Plagiaatperfecntage

Het plagiaatpercentage

Het plagiaatpercentage vertelt je hoeveel procent van jouw scriptie of verslag overeenkomt met de database van Turnitin.

Vuistregel #1: Hoe hoger het percentage, hoe groter de kans dat je plagiaat hebt gepleegd.

Gevonden in turnitin database

Overeenkomsten

Elk fragment uit jouw document dat ook in de Turnitin-database wordt gevonden, noemen we een overeenkomst. Een overeenkomst kan uit enkele woorden bestaan, maar ook uit enkele zinnen of paragrafen.

Vuistregel #2: Hoe groter de gevonden overeenkomst, hoe groter de kans dat de overeenkomst daadwerkelijk plagiaat is.

Turnitin originele bron

Originele bron

Elke overeenkomst komt uit een andere bron. Deze originele bron kun je aan de rechterkant zien.

Vuistregel #3: Hoe bekender de originele bron voor je is, hoe groter de kans is dat je plagiaat hebt gepleegd.

Een overeenkomst, maar geen plagiaat

Je literatuurlijst

Zit er een literatuurlijst in je verslag? Super! Toch maakt dit voor de plagiaatcheck niet veel uit.

De plagiaatcheck analyseert je bronvermelding niet maar kijkt naar overeenkomsten tussen jouw tekst en de tekst van de database. We proberen daarbij de literatuurlijst zelfs te negeren.

Waarom? Het komt soms voor dat de plagiaatcheck de bron in de literatuurlijst als overeenkomst aanmerkt. Bijvoorbeeld omdat de APA-stijl wordt gebruikt en veel studenten dezelfde bronnen gebruiken. Dit beïnvloedt dan ten onrechte het plagiaatpercentage.

Een bron die in de literatuurlijst staat en die is gemarkeerd als een overeenkomst is nooit plagiaat.

Zijn er bronnen in jouw literatuurlijst aangemerkt als overeenkomst? Dan kun je deze overeenkomsten dus negeren.

Geciteerde teksten

In ieder verslag maak je gebruik van citaten. Goed geciteerde fragmenten zijn nooit plagiaat. Let er wel op dat er richtlijnen zijn voor citeren:

De plagiaatcheck markeert de citaten soms. Maar als je je aan bovenstaande regels hebt gehouden, hoef je je geen zorgen te maken.

Als je je aan bovenstaande richtlijnen hebt gehouden, kun je overeenkomsten in citaten negeren. Dat is geen plagiaat.

De resultaten verwerken

Elke gevonden overeenkomst verhoogt jouw plagiaatpercentage. Maar niet elke gevonden overeenkomst is altijd plagiaat.

Je moet dus zelf elke overeenkomst bekijken en deze aanpassen als er sprake is van plagiaat.

Stap 1: Bekijk elke overeenkomst en de link naar de bron

Stel jezelf de volgende vragen:

 1. Komt de link waarmee de overeenkomst is gevonden je bekend voor?
 2. Kun je je herinneren dat je informatie uit deze bron hebt gebruikt voor je verslag?
 3. Begrijp je waarom dit fragment is gemarkeerd? Heb je het (gedeeltelijk) gekopieerd?

Het is niet altijd erg om alles te beantwoorden met ‘ja’. Maar hoe meer vragen je met ‘ja’ beantwoordt, hoe groter de kans dat er plagiaat in je tekst zit en je de overeenkomst moet aanpassen.

Als je alles met ‘nee’ kunt beantwoorden, kun je de overeenkomst negeren.

Stap 2: Wilde je parafraseren of citeren?

Bij een parafrase herschrijf je de gevonden informatie uit een bron in je eigen woorden op. Het doel is om met deze bron je eigen argumentatie te versterken. Je moet altijd een bronvermelding achter de parafrase toevoegen.

Bij een citaat kopieer je letterlijk de tekst en zet je deze tussen aanhalingstekens. Dit doe je als je precies dezelfde woorden als de oorspronkelijke auteur wilt gebruiken. Ook hier voeg je altijd een bronvermelding toe.

Step 3: Verbeter de overeenkomsten

Ik wil parafraseren

Als je geen aanhalingstekens hebt gebruikt en fragmenten worden nog steeds gevonden in de Turnitin-database, dan heb je waarschijnlijk niet juist geparafraseerd. Je hebt misschien enkel wat woordjes aangepast of een stuk helemaal overgenomen.

