Wat zijn ChatGPT-prompts?

ChatGPT-prompts zijn teksten die je invoert in de chat van ChatGPT. ChatGPT analyseert de prompts die je invoert en creëert een passend antwoord.

Hoe beter de prompts is geformuleerd, hoe beter het antwoord van ChatGPT over het algemeen zal zijn.