Wat is deep reinforcement learning?

Deep reinforcement learning is de combinatie van deep learning en reinforcement learning.

  • Deep learning is een verzameling technieken waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstmatige neurale netwerken die de structuur van de menselijke hersenen nabootsen. Met deep learning kunnen computers complexe patronen herkennen in grote hoeveelheden gegevens, inzichten extraheren of voorspellingen doen, zonder expliciet geprogrammeerd te worden om dit te doen. Het trainingsproces kan bestaan uit supervised learning, unsupervised learning of versterkend leren.
  • Reinforcement learning (RL) is een leermodus waarbij een computer interactie heeft met een omgeving, feedback ontvangt en op basis daarvan zijn besluitvormingsstrategie aanpast.
  • Deep reinforcement learning is een gespecialiseerde vorm van RL die gebruikmaakt van diepe neurale netwerken om complexere problemen op te lossen. Bij deep reinforcement learning combineren we de patroonherkenning van deep learning en neurale netwerken met het feedback-gebaseerde leren van versterkend leren. Zo kunnen computers intelligente beslissingen nemen en complexe taken uitvoeren door te leren van hun interacties met de omgeving.