Sommige of sommigen? | Verschil & Voorbeelden

Je gebruikt sommigen als het (1) zelfstandig gebruikt wordt en (2) naar personen verwijst. In alle andere gevallen gebruik je de vorm sommige.

Sommige(n) is zelfstandig als het niet gevolgd wordt door een zelfstandig naamwoord en je geen aanvulling kunt maken met een zelfstandig naamwoord uit dezelfde of de vorige zin.

Je gebruikt dus alleen de vorm sommigen (met n) als aan beide voorwaarden wordt voldaan.

Voorbeeldzin Sommige of sommigen Uitleg
Sommige(n) producten zijn nu al uitverkocht. Sommige producten zijn nu al uitverkocht. Sommige wordt gevolgd door een znw* en is niet zelfstandig gebruikt. Ook verwijst het niet naar personen.
Sommige(n) wilden liever niet mee naar het teamuitje. Sommigen wilden liever niet mee naar het teamuitje. Sommigen wordt niet gevolgd door een znw en het verwijst naar personen. Het is dus zelfstandig gebruikt.
De meeste vrienden gingen naar huis, maar sommige(n) bleven voor het feest. De meeste vrienden gingen naar huis, maar sommige bleven voor het feest. Sommige wordt niet gevolgd door een znw, maar het kan worden aangevuld met het znw “vrienden”. Hoewel het naar personen verwijst, is het dus niet zelfstandig gebruikt.

*znw betekent zelfstandig naamwoord.

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: Sommige of sommigen? | Verschil & Voorbeelden

Zonder meer of *zondermeer? | Betekenis & Voorbeelden

Zonder meer betekent “zeker”, “blindelings” of “absoluut”. Zondermeer is een verkeerd gespelde variant op zonder meer.

Voorbeelden: Zonder meer in een zin
Ik geloof zonder meer dat je hard gestudeerd hebt voor het tentamen.

De crimineel belandt zonder meer in de gevangenis.

Rachel kan zonder meer haar talent inzetten om mensen te helpen.

Ook voor gerelateerde vaste combinaties, zoals “onder meer“, geldt dat je deze met een spatie schrijft.

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: Zonder meer of *zondermeer? | Betekenis & Voorbeelden

Onder meer of *ondermeer? | Betekenis & Voorbeelden

Onder meer betekent “onder andere(n)” of “behalve deze dingen, ook”. Je schrijft de combinatie altijd met een spatie. Ondermeer is een verkeerd gespelde variant op onder meer.

Voorbeelden: Onder meer in een zin
De participanten werden onder meer gevraagd hun leeftijd en opleidingsniveau te noteren.

De focusgroep werd onder meer bijgewoond door de onderzoeker en een moderator.

Ik ben onder meer op zoek naar zes vrijwilligers voor aanstaande zaterdag.

Ook voor gerelateerde vaste combinaties, zoals “zonder meer“, geldt dat je deze met een spatie schrijft.

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: Onder meer of *ondermeer? | Betekenis & Voorbeelden

Onder andere of onder anderen? | Betekenis & Voorbeelden

Je gebruikt onder anderen als het woord naar personen verwijst. Als “andere” naar een dier of zaak verwijst, gebruik je onder andere.

Voorbeelden: Onder andere in een zin Voorbeelden: Onder anderen een zin
Karl heeft onder andere cola en friet besteld. Leslie heeft onder anderen gedatet met Lex.
Ik heb veel projecten, onder andere een verbouwing. Sen is onder anderen bevriend met Justin.
Regina heeft onder andere over klimaatverandering gesproken. Ik heb een bezoek gebracht aan mijn familie, onder anderen Logan en Glenn.
Tip
Onder andere(n) is een vaste combinatie die bestaat uit “onder” en “andere(n)”. Voor andere of anderen geldt dat je een -n gebruikt als aan twee voorwaarden wordt voldaan:

 • Het wordt zelfstandig gebruikt;
 • Het verwijst naar personen.

Het woord wordt zelfstandig gebruikt als het niet direct gevolgd wordt door een zelfstandig naamwoord en als het niet kan worden aangevuld met een zelfstandig naamwoord uit dezelfde of de vorige zin.

