Hoe kan ik AI-gegenereerde tekst detecteren?

AI-detectoren zijn ontworpen om tekst te labelen als AI-gegenereerd of menselijk. AI-detectors zoeken naar specifieke kenmerken in de tekst, zoals een lage mate van willekeur in woordkeuze en zinslengte. Deze kenmerken zijn typerend voor AI-teksten, waardoor de detector een goede inschatting kan maken van of een tekst door AI is gegenereerd. De tools kunnen helaas nog geen 100% nauwkeurigheid garanderen.

Je kunt ook handmatig zoeken naar aanwijzingen dat een tekst door AI is gegenereerd, bijvoorbeeld als de stijl afwijkt van de gebruikelijke schrijfstijl or als de toon heel algemeen en overdreven beleefd is.