Faux pas | Betekenis, Vertaling & Voorbeelden

Een faux pas is een overtreding van sociale normen of gebruiken, waardoor iemand een sociale misstap of blunder begaat. Dit komt vaak doordat iemand de regels van een cultuur of gebruik niet kent of doordat iemand signalen van andere mensen niet goed interpreteert.

Voorbeelden: Faux pas in een zin
 • De faux pas van de president leidde bijna tot een wereldwijd schandaal.
 • Spaghetti snijden wordt in Italië gezien als een faux pas.
 • Annabelle maakte haar faux pas goed door aan te geven dat ze niet op de hoogte was van de Nederlandse traditie.

De term “faux pas” komt uit het Frans, maar je hoeft deze niet te cursiveren, omdat faux pas al jaren ingeburgerd is in de Nederlandse taal. Dit geldt ook voor veelgebruikte leenwoorden uit het Latijn, zoals vice versa, mea culpa, ad nauseam en ad hoc. De term faux pas kan letterlijk worden vertaald met “misstap”.

Verder lezen: Faux pas | Betekenis, Vertaling & Voorbeelden

Wat zijn signaalwoorden? | Uitleg, Lijst & Voorbeelden

Signaalwoorden geven een signaal aan de lezer over verbanden in de tekst, waardoor de structuur, begrijpelijkheid en vloeiendheid van je tekst worden verhoogd. Zo kun je signaalwoorden bijvoorbeeld gebruiken om aan te geven dat er een conclusie, vergelijking, tegenstelling, reden, opsomming of argument komt.

Signaalwoorden voorbeelden
 • Lara heeft spreekangst, maar ze wist toch succesvol haar scriptie te verdedigen.
 • Ik heb het boek in één adem uitgelezen, net als mijn moeder.
 • Ten slotte gaf Ryan aan dat de HR-afdeling twee nieuwe medewerkers had aangenomen.

Signaalwoorden worden ook wel verbindingswoorden, indicatoren of structuuraanduiders genoemd. Ze worden meestal ingedeeld op basis van het type verband dat ze signaleren.

Download overzicht van alle signaalwoorden

Verder lezen: Wat zijn signaalwoorden? | Uitleg, Lijst & Voorbeelden

I.o.m. of *iom? | Afkorting, Betekenis & Voorbeelden

I.o.m. is een afkorting die “in overleg met” betekent. In sommige gevallen wordt de afkorting gebruikt voor “in overeenstemming met”.

Voorbeelden: i.o.m. in een zin
 • Lara heeft i.o.m. haar ouders besloten de opleiding tijdelijk te stoppen.
 • Het scriptieonderwerp is i.o.m. de opdrachtgever bepaald.
 • I.o.m. de directeur werd de nieuwe begroting definitief gemaakt.

I.o.m. wordt geschreven met kleine letters en scheidingspunten. Dit geldt voor alle afkortingen die volledig worden uitgesproken (in plaats van letter voor letter). Andere voorbeelden hiervan zijn “a.g.v.” (als gevolg van), “t.b.v.” (ten behoeve van), “n.t.b.” (nader te bepalen), i.v.m. (in verband met), en “i.c.m.” (in combinatie met).

De punten mogen alleen worden weggelaten als je een afkorting letter voor letter uitspreekt (zoals “btw”).

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: I.o.m. of *iom? | Afkorting, Betekenis & Voorbeelden

I.c.m. of *icm? | Afkorting, Betekenis & Voorbeelden

I.c.m. is een afkorting die “in combinatie met” betekent. Synoniemen voor “i.c.m.” zijn “samen met” en “gecombineerd”.

Voorbeelden: i.c.m. in een zin
 • Mijn ontslag i.c.m. de verhuizing viel me erg zwaar.
 • Deze aanbieding is niet geldig i.c.m. andere kortingen.
 • Je mag bleek niet i.c.m. ammoniak gebruiken.

I.c.m. wordt geschreven met kleine letters en scheidingspunten. Dit geldt voor alle afkortingen die worden uitgesproken alsof de volledige woorden er staan. Voorbeelden hiervan zijn “i.o.m.” (in overleg met), “t.b.v.” (ten behoeve van), “n.t.b.” (nader te bepalen), i.v.m. (in verband met), en “t.z.t.” (te zijner tijd).

De punten mogen alleen worden weggelaten als je een afkorting letter voor letter uitspreekt (zoals “btw”).

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: I.c.m. of *icm? | Afkorting, Betekenis & Voorbeelden

I.v.m. of *ivm | Afkorting, Betekenis & Voorbeeld

I.v.m. is een afkorting die “in verband met” betekent. Synoniemen voor “i.v.m.” zijn “door”, “vanwege”, “gezien”, “in relatie tot” en “ten gevolge van”.

Voorbeelden: i.v.m. in een zin
 • Ik bel je i.v.m. het interview dat over een week zal plaatsvinden.
 • De winkel is gesloten i.v.m. een inbraak.
 • I.v.m. mijn ziekte moet ik veel rusten.

I.v.m. wordt geschreven met kleine letters die worden gescheiden door punten, omdat de afkorting wordt uitgesproken alsof de volledige woorden er staan. Dit geldt ook voor andere afkortingen, zoals “a.g.v.” (als gevolg van), “t.b.v.” (ten behoeve van), “n.t.b.” (nader te bepalen), “i.c.m.” (in combinatie met), en “t.z.t.” (te zijner tijd).

