Uitweiden of uitwijden? | Betekenis, Voorbeelden & Quiz

Uitweiden wordt gebruikt als je bedoelt “ergens uitvoerig of lang over praten”. Uitwijden is een zeldzamer woord dat “wijder worden of maken” betekent.

Voorbeelden: Uitweiden in een zin Voorbeelden: Uitwijden in een zin
Ik wil niet over ons privéleven uitweiden. Door de hitte kan het metaal uitwijden.
Dora weidt graag uit over haar favoriete onderwerp. Harm moest zijn broek laten uitwijden voor de bruiloft.
Oma weidde niet graag uit over haar ziekte. De jurk is door het uitwijden te groot geworden.

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: Uitweiden of uitwijden? | Betekenis, Voorbeelden & Quiz

Bedoening of bedoeling? | Verschil & Voorbeelden

Je gebruikt bedoening als je het hebt over een situatie of toestand (trieste bedoening, saaie bedoening). Bedoeling betekent “doel” of “intentie”.

Voorbeelden: Bedoening in een zin Voorbeelden: Bedoeling in een zin
Ik vind dit feestje maar een saaie bedoening. Sorry, dat was niet mijn bedoeling!
Wat een gezellige bedoening hier! Mijn bedoeling is het conflict op te lossen.
Vond jij die toespraak ook zo’n trieste bedoening? Wat is de bedoeling van deze meeting?
Verwarring
De verwarring tussen bedoeling en bedoening wordt mogelijk veroorzaakt door een bijna identieke uitspraak van de “l” en “n” in dit woord. Het zou ook kunnen komen door de “l” van “boel” in verwante uitdrukkingen, zoals “drukke boel”, “trieste boel” of “saaie boel”.

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: Bedoening of bedoeling? | Verschil & Voorbeelden

Hoelang of hoe lang? | Verschil, Voorbeelden & Quiz

Je gebruikt hoelang als je wilt vragen naar de tijdsduur van iets. Hoe lang gebruik je als je vraagt naar een afstand of de lengte van iets.

Voorbeelden: Hoelang in een zin Voorbeelden: Hoe lang in een zin
Hoelang duurt het concert? Hoe lang is je haar?
Ik vraag me af hoelang mijn onderzoek zal duren. Ik vraag me af hoe lang Owen is.
Hoelang blijven we op de verjaardag? Hoe lang is deze broek?
Let op
Ook in de betekenis van “tot wanneer” (tot hoelang) schrijf je hoelang aan elkaar.

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: Hoelang of hoe lang? | Verschil, Voorbeelden & Quiz

Beide of beiden? | Verschil, Voorbeelden & Quiz

Je gebruikt beiden als het (1) zelfstandig gebruikt wordt en (2) naar personen verwijst. In alle andere gevallen gebruik je de vorm beide.

Beide(n) is zelfstandig gebruikt als het niet gevolgd wordt door een zelfstandig naamwoord en je geen aanvulling kunt maken met een zelfstandig naamwoord uit dezelfde of de vorige zin.

Alleen als aan beide voorwaarden wordt voldaan gebruik je de vorm beiden (met n).

Voorbeeldzin Beide of beiden Uitleg
Beide(n) haarproducten zijn binnen mijn budget. Beide haarproducten zijn binnen mijn budget. Beide wordt gevolgd door een znw* en is niet zelfstandig gebruikt. Ook verwijst het niet naar personen.
Beide(n) gaan deze maand op vakantie. Beiden gaan deze maand op vakantie. Beiden wordt niet gevolgd door een znw en het verwijst naar personen. Het is dus zelfstandig gebruikt.
Mijn oom en tante, beide(n) 60 jaar oud, vieren hun verjaardag samen. Mijn oom en tante, beiden 60 jaar oud, vieren hun verjaardag samen. Beiden wordt niet gevolgd door een znw en het verwijst naar personen die eerder in de zin genoemd zijn.

*znw betekent zelfstandig naamwoord.

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: Beide of beiden? | Verschil, Voorbeelden & Quiz

Meeste of meesten? | Verschil, Voorbeelden & Quiz

Je gebruikt meesten als het (1) naar personen verwijst en (2) zelfstandig wordt gebruikt. In alle andere gevallen gebruik je de vorm meeste, zonder n.