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: Onder andere of onder anderen? | Betekenis & Voorbeelden

Als of dan? | Verschil, Voorbeelden & Quiz

Als en dan worden op verschillende manieren gebruikt:

 • Als wordt gebruikt in vergelijkingen met even … als, zo … als of hetzelfde/dezelfde als.
 • Dan wordt gebruikt in vergelijkingen met een vergrotende trap of anders en ander(e).
Voorbeelden: Als in een zin Voorbeelden: Dan in een zin
Nguyen is even lang als Lysanne. Nguyen is langer dan Lysanne.
De toren is twee keer zo hoog als de vorige. De verhaallijn is anders dan je denkt.
Gaby heeft dezelfde kleur ogen als haar zus. Anders dan Miko ben ik altijd op tijd.
De buurman heeft hetzelfde zwembad als wij. Dat is een ander advies dan gisteren.
Jim heeft eenzelfde auto als zijn man. We sporten op een andere dag dan normaal.

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: Als of dan? | Verschil, Voorbeelden & Quiz

U hebt of u heeft? | Correct gebruik & Voorbeelden

U hebt en u heeft zijn beide correct. De vorm met “heeft” lijkt op het moment vaker voor te komen, maar “u hebt” wint aan populariteit.

U hebt of u heeft
 • Hebt / heeft u bezoek vandaag?
 • Ik geloof dat u per ongeluk mijn jas hebt / heeft gepakt.
 • Mag ik vragen of u kinderen hebtheeft?

Hoewel het niet uitmaakt welke vorm je gebruikt, is het wel belangrijk om steeds dezelfde vorm te gebruiken en ze niet af te wisselen.

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: U hebt of u heeft? | Correct gebruik & Voorbeelden

U wil of u wilt? | Verschil & Voorbeelden

U wil en u wilt zijn beide correct. In Nederland wordt de voorkeur gegeven aan “u wilt”, zeker in formele of academische teksten. In Vlaanderen is “u wil” ook heel gebruikelijk.

U wil of u wilt
 • U wil / u wilt morgen op bezoek komen?
 • Ik begrijp niet waarom u mijn scriptie met een onvoldoende wil / wilt beoordelen.
 • Op de enquête kunt u aangegeven of u de uitkomsten wil / wilt ontvangen.

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: U wil of u wilt? | Verschil & Voorbeelden

Inwijden of inweiden? | Betekenis & Voorbeelden

Inwijden gebruik je om uit te drukken dat:

 • je iets voor het eerst gaat gebruiken (en dit viert);
 • iemand of iets wordt gezegend (vaak in religieuze betekenis);
 • je kennis die niet iedereen heeft overbrengt op iemand (bijvoorbeeld een ritueel of geheim).

Inweiden wordt gebruikt om aan te geven dat (vee)dieren na een winter weer in de weide mogen. Het woord wordt niet vaak gebruikt en komt niet in alle woordenboeken voor.

Voorbeelden: Inwijden in een zin Voorbeelden: Inweiden in een zin
We willen het huis met jullie inwijden tijdens onze housewarming. Kinderen kijken graag naar het inweiden van de veedieren.
Samantha werd ingewijd in de kunst van het koken. De koeien wachten al dagen op het inweiden nu de winter voorbij is.
De bisschop wijdde de priester. De inweiding van veedieren is een populair gezinsuitje.
Tip
Bekijk ook ons artikel over het verschil tussen uitweiden en uitwijden.

Verder lezen: Inwijden of inweiden? | Betekenis & Voorbeelden

Zij wilt of zij wil? | Correct gebruik & Voorbeelden

Zij wil, zonder t, is de enige correcte variant. Op dit moment wordt “zij wilt” nog niet geaccepteerd als Standaardnederlands.

Voorbeelden: Zij wilt of zij wil
 • Zij wil met haar vriendin op vakantie.
 • Kun jij Sanne vragen wat zij voor haar verjaardag wil?
 • Waarom wil zij een nieuwe baan?

Ook voor andere vormen van de derde persoon enkelvoud gebruik je “wil” in plaats van “wilt”. Het is dus “hij wil” en “het wil”.

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: Zij wilt of zij wil? | Correct gebruik & Voorbeelden

Hij wil of hij wilt? | Correct gebruik & Voorbeelden

Hij wil, zonder t, is de enige correcte variant. Op dit moment wordt “hij wilt” nog niet geaccepteerd als Standaardnederlands.

Voorbeelden: Hij wil of hij wilt
 • Hij wil volgend jaar een huis kopen.
 • Kun jij Roy vragen wat hij wil eten vanavond?
 • Waarom wil hij niet naar de verjaardag?

Ook voor andere vormen van de derde persoon enkelvoud gebruik je “wil” in plaats van “wilt”. Het is dus “zij wil” en “het wil”.

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: Hij wil of hij wilt? | Correct gebruik & Voorbeelden