Resultaat Plagiaatcheck

Het percentage van je document dat overeenkomsten heeft met andere bronnen

1. De Originaliteitsscore

De Originaliteitsscore is het percentage dat uitdrukt hoeveel procent van de inhoud van je document origineel is en geen overeenkomsten toont met bronnen uit de Ephorus database. Hoe hoger het percentage, hoe origineler je tekst.

Zodra onderdelen van de tekst niet origineel zijn wordt het percentage lager. Of er dan sprake is van plagiaat hangt af van hoe je de bronnen hebt geciteerd en geparafraseerd en of je een correcte bronvermelding hebt toegepast.

2. Lijst met gevonden bronnen

Deze lijst laat zien welke bronnen de Plagiaatcheck heeft gevonden. Je kunt direct de bron bekijken door op de link te klikken. Het aantal woorden geeft aan hoeveel woorden zijn gevonden in de bron. Hoe groter het aantal woorden hoe groter het gedeelte is dat overeenkomt met de tekst in je document.

3. Het document

Alle overeenkomsten die zijn gevonden worden aangegeven met een oranje kleur. Het blauwe vlak laat precies zien hoe de tekst in de bron eruit ziet. Door op de link onder het oranje fragment te klikken ga je direct naar de bron.

Aan de slag met het resultaat

Voor iedere overeenkomst die er is gevonden zal je moeten beoordelen of het plagiaat is en of je dus je tekst moet gaan aanpassen. Gebruik hiervoor het onderstaande stappenplan.

1. 2. 3. 4.

Stap 1: Bekijk het gemarkeerde stuk tekst

De eerste stap is het zoeken naar de overeenkomsten die zijn gevonden in je document. Deze stukken tekst zijn oranje gemarkeerd. Hierna ga je bij stap 2 beoordelen of het een parafrase of citaat betreft.

Stap 2: Is het een parafrase?

Bij het parafraseren schrijf je gedeeltes van een bron in je eigen woorden neer. Als de plagiaatcheck toch overeenkomsten heeft gevonden betekent dit dat je onjuist geparafraseerd hebt. Dit moet je verbeteren.

Stap 2: Is het een citaat?

Een citaat is een stuk tekst dat je letterlijk hebt overgenomen van een bron. Een citaat van minder dan 40 woorden hoort altijd tussen quotes. Bij meer dan 40 woorden schrijf je het citaat in een apart blok.

Stap 3: Verbeter de parafrase

Verbeter je parafrase en maak daarbij meer gebruik van je eigen woorden. Bekijk voorbeelden van verkeerd parafraseren.

Stap 3: Verbeter het citaat

Een stuk tekst mag je letterlijk overnemen als je deze tussen aanhalingstekens zet. Dit is dan geen plagiaat. Zet het citaat tussen quotes aanhalingstekens je dit nog niet hebt gedaan.

Stap 4: Heb je de juiste bronvermelding toegepast?

Bij ieder citaat en parafrase ben je verplicht om te verwijzen naar de bron. Vermeld de bron in de juiste referentiestijl .

Geen garantie

Een hoge Originaliteitsscore is geen garantie dat je scriptie geen plagiaat bevat. Het is enkel een maatstaf die je kan helpen bij het voorkomen van onbedoeld plagiaat. Het kan gebeuren dat bepaalde bronnen niet zijn gevonden door de Plagiaatcheck. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van plagiaat.