O.b.v. of *obv? | Afkorting, Betekenis & Voorbeelden

O.b.v. is de afkorting voor “op basis van” of “onder begeleiding van”.

 • Op basis van: Je gebruikt de afkorting om aan te geven waar je een uitspraak op baseert. Een synoniem is “gebaseerd op”.
 • Onder begeleiding van: je gebruikt de afkorting om aan te geven wie een andere persoon begeleidt. Een synoniem is “onder toeziend oog van” of “onder supervisie van”.
Voorbeelden: O.b.v. – op basis van Voorbeelden: o.b.v. – onder begeleiding van
O.b.v. deze klacht moet ik je ontslaan. Rudi schreef zijn scriptie o.b.v. twee begeleiders.
Hij koos voor een kwantitatief onderzoek o.b.v. de bestaande literatuur. O.b.v. een politieagente liep ze de rechtbank in.
Zou je o.b.v. dit brutosalaris mijn nettosalaris kunnen berekenen? Meghan ging o.b.v. haar oudere zus op vakantie.

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: O.b.v. of *obv? | Afkorting, Betekenis & Voorbeelden

A.g.v. of agv? | Afkorting, Betekenis & Voorbeelden

A.g.v. is de afkorting voor “als gevolg van”. Je gebruikt de afkorting om een oorzaak-gevolgrelatie duidelijk te maken. Een synoniem voor “als gevolg van” is “door”, “door toedoen van” of “ten gevolge van (t.g.v.)”.

Voorbeelden: a.g.v. in een zin
 • Ik wil ingaan op de leerachterstand van basisschoolscholieren a.g.v. de coronapandemie.
 • Taalverwerkingsproblemen a.g.v. een beroerte komen vaak voor.

A.g.v. wordt geschreven met kleine letters, gescheiden door punten. Dit is de standaard voor afkortingen die worden uitgesproken alsof de volledige woorden er staan, zoals met andere woorden (m.a.w.), op basis van (o.b.v.), of iets dergelijks (o.i.d.), en dat wil zeggen (d.w.z.).

Alleen als je een afkorting letter voor letter uitspreekt (zoals “btw”) worden de scheidingspunten weggelaten.

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: A.g.v. of agv? | Afkorting, Betekenis & Voorbeelden

M.a.w. of *maw? | Afkorting, Betekenis & Voorbeelden

M.a.w. is de afkorting voor “met andere woorden”. Je gebruikt de afkorting om iets wat eerder gezegd is te specificeren of verhelderen. Een synoniem voor “met andere woorden” is “oftewel”, “anders gezegd” of “dat wil zeggen (d.w.z.)”.

Voorbeelden: m.a.w. in een zin
 • Ilham gaf aan er positief tegenover te staan, m.a.w. ze steunt het voorstel.
 • Bronvermeldingen zijn tijdrovend, m.a.w. je moet er genoeg tijd voor uittrekken.

M.a.w. wordt geschreven met kleine letters, gescheiden door punten. Dit is de standaard voor afkortingen die worden uitgesproken alsof de volledige woorden er staan, zoals “als gevolg van” (a.g.v.), “op basis van” (o.b.v.) en “of iets dergelijks” (o.i.d.).

Als je een afkorting letter voor letter uitspreekt (zoals “btw”) worden de punten weggelaten.

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: M.a.w. of *maw? | Afkorting, Betekenis & Voorbeelden

D.w.z. of *dwz? | Afkorting, Betekenis & Voorbeelden

D.w.z. is de afkorting voor “dat wil zeggen”. Je gebruikt de afkorting om iets wat eerder gezegd is te verduidelijken of specificeren. Een synoniem voor “dat wil zeggen” is “beter gezegd” of “met andere woorden (m.a.w.)”.

Voorbeelden: d.w.z. in een zin
 • Noteer je personalia: d.w.z. je naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres.
 • Ik sta achter je verzoek, d.w.z. achter de meeste punten.

D.w.z. wordt geschreven met kleine letters die worden gescheiden door punten, omdat deze afkorting altijd wordt uitgesproken alsof de volledige woorden er staan. Dit geldt ook voor afkortingen als “a.g.v.” (als gevolg van), “t.b.v.” (ten behoeve van), en “n.t.b.” (nader te bepalen). De scheidingspunten worden alleen weggelaten als je een afkorting letter voor letter uitspreekt (zoals “btw”).

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: D.w.z. of *dwz? | Afkorting, Betekenis & Voorbeelden

Daarom | Synoniem, Betekenis & Voorbeelden

Daarom is een bijwoord dat “om die reden” of “derhalve” betekent. Het wordt gebruikt om een reden aan te geven voor iets wat eerder is gezegd.

Voorbeelden: Daarom in een zin
 • Ik wil deze week wat tijd voor mezelf. Daarom kom ik morgen niet naar je verjaardag.
 • Romy wilde graag een zeldzaam boek kopen. Daarom kwam ze al vroeg naar de winkel.
 • Mijn vriend had geen zin om te koken. Daarom heeft hij eten besteld.

