Voorbeeld APA-stijl: Software (6de editie) | Format & voorbeelden

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

APA schrijft voor dat een bronvermelding niet nodig is voor “standaard software” zoals Microsoft Word, Java, Adobe Photoshop, SPSS of R.

Wanneer je speciale software gebruikt, dien je hier wel een referentie voor op te nemen. Zorg ervoor wanneer dat je deze bron dan volgens het juiste APA-format noteert.

Wanneer een individueel persoon de rechten heeft voor de software, moet diegene genoemd worden als de auteur. In andere gevallen moet de software behandeld worden als een ongeschreven werk. Dit betekent dat de titel van de software op de plek komt van de auteur. Als de software online beschikbaar is, noteer dan de URL in plaats van de uitgever en locatie.

Software met auteur

 Software met auteur
APA-format Rechtenhoudernaam. (Jaar). TitelSoftware (VersieNummer) [Computerprogramma]. Geraadpleegd van http://Webpagina
In literatuurlijst JetBrains s.r.o. (2015). JetBrains PhpStorm (8.0.3) [Computerprogramma]. Geraadpleegd van https://www.jetbrains.com/phpstorm/
In de tekst
  • Uit recente software blijkt dat … (Versie 8.0.03; JetBrains s.r.o., 2015).
  • JetBrains s.r.o. (2015) stelt in recente software ‘JetBrains PhpStorm (8.0.3)’ dat …
 Software with author
APA-format RightsholderName. (Year). TitleSoftware (VersionNumber[Computer software]. Retrieved from http://WebAdress
In literatuurlijst JetBrains s.r.o. (2015). JetBrains PhpStorm (8.0.3) [Computer software]. Retrieved from https://www.jetbrains.com/phpstorm/
In de tekst
  • According to the software ‘JetBrains PhpStorm (8.0.3)’ … (JetBrains s.r.o., 2015).
  • JetBrains s.r.o. (2015) suggested in the Software ‘JetBrains PhpStorm (8.0.3)’ that …

Software zonder auteur

 Software zonder auteur
APA-format TitelSoftware (VersieNummer) [Computerprogramma]. (Jaar). Geraadpleegd van http://Webpagina
In literatuurlijst Super software (8.0.3) [Computerprogramma]. (2015). Geraadpleegd van https://www.jetbrains.com/phpstorm/
In de tekst
  • Uit recente software blijkt dat … (Versie 8.0.3; Super software, 2015).
  • Super software (2015) stelt in het programma ‘Super software (8.0.3)’ dat …
 Software without author
APA-format TitleSoftware (VersionNumber) [Computer software]. (Year). Retrieved from http://WebAdress
In literatuurlijst Super software (8.0.3) [Computer software] (2015). Retrieved from https://www.jetbrains.com/phpstorm/
In de tekst
  • According to the software ‘JetBrains PhpStorm (8.0.3)’ … (Super software, 2015).
  • Super software (2015) suggested in the software ‘Super software (8.0.3)’ that …

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Driessen, K. (2022, 23 mei). Voorbeeld APA-stijl: Software (6de editie) | Format & voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 22 april 2024, van https://www.scribbr.nl/apa-stijl/6de-editie/gearchiveerd-software/

Wat vind jij van dit artikel?
Koen Driessen

Koen heeft zelf meerdere scripties geschreven en is in 2012 samen met Bas en Richard Scribbr gestart. Hier kun je je scriptie laten nakijken door professionele taalkundigen.