Hoe voorkom je zelfplagiaat (self plagiarism) in je scriptie?

Zelfplagiaat (ook wel recycle-plagiaat of self plagiarism genoemd) is het hergebruiken van je eigen teksten in een nieuwe tekst zonder een bronvermelding toe te voegen waarmee je naar het oorspronkelijke werk verwijst. Het is één van de vijf meest voorkomende soorten plagiaat.

Officieel is zelfplagiaat geen echt plagiaat, omdat je niet onrechtmatig het werk van anderen overneemt en presenteert als je eigen werk. Toch kunnen hogescholen en universiteiten je essay, scriptie of andere academische tekst afkeuren als je je eigen teksten recyclet.

Als je zeker wilt weten of je tekst geen onbedoeld zelfplagiaat bevat, kun je ervoor kiezen om je document voor het inleveren te laten scannen door gespecialiseerde zelfplagiaat-software, zoals onze Zelfplagiaat Checker.

Controleer je document op zelfplagiaat

Twijfel je of je per ongeluk zelfplagiaat hebt gepleegd?

Voeg je eigen bronnen toe om je huidige document met je eerdere werk te vergelijken en eventuele overeenkomsten te vinden.

Nu voor €9,95

Wat is plagiaat?

Plagiaat plegen kan worden gedefinieerd als het bewust of onbewust overnemen van andermans werk of ideeën zonder naar de oorspronkelijke maker te verwijzen, waardoor het je eigen werk lijkt.

Plagiaat is een serieuze zaak en kan ernstige gevolgen hebben. In het beste geval krijg je alleen een onvoldoende voor de opdracht, maar het is waarschijnlijker dat je het vak niet meer mag volgen of dat je permanent wordt geschorst door je onderwijsinstelling. Het is daarom het beste om plagiaat te voorkomen.

Gebruik Scribbrs Plagiaat Checker om je tekst zelf veilig op plagiaat te controleren, voordat je deze inlevert.

Zijn jouw APA-bronvermeldingen foutloos?

De AI-gedreven APA Checker toont je iedere fout in je bronvermelding en legt je uit hoe je het oplost. Nooit meer een lager cijfer door bronvermelding!

Aan de slag

Wat is zelfplagiaat?

Bij zelfplagiaat hergebruik je oude teksten die je zelf hebt geschreven zonder dat je daarbij naar je oorspronkelijke tekst verwijst. Het is officieel geen vorm van echt plagiaat, omdat je je eigen materiaal gebruikt, maar je kunt er wel door in de problemen komen.

De meeste hogescholen en universiteiten staan het hergebruik van je eigen teksten voor andere opdrachten niet toe, omdat iedere opdracht of ieder vak verbonden is aan een bepaald aantal studiepunten (ECs). Elk studiepunt staat voor 28 uur aan studie of tijd.

Als je je tekst zou gebruiken voor meerdere opdrachten bij verschillende vakken, klopt het aantal behaalde ECs niet met de tijdinvestering die je hebt gedaan. Ook willen docenten graag dat je je inzet om nieuwe kennis op te doen bij ieder vak. Daarom geven veel onderwijsinstellingen, zoals de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Rotterdam en Universiteit Utrecht aan dat je je teksten niet zomaar mag hergebruiken.

We spreken onder andere van zelfplagiaat als je:

 • Bij de herkansing in een nieuw jaar je oude verslag inlevert.
 • Bij een ander vak over hetzelfde onderwerp je oude verslag inlevert.
 • Delen van een oud verslag zonder bronvermelding gebruikt in je nieuwe verslag.

Is zelfplagiaat strafbaar?

Zelfplagiaat wordt door de meeste onderwijsinstellingen op dezelfde manier bestraft als echt plagiaat. Het hergebruiken van je eigen teksten zonder de juiste bronvermelding kan dus serieuze consequenties hebben, met in het ergste geval een gedwongen uitschrijving.

Als de plagiaatsoftware het zelfplagiaat detecteert of als een docent zich de oorspronkelijke bron herinnert, zal de verantwoordelijke docent over het algemeen de examencommissie contacteren. Vervolgens beoordeelt deze commissie of er sprake is van plagiaat en zo ja, welke sanctie hieraan wordt verbonden.

Hoe detecteren onderwijsinstellingen zelfplagiaat?

Onderwijsinstellingen gebruiken naast de databases van de plagiaatsoftware ook hun eigen, interne databases en soms die van andere scholen en universiteiten. Hierin worden alle ingeleverde opdrachten bewaard. Een plagiaatchecker vergelijkt jouw tekst met teksten in de database. Zodra je (delen van) een oude opdracht opnieuw inlevert, is de plagiaatchecker in staat het zelfplagiaat te vinden.

Zijn jouw APA-bronvermeldingen foutloos?

De AI-gedreven APA Checker toont je iedere fout in je bronvermelding en legt je uit hoe je het oplost. Nooit meer een lager cijfer door bronvermelding!

Aan de slag

Hoe voorkom je zelfplagiaat?

Het is belangrijk om altijd een correcte bronvermelding toe te voegen volgens de juiste referentiestijl. Bij de meeste studies worden de APA- of MLA-richtlijnen voor de bronvermelding gehanteerd. In beide gevallen voeg je verwijzingen in de tekst en een literatuurlijst met volledige bronvermeldingen toe. Ook zorg je ervoor dat citaten op de juiste manier worden opgemaakt.

