguur waarbij iemand een vraag stelt zonder een antwoord te verwachten. Het is de bedoeling dat de ontvanger zich aangesproken voelt en aan het denken wordt gezet. Een retorische vraag heeft de vorm van een vraag, maar is eigenlijk meer een nadrukkelijke mededeling.

Voorbeeld: Retorische vraag
 • Iedereen hoort gelijk behandeld te worden. Dat vindt u toch ook?
 • Ben je helemaal gek geworden?
 • Is mijn huis niet prachtig!
 • Doe je voorzichtig?

Soms krijgt een retorische vraag een uitroepteken in plaats van een vraagteken om nog meer nadruk te geven aan de mededeling.

Verder lezen: Wat is een retorische vraag? | Betekenis & Voorbeeld

Wat is een DOI? | DOI-nummer vinden & gebruiken

Een DOI (Digital Object Identifier) is een unieke, permanente reeks cijfers en letters die wordt toegekend aan online wetenschappelijke tijdschriftartikelen, boeken, en andere bronnen.

DOIs maken het makkelijker om bronnen te vinden. Daarom raden bijna alle referentiestijlen, zoals de APA-stijl en MLA-stijl, aan om DOIs in plaats van URLs te gebruiken in je bronvermeldingen.

Een DOI kan op verschillende manieren worden opgemaakt:

 • doi:10.1080/02626667.2018.1560449
 • https://doi.org/10.1111/hex.12487
 • https://dx.doi.org/10.1080/02626667.2018.1560449
 • https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2017.11.014

Verder lezen: Wat is een DOI? | DOI-nummer vinden & gebruiken

E.e.a. of *eea? | Afkorting, Betekenis & Voorbeelden

E.e.a. is de afkorting voor “een en ander“. “E.e.a.” verwijst vaak naar meerdere dingen die niet verder worden gespecificeerd, zoals in de zin “ik wil het e.e.a. uitleggen”. Hierbij geeft iemand aan verschillende dingen te willen uitleggen, maar er wordt niet aangegeven welke dingen.

Soms wordt “e.e.a.” voorafgegaan door “het” (het een en ander), maar dit is niet altijd het geval.

Voorbeeld: e.e.a. afkorting
 • Ik moet nog het e.e.a. voorbereiden voor mijn presentatie over de piramide van Maslow.
 • De monteur heeft e.e.a. weten te verhelpen, maar niet alle problemen zijn opgelost.

E.e.a. schrijf je met kleine letters die worden gescheiden door punten. Dit geldt ook voor andere afkortingen die worden uitgesproken alsof de volledige woorden er staan, zoals m.a.w. (met andere woorden) en d.w.z. (dat wil zeggen).

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: E.e.a. of *eea? | Afkorting, Betekenis & Voorbeelden

Soorten drogredenen | Betekenis, Voorbeelden & Oefenen

Een drogreden is een redenering die op het eerste gezicht correct lijkt, maar het niet is. Een drogreden wordt ook wel een schijnreden, sofisme of fout in de argumentatie genoemd.

Voorbeelden van drogredenen
 • Overhaaste generalisatie: Mijn oma rookte een pakje sigaretten per dag en ze is 102 geworden, dus roken is niet ongezond!
 • Cirkelredenering: Ik vind Dorian erg aardig, omdat ik haar graag mag.
 • Persoonlijke aanval: Jouw ideeën voor duurzaamheid zijn waardeloos, want jij leeft zelf ook niet groen.

Drogredenen zijn schadelijk in een discussie, omdat ze heel overtuigend kunnen overkomen. Hierdoor heeft de lezer of gesprekspartner vaak niet direct door dat een argumentatieschema verkeerd wordt gebruikt of dat een discussieregel wordt geschonden.

Verder lezen: Soorten drogredenen | Betekenis, Voorbeelden & Oefenen

NB afkorting | Betekenis, Gebruik & Voorbeelden

NB is de afkorting voor “nota bene“, wat “let op” of “vestig hier aandacht op” betekent. De afkorting wordt meestal gebruikt om een laatste alinea in te leiden waarin je iets belangrijks zegt. Als nota bene in de lopende tekst voorkomt, wordt de term bijna altijd uitgeschreven.

Voorbeeld: NB afkorting
Op vrijdag 15 juli a.s. organiseert basisschool De Regenboog een theatervoorstelling ter ere van het 10-jarig jubileum. Bij dezen willen alle medewerkers u uitnodigen voor de voorstelling en een afsluitende borrel.

NB Geef voor 1 juli door of en met hoeveel personen u de voorstelling en borrel bezoekt.

NB wordt officieel geschreven met hoofdletters en zonder punten. Ook wordt de mededeling na NB niet voorafgegaan door een dubbele punt.

Probeer de gratis Scribbr Grammatica Check

Verder lezen: NB afkorting | Betekenis, Gebruik & Voorbeelden

Nota bene | Betekenis, Afkorting & Voorbeelden

Nota bene is een term uit het Latijn die “let op” of “vestig hier je aandacht op” betekent. De term kan worden gebruikt in de lopende tekst om erop te wijzen dat iets bijzonder is.

Nota bene wordt ook gebruikt om een laatste alinea in te leiden waarin iets belangrijks wordt gezegd, maar in dat geval wordt bijna altijd de afkorting NB gebruikt (met hoofdletters, zonder punt).

Voorbeeld: Nota bene
 • Ik heb je nota bene nog verteld dat ik geïnteresseerd was in de bank!
 • Is hij gevallen? Ik had hem nota bene nog gewaarschuwd voor die steile helling!

Andere voorbeelden van termen uit het Latijn die al honderden jaren in het Nederlands worden gebruikt, zijn vice versa, mea culpa, de facto en ad nauseam. Je hoeft deze termen niet te cursiveren als je ze gebruikt, omdat ze zijn ingeburgerd.

Verder lezen: Nota bene | Betekenis, Afkorting & Voorbeelden