De scheidingspunten mogen alleen worden weggelaten als je een afkorting letter voor letter uitspreekt (zoals “tv”).

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: I.v.m. of *ivm | Afkorting, Betekenis & Voorbeeld

N.t.b. of *ntb? | Afkorting, Betekenis & Voorbeelden

N.t.b. is een afkorting die “nader te bepalen” betekent. Je gebruikt de afkorting om aan te geven dat iets op een later tijdstip zal worden gespecificeerd.

Voorbeelden: n.t.b. in een zin
 • Tijdstip van de workshop: n.t.b.
 • Ingangsdatum huurcontract: n.t.b.
 • Locatie van de bruiloft: n.t.b.

N.t.b. wordt geschreven met kleine letters die worden gescheiden door punten, omdat deze afkorting wordt uitgesproken alsof de volledige woorden er staan. Dit geldt ook voor afkortingen als “a.g.v.” (als gevolg van), “t.b.v.” (ten behoeve van), “o.i.d.” (of iets dergelijks), en “t.z.t.” (te zijner tijd).

De punten worden alleen weggelaten als je een afkorting letter voor letter uitspreekt (zoals “btw”).

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: N.t.b. of *ntb? | Afkorting, Betekenis & Voorbeelden

Te zijner tijd, *tezijnertijd of *ter zijner tijd | Betekenis & Spelling

Te zijner tijd is een vaste combinatie die “als het zover is”, “op een gegeven moment” of “tegen die tijd” betekent. Tezijnertijd en ter zijner tijd zijn twee foutief gespelde varianten op deze combinatie.

Voorbeeld: Te zijner tijd in een zin
 • Het bedrijf geeft te zijner tijd het statiegeld terug.
 • De babynaam maken we te zijner tijd pas bekend.
 • Romée gaf aan dat ze er te zijner tijd nog op terugkomt.

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: Te zijner tijd, *tezijnertijd of *ter zijner tijd | Betekenis & Spelling

T.z.t. of *tzt | Afkorting, Betekenis & Voorbeelden

T.z.t. is de afkorting van “te zijner tijd“, wat “op een geschikt moment”, “over enige tijd” of “tegen die tijd” betekent.

Voorbeeld: t.z.t.
 • Je krijgt t.z.t. een betere inschatting van het bezorgvenster.
 • De nieuwe naam van de sportschool wordt t.z.t. feestelijk onthuld.
 • We kunnen daar t.z.t. nog op terugkomen.

T.z.t. wordt geschreven met kleine letters, gescheiden door punten. Dit geldt ook voor andere afkortingen waarbij de woorden volledig worden uitgesproken. Voorbeelden hiervan zijn “in verband met” (i.v.m.), “op basis van” (o.b.v.), “als gevolg van” (a.g.v.), “ten behoeve van” (t.b.v.) “of iets dergelijks” (o.i.d.), en “dat wil zeggen” (d.w.z.).

Alleen als je een afkorting letter voor letter uitspreekt (zoals “tv”) worden de punten weggelaten.

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: T.z.t. of *tzt | Afkorting, Betekenis & Voorbeelden

T.b.v. of *tbv? | Afkorting, Betekenis & Voorbeelden

T.b.v. is een afkorting die “ten behoeve van”, “ten bedrage van”, “ter beschikking van”, of “ten bate van” kan betekenen. In de meeste gevallen wordt “ten behoeve van” bedoeld.

De betekenis en eventuele synoniemen zijn dus afhankelijk van de bedoelde woordcombinatie.

Betekenis Synoniem Voorbeeld
Ten behoeve van Voor, met het oog op Deze scriptie is geschreven ten behoeve van het afstudeerproces.
Ten bedrage van Met de (gelds)waarde Ik geef je een cheque ten bedrage van €10.000,-.
Ter beschikking van (of aan) Voor gebruik door, verstrekken Ik stel mijn lichaam na mijn dood ter beschikking van de wetenschap.
Ten bate van Ten gunste van De sponsorloop ten bate van de zieke kinderen bracht veel geld op

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: T.b.v. of *tbv? | Afkorting, Betekenis & Voorbeelden

O.i.d. of *oid? | Afkorting, Betekenis & Voorbeelden

O.i.d. is de afkorting voor “of iets dergelijks”. Synoniemen voor “o.i.d.” zijn “of zoiets (ofzo)” en “of iets in die richting”.

Voorbeeld: o.i.d.
 • Ik wil iets anders doen met mijn haar: een ander model, een andere kleur, o.i.d.
 • Je kunt het beste een statistische toets gebruiken: een ANOVA, t-toets, o.i.d.

O.i.d. schrijf je met kleine letters die worden gescheiden door punten. Dit geldt ook voor andere afkortingen die worden uitgesproken alsof de volledige woorden er staan, zoals m.a.w. (met andere woorden), a.g.v. (als gevolg van), o.b.v. (op basis van, onder begeleiding van), t.b.v. (ten behoeve van) en d.w.z. (dat wil zeggen).

Alleen als je een afkorting letter voor letter uitspreekt (zoals “btw”) laat je de punten weg.

Verder lezen: O.i.d. of *oid? | Afkorting, Betekenis & Voorbeelden