Er kunnen twee oorzaken zijn waarom het niet goed is gegaan:

 1. De overeenkomst is grotendeels hetzelfde als de originele bron. Dan is het het beste om het fragment te verwijderen, het compleet te herschrijven of het stuk te citeren in plaats van te parafraseren.
 2. Slechts enkele stukjes komen overeen met de originele bron. Dan heb je de tekst niet genoeg in je eigen woorden weergegeven. Je bent te dicht bij de oorspronkelijk tekst gebleven en zul je de parafrase nog extra moeten aanpassen.

Vergeet niet om altijd een bronvermelding toe te voegen.

Bekijk onze tips om te parafraseren.

Ik wil citeren

Perfect. Maak gebruik van de richtlijnen voor het citeren:

 • Gebruik aanhalingstekens of block quotes
 • Voeg altijd een bronvermelding toe

Hoe citeer ik?

Stap 4: Bronvermelding, bronvermelding, bronvermelding

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Vergeet nooit een bronvermelding toe te voegen achter je parafrase of citaat en zet je bron in de literatuurlijst.

 

Nog vragen?

Vraag het ons

Kom je ergens niet uit? Geen probleem, wij staan altijd voor je klaar.

Veelgestelde vragen

Bekijk ze allemaal
Hoe kan ik de resultaten van de plagiaatcheck als pdf-bestand downloaden?

Je kunt je resultaten in 3 stappen als pdf-bestand downloaden:

Stap 1: Open de resultatenpagina van de plagiaatcheck en klik op het printicoon.

Step 1 - Download PDF plagiarism check

Stap 2: Klik op de printknop.

Step 2 - Download PDF plagiarism check

Stap 3: Kies voor ‘Opslaan als pdf’.

Step 3 - Download PDF plagiarism check

Wat moet ik doen met een gevonden overeenkomst?

Bekijk elke gevonden overeenkomst in het rapport. Per overeenkomst moet je zelf bepalen of dit plagiaat is of niet.

Met andere woorden: heb je de gevonden overeenkomst inderdaad gekopieerd uit de gevonden bron? Dan is het plagiaat.

 1. Bekijk de gevonden overeenkomst. Heb je het fragment gekopieerd?
 2. Herschrijf de gevonden overeenkomst. Zorg dat je correct parafraseert (in eigen woorden opschrijven) of citeert. Vergeet niet om een bronvermelding toe te voegen.

Stappenplan om gevonden overeenkomsten te verbeteren

Hoe laag moet het plagiaatpercentage zijn?

Je document mag helemaal geen plagiaat bevatten. Een score van 1% is dus eigenlijk al te hoog.

Alleen zijn in de praktijk niet alle gevonden overeenkomsten ook daadwerkelijk plagiaat. Turnitin markeert soms ook:

 • Geciteerde fragmenten
 • Referentielijsten
 • Standaardzinnen die vaak in scripties gebruikt worden

Je kunt daarom de volgende vuistregel aanhouden:

 1. Een score van meer dan 5% is niet goed. De kans is groot dat je plagiaat in je document hebt.
 2. Een score tussen 1% en 5% is een twijfelgeval.
 3. Een score van 1% of lager is goed.

Percentage-barometer

0%—————-1%———————5%—————————-100%

Zelfs met een score van 1% moet je voor de zekerheid elke gevonden overeenkomst bekijken en verbeteren waar nodig.

Wat moet ik doen met een gevonden overeenkomst?

Wat betekent het plagiaatpercentage?

Het plagiaatpercentage geeft aan welk percentage van jouw document is gevonden in de Turnitin-database.

Een percentage van 15% betekent dat 15% van jouw document overeenkomt met de Turnitin-database. 15% van je document heb je dan waarschijnlijk gekopieerd uit andere bronnen.

Elke overeenkomst die in jouw document wordt gevonden moet je verbeteren.

Wat is een goed percentage?  Hoe verbeter ik gevonden overeenkomsten?

Waarom wordt een bron in mijn literatuurlijst als overeenkomst aangemerkt?

De Plagiaatcheck zoekt het internet en wetenschappelijke bronnen af naar overeenkomsten met jouw document. Omdat veel studenten op dezelfde manier hun bronnen opschrijven in de literatuurlijst (bijvoorbeeld volgens de APA-stijl) betekent dit dat de check vaak overeenkomsten vindt met deze bronnen.

Een bronvermelding die is gevonden door Turnitin is nooit plagiaat. Je hoeft dus niets met deze overeenkomst te doen.