Daarnaast is het belangrijk dat een nieuwe opdracht altijd iets toevoegt aan het eerdere werk. Zorg er dus voor dat je een nieuwe invalshoek kiest of dat je voortbouwt op je eerdere onderzoek. Het is geen zelfplagiaat als je je eerdere verslag gebruikt als opstapje of aanleiding voor een nieuw onderzoek, mits je op de juiste manier naar je bron verwijst.

Uitzondering
In sommige gevallen vraagt een docent je bijvoorbeeld om een methodesectie te schrijven als deel van een groter geheel. Deze kleinere opdracht wordt beoordeeld voordat je je gehele onderzoek schrijft. In die gevallen mag je je eerdere teksten vaak zonder bronvermelding overnemen. Het is verstandig om na te vragen of dit toegestaan is.

Verwijzen naar een ongepubliceerde of gepubliceerde scriptie

Je kunt zelfplagiaat voorkomen door een correcte verwijzing in de tekst en bronvermelding in de literatuurlijst toe te voegen. Als je naar je naar je eigen scriptie of verslag wilt verwijzen volgens de APA-stijl, kun je twee formats gebruiken: het format voor gepubliceerde scripties of het format voor ongepubliceerde scripties.

Voorbeeld: Verwijzen naar een gepubliceerde scriptie volgens de APA-stijl
Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel scriptie of dissertatie [Type scriptie of dissertatie, Naam Universiteit]. Naam Archief. URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Kamp, V. (2021). Succesvol gebiedsgericht werken in de geest van de Omgevingswet bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland [Masterscriptie, Radboud Universiteit]. Scriptierepository. https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/10594
Verwijzing in de tekst (Kamp, 2021)
Voorbeeld: Verwijzen naar een ongepubliceerde scriptie volgens de APA-stijl
Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel scriptie of dissertatie [Ongepubliceerde type scriptie of dissertatie]. Naam Universiteit.
Bronvermelding (literatuurlijst) Merkus, J. (2018). De kracht van voorlezen. Het effect van verschillende voorleesmethoden op de woordenschat van meertalige kinderen [Ongepubliceerde masterscriptie]. Radboud Universiteit.
Verwijzing in de tekst (Merkus, 2018)

Scribbrs Zelfplagiaat Checker

Online plagiaatscanners hebben geen toegang tot de interne databases van onderwijsinstellingen en daarom is het met die software niet mogelijk om je document te laten controleren op zelfplagiaat.

Scribbr biedt naast een reguliere Plagiaat Checker ook een Zelfplagiaat Checker waarbij je de volgende bronnen kunt uploaden om ze te vergelijken met je huidige document:

 • Je scriptie
 • Je papers
 • Je essays
 • Andere oude opdrachten

Nu voor €9,95

Veelgestelde vragen

Wat is de definitie van zelfplagiaat?

Zelfplagiaat (ook wel recycle-plagiaat of self plagiarism genoemd) is het hergebruiken van je eigen teksten in een nieuwe tekst zonder een bronvermelding toe te voegen waarmee je naar het oorspronkelijke werk verwijst.

Test op zelfplagiaat

Wat zijn de gevolgen van zelfplagiaat?

Zelfplagiaat wordt door de meeste onderwijsinstellingen op dezelfde manier bestraft als echt plagiaat. Het hergebruiken van je eigen teksten zonder de juiste bronvermelding kan dus serieuze consequenties hebben, zoals:

 • Een onvoldoende voor je opdracht;
 • Een onvoldoende voor het vak;
 • Een tijdelijke schorsing;
 • Een permanente schorsing.
Wanneer gebruik ik de Zelfplagiaat Checker in plaats van de Scribbr Plagiaat Checker?

Scribbrs gratis Plagiaat Checker vergelijkt je document met de grootste plagiaatdatabase ter wereld. Maar misschien heb je bronnen gebruikt waarvan je niet zeker weet of ze in die database zijn opgenomen.

Met de Zelfplagiaat Checker kun je deze bronnen zelf uploaden, zodat je zeker weet dat je document ook vergeleken wordt met de bronnen die je gebruikt hebt.

Ga naar de gratis Plagiaat Checker Ga naar Zelfplagiaat Checker

Kan ik twee documenten vergelijken op plagiaat met Scribbrs gratis Plagiaat Checker?

Online plagiaatcheckers hebben alleen toegang tot openbare databases, en daarom kun je met die software niet twee documenten vergelijken om plagiaat te detecteren.

Twee documenten vergelijken op plagiaat met de Zelfplagiaat Checker

Scribbr biedt naast een reguliere, gratis Plagiaat Checker ook een Zelfplagiaat Checker waarbij je je eigen bronnen kunt uploaden, zoals een oude opdracht voor een ander vak, een scriptie van een studiegenoot, en andere bronnen.

Deze bronnen worden vergeleken met je tekst, waarna je een rapport ontvangt waarin de overeenkomsten gemarkeerd zijn.

Rapport begrijpen OSCOwn Sources Checker RapportOwn Sources Checker Rapport

Zo kun je voor iedere markering vaststellen of er sprake is van onbedoeld (zelf)plagiaat en kun je ontbrekende verwijzingen en aanhalingstekens toevoegen voordat je je document officieel inlevert.

Vergelijk twee documenten op plagiaat

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Merkus, J. (2022, 04 november). Hoe voorkom je zelfplagiaat (self plagiarism) in je scriptie?. Scribbr. Geraadpleegd op 21 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/plagiaat/zelfplagiaat/

Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie. Na enkele jaren als editor, onderzoeker en docent schrijft ze nu artikelen over scripties, taalkunde, methodologie en statistiek om studenten te helpen.