Voorbeeld APA-stijl: Tv-serie

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders.

Om te verwijzen naar een aflevering van een tv-serie, vermeld je de schrijver(s) en regisseur(en), de datum waarop de aflevering werd uitgezonden, de naam van de aflevering, het seizoens- en afleveringsnummer, “Aflevering tv-serie” tussen blokhaken, de uitvoerend producent van de gehele serie, de titel van de serie,en de productiemaatschappij(en).

Format Achternaam Schrijver, Initialen. (Schrijver), & Achternaam Regisseur, Initialen. (Regisseur). (jaar, dag maand). Naam aflevering (Seizoen Nummer, Aflevering Nummer) [Aflevering tv-serie]. In Initialen ProducentAchternaam (Producent), Naam Tv-serie. Productiemaatschappij.
Bronvermelding (literatuurlijst) Boszhard, C. (Schrijver), Adolfs, H. (Schrijver), & Kant, Y. (Regisseur). (2020, 5 maart). Chateau Meiland (Seizoen 11, Aflevering 2) [Aflevering tv-serie]. In C. Boszhard & Y. Kant (Producenten), De TV Kantine. MasMedia, RTL Productions, Herrie in het Bos Producties.
Verwijzing in de tekst (Boszhard et al., 2020)

Als je je tekst in het Engels schrijft, is het APA-format nagenoeg hetzelfde. Je draait wel de dag en maand om en de maand krijgt een hoofdletter in het Engels. Voor “schrijver” gebruik je het Engelse writer, voor “regisseur” gebruik je director, “seizoen” wordt season, “aflevering” wordt episode en tussen blokhaken schrijf je TV series episode in plaats van “Aflevering tv-serie”. De “(uitvoerend) producent” noem je ten slotte de executive producer.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Tv-serie

Voorbeeld APA-stijl: Enquête of survey (dataset)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders.

Als je verwijst naar de inhoud van een enquête die je zelf hebt afgenomen, hoef je geen formele verwijzing in de tekst of bronvermelding in de literatuurlijst op te nemen. Als je verwijst naar de data van iemand anders’ enquête, gebruik je het APA-format van het type bron waarin de enquête is opgenomen.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Enquête of survey (dataset)

Voorbeeld APA-stijl: Thesis, dissertatie of scriptie

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders.

Het APA-format om te verwijzen naar iemand anders’ scriptie of dissertatie (proefschrift) is afhankelijk van de beschikbaarheid: beschikbaar in een database, ergens anders gepubliceerd (zoals in een universiteitsarchief), of ongepubliceerd (alleen in gedrukte versie beschikbaar bij auteur of universiteit).

Scripties bevatten vaak fouten en vormen niet altijd een betrouwbare bron. Probeer daarom niet te veel gebruik te maken van onderzoek uit andere scripties. Scripties kunnen wel heel handig zijn om nieuwe primaire bronnen over jouw onderwerp te vinden in de literatuurlijst.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Thesis, dissertatie of scriptie

Voorbeeld APA-stijl: Pdf-documenten

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders.

APA heeft geen speciaal format om naar een pdf te verwijzen. In plaats daarvan moet je bepalen tot welk type bron de pdf behoort (bijvoorbeeld een boek of tijdschriftartikel), zodat je het juiste format kunt gebruiken om ernaar te verwijzen.

Als je niet zeker weet tot welk type bron het document behoort, kun je vaak hints vinden in de pdf zelf. Zo kun je misschien de naam van de overkoepelende publicatie vinden waar de pdf deel van uitmaakt en daarmee kun je achterhalen met welk type bron je te maken hebt. Als je de pdf hebt ontvangen van een docent, kun je altijd vragen hoe je ernaar moet verwijzen.

Dit artikel gaat in op verschillende APA-formats voor brontypen die je vaak tegenkomt in pdf-vorm.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Pdf-documenten

Voorbeeld APA-stijl: Overheidswebsite of -rapport

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor Engelstalige bronvermeldingen vind je elders.

De APA-stijl hanteert geen speciaal format om naar overheidsdocumenten te verwijzen. In plaats daarvan moet je bepalen met welk type bron je te maken hebt (vaak een website of rapport) en het bijbehorende format gebruiken.

Om te verwijzen naar een overheidswebsite waarop geen individuele auteur wordt vermeld, gebruik je het volgende format, waarbij je de overheidsinstantie op de plaats van de auteur zet. Als die naam hetzelfde is als de naam van de website, laat je de naam van de website de tweede keer weg.

Format Naam Organisatie. (jaar, dag maand). Titel pagina. Naam Website. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Rijksoverheid. (2021, 18 maart). Vroeg ingrijpen kan daderschap voorkomen. Geraadpleegd op 15 maart 2021, van https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/18/vroeg-ingrijpen-kan-daderschap-voorkomen
Verwijzing in de tekst (Rijksoverheid, 2021)

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Overheidswebsite of -rapport

Voorbeeld APA-stijl: Rapport of jaarverslag

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders.

Rapporten kunnen worden gepubliceerd door de overheid, werkgroepen of andere organisaties. Om te verwijzen naar een rapport met een individuele auteur, vermeld je de auteursnaam en initialen, de titel van het rapport (schuingedrukt), het rapportnummer, de organisatie die het rapport heeft gepubliceerd, en de raadpleegdatum en URL (bij een online rapport, zoals een pdf).

Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel rapport: Subtitel (Nr. Nummer). Uitgever. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Dangermond, K. (2021). Vrijwilligheid bij de brandweer in Nederland. Een onderzoek naar het werven en behouden van brandweervrijwilligers (Nr. 210216). Instituut Fysieke Veiligheid. Geraadpleegd op 12 maart 2021, van https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20210216-BA-Vrijwilligheid-bij-de-brandweer-in-Nederland.pdf
Verwijzing in de tekst (Dangermond, 2021, p. 3)

De bronvermelding voor brochures heeft bijna hetzelfde format. Je kunt makkelijk correcte APA-bronvermeldingen genereren met onze gratis APA Generator.

Genereer Bronvermeldingen

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Rapport of jaarverslag

Voorbeeld APA-stijl: Patent (octrooi)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders.

Een patent is een juridisch document dat iemand het exclusieve recht geeft op een bepaalde uitvinding. Hiermee wordt de uitvinding het intellectuele eigendom van de uitvinder. De APA-stijl focust zich niet op juridische bronnen (waar patenten onder vallen), maar biedt wel een richtlijn voor de bronvermelding. Deze richt zich op Amerikaanse en internationale bronnen, dus wij hebben de stijl omgezet naar een Nederlandse standaard.

Om te verwijzen naar een patent, vermeld je de naam en initialen van de uitvinder, het jaartal waarin het eigendomsrecht is toegekend (ook wel publicatiedatum genoemd) tussen haakjes, de titel van het patent (schuingedrukt), de naam van de instantie van afgifte (uitgevend octrooibureau), en de raadpleegdatum en URL indien beschikbaar.

Format Achternaam Uitvinder, Initialen. (Jaar). Titel patent (Europees patentnr. Nummer). Uitgevend Octrooibureau. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Marciano, F. (2016). Self leveling spoon (Europees patentnr. EP3089631A1). Europees Octrooibureau. Geraadpleegd op 13 maart 2021, van https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/053493362/publication/EP3089631A1?q=EP3089631A1
Verwijzing in de tekst (Marciano, 2016)

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Patent (octrooi)

Voorbeeld APA-stijl: Conferentiepapers of proceedings

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders.

Het APA-format om naar conferentiepapers te verwijzen verschilt voor papers die wel of niet zijn gepubliceerd. Ook maakt het uit in welk format de paper is gepubliceerd.

Om te verwijzen naar een paper die is gepresenteerd op een conferentie, maar niet is gepubliceerd, neem je de volgende elementen op in de bronvermelding: naam van de auteur, datum van de conferentie, titel van de paper (schuingedrukt), “Paperpresentatie” tussen blokhaken, de naam en locatie van de conferentie en een DOI of raadpleegdatum en URL indien beschikbaar.

Format Achternaam Auteur, Initialen. (jaar, dagdag maand). Titel paper [Paperpresentatie]. Naam Conferentie, Stad, Staat, Land. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Jang, S. (2019, 8-11 augustus). Deconstructing the opposition of natural/arbitrary in Coleridge’s theory of language [Paperpresentatie]. NASSR 2019: Romantic Elements, Chicago, IL, Verenigde Staten.
Verwijzing in de tekst (Jang, 2019)

Als je je scriptie in het Engels schrijft, is het format nagenoeg hetzelfde, maar je draait de dag en maand om en de maand krijgt een hoofdletter in het Engels.

Genereer foutloze APA-bronvermeldingen met Scribbr

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Conferentiepapers of proceedings

Voorbeeld APA-stijl: Interview

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders.

Volgens de APA-richtlijnen voor bronvermeldingen verwijs je anders naar gepubliceerde interviews dan naar interviews die je zelf hebt afgenomen.

Een persoonlijk interview dat je zelf hebt afgenomen en niet kan worden geraadpleegd door de lezer, wordt niet opgenomen in de literatuurlijst. In plaats daarvan beschouw je het interview als persoonlijke communicatie en verwijs je er alleen naar in de tekst.

Om naar een gepubliceerd interview te verwijzen, gebruik je het standaard APA-format voor het type bron (zoals een boek, krant) waarin het interview is opgenomen.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Interview

Voorbeeld APA-stijl: Persoonlijke communicatie (interne bronnen)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders.

Volgens APA vallen alle bronnen die niet toegankelijk zijn voor de lezer onder persoonlijke communicatie. Je verwijst naar persoonlijke communicatie in de tekst, maar je neemt geen bronvermelding op in de literatuurlijst.

Ook een andere onderzoeker stelde dat de voorlopige resultaten “veelbelovend” zijn (S. El Kaddouri, persoonlijke communicatie, 15 juli 2018).

Als je je scriptie in het Engels schrijft, is het format voor persoonlijke communicatie (personal communications in het Engels) nagenoeg hetzelfde. Je draait alleen de dag en maand om, er komt geen komma tussen de maand en het jaartal, en de maand wordt met een hoofdletter geschreven in het Engels.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Persoonlijke communicatie (interne bronnen)