Meeste(n) is zelfstandig als het niet gevolgd wordt door een zelfstandig naamwoord en je geen aanvulling kunt maken met een zelfstandig naamwoord uit dezelfde of de vorige zin.

Je gebruikt dus alleen de vorm meesten (met n) als aan beide voorwaarden wordt voldaan.

Voorbeeldzin Meeste of meesten Uitleg
De meeste(n) producten zijn nu al uitverkocht. De meeste producten zijn nu al uitverkocht. Meeste wordt gevolgd door een znw* en is niet zelfstandig gebruikt. Ook verwijst het niet naar personen.
De meeste(n) stemden voor de bouw van het speeltuintje. De meesten stemden voor de bouw van het speeltuintje. Meesten wordt niet gevolgd door een znw en het verwijst naar personen. Het is dus zelfstandig gebruikt.
Sommige kinderen sprongen in het zwembad, maar de meeste(n) wilden niet. Sommige kinderen sprongen in het zwembad, maar de meeste wilden niet. Meeste wordt niet gevolgd door een znw, maar het kan worden aangevuld met het znw “kinderen”. Hoewel het naar personen verwijst, is het dus niet zelfstandig gebruikt.

*znw betekent zelfstandig naamwoord.

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: Meeste of meesten? | Verschil, Voorbeelden & Quiz

Andere of anderen? | Uitleg, Voorbeelden & Quiz

Je gebruikt anderen als het (1) zelfstandig gebruikt wordt en (2) naar personen verwijst. In alle andere gevallen gebruik je de vorm andere.

Andere(n) is zelfstandig als het niet gevolgd wordt door een zelfstandig naamwoord en je geen aanvulling kunt maken met een zelfstandig naamwoord uit dezelfde of de vorige zin.

Je gebruikt dus alleen de vorm anderen (met n) als aan beide voorwaarden voldaan wordt.

Voorbeeldzin Andere of anderen Uitleg
De andere(n) projecten starten in januari. De andere projecten starten in januari. Andere wordt gevolgd door een znw* en is niet zelfstandig gebruikt. Ook verwijst het niet naar personen.
Willen andere(n) nog iets kwijt over dit onderwerp? Willen anderen nog iets kwijt over dit onderwerp? Anderen wordt niet gevolgd door een znw en het verwijst naar personen. Het is dus zelfstandig gebruikt.
Sommige collega’s gingen naar huis, maar andere(n) bleven voor het diner. Sommige collega’s gingen naar huis, maar andere bleven voor het diner. Andere wordt niet gevolgd door een znw, maar het kan worden aangevuld met het znw “collega’s”. Hoewel het naar personen verwijst, is het dus niet zelfstandig gebruikt.

*znw betekent zelfstandig naamwoord.

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: Andere of anderen? | Uitleg, Voorbeelden & Quiz

Wanneer gebruik je jou of jouw? | Voorbeelden & Quiz

Jouw is een bezittelijk voornaamwoord dat altijd wordt gebruikt om aan te geven dat iets van iemand is. Jou is een persoonlijk voornaamwoord dat meestal geen bezitsrelatie uitdrukt. Het kan bijvoorbeeld een meewerkend of lijdend voorwerp zijn en wordt ook vaak gebruikt na een voorzetsel.

Voorbeelden: Jouw in een zin Voorbeelden: Jou in een zin
Mag ik jouw scriptie raadplegen? Ik moet nu gaan, maar ik zie jou vanavond!
Ik heb liever jouw lunch dan die van hem. Ik heb jou ook een cadeautje gegeven.
Jouw moeder is ontzettend aardig. Is dit boek van jou?

Jouw en jou zijn allebei vormen die nadruk geven aan dat woord in de zin. Als dat niet je bedoeling is, kun je beter “je” zeggen. Dit voorkomt ook dat je een fout maakt, aangezien de niet-nadrukkelijke vorm in beide gevallen “je” is. Als je toch jou en jouw wilt gebruiken, is er een ezelsbruggetje.