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: Daarom | Synoniem, Betekenis & Voorbeelden

Contradictio in terminis | Betekenis & Voorbeeld

Met een contradictio in terminis worden uitspraken bedoeld waarbij de gebruikte woorden met elkaar in tegenspraak zijn. Vaak wordt een dergelijke constructie bewust gebruikt door de spreker of schrijver om ironie uit te drukken of een mening te geven.

Bekend voorbeeld Uitleg
Eerlijke politicus Ironische manier om aan te geven dat politici doorgaans niet als eerlijk worden gezien.
Humane oorlog Een oorlog is per definitie niet humaan, dus deze woorden zijn met elkaar in tegenspraak.
Duitse humor Ironische manier om aan te geven dat Duitsers over het algemeen niet als humoristisch worden bestempeld.

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: Contradictio in terminis | Betekenis & Voorbeeld

Oxymoron | Betekenis, Definitie & Voorbeeld

Een oxymoron is een stijlfiguur waarbij twee woorden met een tegengestelde betekenis met elkaar worden verbonden. Hierdoor is de combinatie in letterlijke zin tegenstrijdig, maar in figuurlijke zin correct.

Bekende voorbeelden van een oxymoron
 • Oorverdovende stilte
 • Koud vuur
 • Haat-liefdeverhouding

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: Oxymoron | Betekenis, Definitie & Voorbeeld

Wat is een eufemisme? | Betekenis & Voorbeelden

Een eufemisme is een stijlfiguur waarbij een verzachtende omschrijving wordt gebruikt voor iets onaangenaams, hards of ongemakkelijks. Eufemismen worden veel gebruikt in alledaagse gesprekken, de politiek en op het werk.

Harde omschrijving Eufemisme
Doodgaan Heengaan, hemelen, inslapen
Stank Onaangename geurtjes
Werkloos Werkzoekend, tussen twee banen
Seks hebben Vrijen, liefde bedrijven

Een eufemisme is niet altijd een nadrukkelijk stijlfiguur. Vaak wordt pas van een stijlfiguur gesproken als een eufemisme een poëtische ondertoon heeft, zoals “op zijn laatste reis gaan” in een gedicht waarin iemand overlijdt.

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: Wat is een eufemisme? | Betekenis & Voorbeelden

Wat is alliteratie? | Betekenis & Voorbeelden

Een alliteratie is een vorm van rijm waarbij dezelfde beginletter een aantal keer achter elkaar wordt herhaald. Alliteratie wordt soms ook beginrijm, letterrijm of stafrijm genoemd en kan worden gebruikt als stijlfiguur, bijvoorbeeld in poëzie.

Voorbeelden van bekende alliteraties
 • Liesje leerde Lotje lopen langs de lange Lindelaan
 • Drie dikke drilboren drillen door drie dikke deuren
 • Heerlijk, helder Heineken
Let op
Hoewel alliteratie soms als synoniem voor beginrijm wordt gebruikt, omvat beginrijm ook andere vormen van rijm, zoals voorrijm en een anafoor.

Probeer de gratis Scribbr Spellingscontrole

Verder lezen: Wat is alliteratie? | Betekenis & Voorbeelden

Verkleinwoorden | Regels, Voorbeelden & Quiz

Een verkleinwoord is de kleine variant van een zelfstandig naamwoord, zoals “bootje” voor “boot”. Meestal vorm je het verkleinwoord door -tje, -je, -pje, -kje of -etje achter het basiswoord (grondwoord) te plakken.

De keuze voor een van deze achtervoegsels (suffixen) is afhankelijk van de laatste klank van een woord, de klemtoon, de woordlengte en het getal (enkelvoud of meervoud). Soms moet je de spelling van het basiswoord veranderen om de verkleinvorm te maken.

Suffix Voorbeeld Uitleg
-tje Appel

Appeltje

Het woord eindigt op een l en wordt voorafgegaan door een onbeklemtoonde “e”.
-je Hond

Hondje

Woorden die als laatste letter een d, f, k, p, s of t hebben (in de uitspraak) krijgen -je als achtervoegsel.
-pje Boom

Boompje

Het woord eindigt op “m” en er gaat een lange klank aan vooraf. Daarom wordt -pje toegevoegd.
-kje Ketting

Kettinkje

Het woord eindigt op -ing, heeft meerdere lettergrepen en de klemtoon ligt op de lettergreep vóór -ing. De g valt weg en je voegt “-kje” toe.
-etje Bal

Balletje

Het woord eindigt op een l en wordt voorafgegaan door een korte klinker (a). De l wordt verdubbeld voor de uitspraak.

Probeer Scribbrs gratis spellingscontrole

Verder lezen: Verkleinwoorden | Regels, Voorbeelden & Quiz