Is ChatGPT in het Nederlands beschikbaar?

Ja, ChatGPT is in het Nederlands beschikbaar. Om ChatGPT in het Nederlands te gebruiken, kun je gewoon een Nederlandstalige prompt (i.e., tekstuele input) invoeren, waarop ChatGPT ook in het Nederlands zal antwoorden. Je kunt de AI-tool ook rechtstreeks vragen (eventueel ook in een andere taal) om je te antwoorden in het Nederlands.

ChatGPT is ook in andere talen beschikbaar, zoals Frans, Duits, Spaans, Russisch, Japans, Hebreeuws en Grieks. Je kunt ChatGPT dus ook gebruiken om een nieuwe taal te leren.

Let op: Houd altijd rekening met de beperkingen van ChatGPT. Hoewel de chatbot deze talen kan spreken, verschilt ChatGPT in hoe vloeiend de tool bepaalde talen spreekt. Het is mogelijk dat ChatGPT taalfouten maakt.