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: Wanneer gebruik je jou of jouw? | Voorbeelden & Quiz

Überhaupt | Betekenis, Definitie & Voorbeelden

Überhaupt is een leenwoord uit het Duits dat “hoe dan ook”, “toch al”, “sowieso” of “in het geheel genomen” betekent.

Hoewel de umlaut op de “u” niet nodig is voor de uitspraak, is deze wel overgenomen uit het Duits. “Uberhaupt” zonder umlaut is dus geen toegestane spelling van het bijwoord überhaupt.

Voorbeelden: Überhaupt in een zin
 • Ik ben dan nog op vakantie, maar ik zou überhaupt niet naar het feest gaan.
 • Ik ben dan nog op vakantie, maar ik zou toch al niet naar het feest gaan.
 • Ik ben een vegetariër, dus ik eet überhaupt geen vlees.
 • Ik ben een vegetariër, dus ik eet hoe dan ook geen vlees.
 • Ik vind die stad überhaupt niet geschikt voor toeristen.
 • Ik vind die stad sowieso niet geschikt voor toeristen.

Überhaupt wordt meestal gebruikt in gesproken taal of informele geschreven taal. Het woord komt niet vaak voor in academische teksten, zoals scripties, omdat het een vage betekenis heeft en meestal als stopwoordje wordt gebruikt.

Verder lezen: Überhaupt | Betekenis, Definitie & Voorbeelden

Soorten Plagiaat | Uitleg & Voorbeelden

Er zijn 5 soorten plagiaat die het vaakst voorkomen:

 • Global plagiaat (clone) is een vorm van plagiaat waarbij de gehele tekst wordt overgenomen en wordt ingeleverd onder een andere naam.
 • Verbatim plagiaat is een vorm waarbij hele delen van één tekst worden gekopieerd en geplakt in een nieuwe tekst.
 • Parafraseerplagiaat vindt plaats als iemand anders’ ideeën op onjuiste wijze en/of zonder bronvermelding worden geherformuleerd.
 • Patchwork-plagiaat betekent dat iemand delen van verschillende bronnen kopieert en samenvoegt tot een nieuwe tekst.
 • Zelfplagiaat houdt in dat je je eigen eerdere werk recyclet.

Soorten plagiaat

Voor alle soorten plagiaat geldt dat je gebruikmaakt van iemand anders’ werk of ideeën zonder een correcte verwijzing toe te voegen en/of op een goede manier te parafraseren of citeren.

Officieel is zelfplagiaat daarom geen officiële vorm van plagiaat, omdat je hierbij niet het werk van anderen misbruikt. We behandelen deze vorm toch in dit artikel, omdat zelfplagiaat vaak voorkomt en onderwijsinstellingen hierop controleren.

Verder lezen: Soorten Plagiaat | Uitleg & Voorbeelden

Plagiaat in je scriptie voorkomen | Uitleg, tips & voorbeelden

Plagiaat kan worden voorkomen door je bronnen direct op te slaan, op de juiste manier te citeren en parafraseren, en een correcte bronvermelding toe te voegen in de juiste referentiestijl. Vaak maken onderwijsinstellingen gebruik van een plagiaatscanner om je document te controleren op plagiaat.Plagiaat plegen is misleidend omdat je iemand anders’ werk als je eigen werk presenteert. Het is oneerlijk tegenover je medestudenten en zorgt ervoor dat lezers de herkomst van bronnen niet kunnen achterhalen en controleren. Daarom is het van essentieel belang om plagiaat in je scriptie of essay te voorkomen.

How to avoid plagiarism?

Dit betekent dat je direct zorgvuldig te werk moet gaan als je begint aan je scriptie, onderzoek of andere opdracht. Je kunt plagiaat voorkomen als je de volgende vier stappen volgt:

 1. Sla je bronnen op
 2. Citeer en parafraseer op de juiste manier
 3. Zorg voor een correcte bronvermelding
 4. Controleer je tekst op plagiaat met Scribbrs Plagiaat Checker

Verder lezen: Plagiaat in je scriptie voorkomen | Uitleg, tips & voorbeelden