Resultaat Scribbr Plagiaat Checker – Welke overeenkomsten kan ik negeren en welke zijn mogelijk plagiaat?

Niet iedere overkomst die door de Scribbr Plagiaat Checker wordt gevonden is plagiaat. Sommige overeenkomsten mag je negeren en sommige overeenkomsten zijn ernstig en moet je direct repareren.

De locatie van de overeenkomst in je scriptie bepaalt mede of je de overeenkomst kunt negeren of niet.

Overeenkomsten per onderdeel van je scriptie

Onderdeel scriptie Overeenkomst negeren of kritisch bekijken
Titelpagina Negeren – maar niet de titel!
Inhoudsopgave Negeren
Lijst met figuren en tabellen Kritisch bekijken
Afkortingenlijst Negeren – behalve als je delen van de lijst of de complete lijst hebt overgenomen
Begrippenlijst Kritisch bekijken
Hoofdonderdelen van je scriptie (bijv. voorwoord, inleiding en conclusie) Kritisch bekijken
Literatuurlijst Negeren
Bijlagen Kritisch bekijken

Voorbeeld van een overeenkomst

Een overeenkomst wordt gemarkeerd in het plagiaatrapport. De overeenkomst krijgt een kleur en een nummer.

overeenkomst-turnitin-plagiaatcheck

Titelpagina

Als de titel van je scriptie een overeenkomst heeft dan moet je hier kritisch naar kijken. Je titel moet namelijk origineel zijn en mag je niet van iemand anders overnemen.

Verder heeft de titelpagina heeft een vaste opzet. Zo noteer je je opleiding, een studentnummer en informatie over je begeleider.

Hierdoor is de kans groot dat delen van deze vaste opzet overeenkomsten vertonen. Deze overeenkomsten mag je daarom negeren.

Inhoudsopgave

Omdat de titels van hoofdstukken vaak hetzelfde zijn (bijvoorbeeld de Inleiding, Conclusie, en Aanbevelingen) kan het voorkomen dat deze als overeenkomst worden aangemerkt. Overeenkomsten in de inhoudsopgave kun je altijd negeren.

Lijst met figuren en tabellen

Overeenkomsten in de lijst met figuren en tabellen moet je kritisch bekijken.

Je mag niet een titel van een figuur of tabel overnemen van een andere bron zonder bronvermelding hierbij te plaatsen.

Heb je dus een overeenkomst omdat je de titel van de tabel of figuur hebt overgenomen dan moet je de titel aanpassen en in je eigen woorden zetten. Dit noemen we parafraseren.

Afkortingenlijst

De lijst met afkortingen is een opsomming van alle belangrijke afkortingen in je scriptie.

Omdat je in de afkortingenlijst afkortingen voluit schrijft en deze op een rij zet, kan het voorkomen dat andere schrijvers een afkortingenlijst hebben die op die van jou lijkt.

Overeenkomsten in de afkortingenlijst kun je daarom vaak negeren. Pas wel op. Het is niet toegestaan om delen van of een volledige afkortingenlijst over te nemen van een bron zonder bronvermelding.

Begrippenlijst

In de begrippenlijst som je de belangrijkste begrippen op die voor de gemiddelde lezer niet meteen duidelijk zijn.

Een overeenkomst in de begrippenlijst moet je kritisch bekijken. Je mag niet de uitleg van een begrip overnemen van een bron zonder bronvermelding.

Bij een 1-op-1-overname ben je verplicht er een citaat van te maken.

Voorbeeld citaat begrippenlijst
Plagiaat: “In een scriptie of ander werkstuk tekstgedeelten, redeneringen of gedachten van anderen over te nemen zonder bronvermelding” (Tilburg University, z.j., par. 1).

Hoofdonderdelen van je scriptie

Van de samenvatting, het voorwoord tot aan de conclusie en discussie: alle overeenkomsten die in de hoofdonderdelen van je scriptie staan moet je kritisch bekijken.

Let erop dat ook het overnemen van tekst die je zelf eerder al hebt geschreven ook plagiaat is. Dit noemen we zelfplagiaat.

Lijkt het voorwoord in je masterscriptie sterk op het voorwoord dat je in je bachelorscriptie hebt geschreven? Herschrijf je voorwoord en voorkom zo plagiaat.

Literatuurlijst

Een bron die in de literatuurlijst staat en die is gemarkeerd als een overeenkomst is nooit plagiaat.

Omdat veel studenten volgens dezelfde referentiestijl verwijzen (bijvoorbeeld de APA-stijl), komt het nog wel eens voor dat er overeenkomsten zijn in je literatuurlijst.

Bijlagen

Overeenkomsten in de bijlagen moet je kritisch bekijken. De bijlagen zijn vaak voor je begeleider minder belangrijk, maar dit betekent nog niet dat je geen bronvermelding hoeft toe te voegen.
 

Meer weten over een plagiaatcheck?

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Swaen, B. (2019, 24 september). Resultaat Scribbr Plagiaat Checker – Welke overeenkomsten kan ik negeren en welke zijn mogelijk plagiaat?. Scribbr. Geraadpleegd op 15 april 2024, van https://www.scribbr.nl/plagiaat/welke-overeenkomsten-kan-ik-negeren-en-welke-zijn-mogelijk-plagiaat/

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.