Offline enquêtes (op papier) afnemen voor je scriptie

Hoewel veel studenten hun enquêtes online kunnen afnemen, moeten sommige enquêtes nog steeds op de ouderwetse manier afgenomen worden: op papier. Hiervoor moet je je enquêtes afdrukken, sorteren en mensen aanspreken. Dat kan lastiger zijn dan het lijkt.

Je moet bijvoorbeeld bedenken:

  • Wat een goede plek is om mensen te werven;
  • Hoe je ervoor zorgt dat mensen bereid zijn je enquête in te vullen;
  • Welke voorbereiding nodig is voor een succesvolle afname.

Verder lezen: Offline enquêtes (op papier) afnemen voor je scriptie

SPSS, wat doe je in welk menu?

SPSS is een programma dat je niet 1-2-3 onder de knie hebt. Je moet je goed inlezen en veel oefenen voordat je er echt wat mee kunt. In dit artikel komen de hoofdfunctionaliteiten aan bod waardoor je beter in staat bent te navigeren door het programma.

Verder lezen: SPSS, wat doe je in welk menu?

Bronvermelding met Word

Een uitvoerige bronvermelding is een belangrijk onderdeel bij het schrijven van je scriptie.

Door hogescholen en universiteiten worden er specifieke eisen gesteld aan de bronvermelding. De bronvermelding moet vaak volgens een bepaalde referentiestijl worden ingericht.

Het op een consequente wijze opnemen van alle bronnen kan dus een helse klus zijn. Microsoft Word heeft een standaardfunctie waarmee je eenvoudig bronnen kunt beheren en een bronvermelding automatisch kunt aanmaken.

Verder lezen: Bronvermelding met Word

Bronnen beheren met Mendeley

Het handmatig bijhouden en beheren van alle bronnen die je gebruikt bij het schrijven van een scriptie is een fors karwei. Naast dat het veel werk kost is er ook een groot risico dat je kleine foutjes maakt.

De foutjes kunnen je later veel kopzorgen opleveren, omdat foutief gebruik van bronnen bestraft kan worden door je hogeschool of universiteit.

Om dit te voorkomen kun je gebruik maken van software, zoals Mendeley, dat speciaal gemaakt is om bronnen te beheren.

Verder lezen: Bronnen beheren met Mendeley

Interviewtechnieken voor een succesvol interview: Tips en voorbeelden

Als interviewer heb je twee hoofdtaken:

  • Ten eerste is het belangrijk dat je van tevoren een goed interview ontwerpt met betrouwbare en valide vragen, zodat je de resultaten kunt verwerken in je scriptie.
  • Daarnaast is het van belang dat je ervoor zorgt dat respondenten zich vrij voelen om eerlijke antwoorden te geven.

De interviewtechnieken en tips uit dit artikel helpen je om je goed voor te bereiden op een interview.

Verder lezen: Interviewtechnieken voor een succesvol interview: Tips en voorbeelden

Verschil tussen bachelorscriptie en masterscriptie

Het belangrijkste verschil tussen een masterscriptie en een bachelorscriptie van een universitaire studie is de hogere studielast, omdat er vaak meer studiepunten staan voor een universitaire scriptie. Bovendien is een scriptie op de universiteit meestal meer theoretisch van aard, en een scriptie op het hbo meer praktisch van aard.

Verder lezen: Verschil tussen bachelorscriptie en masterscriptie