Is kunstmatige intelligentie (KI of AI) hetzelfde als machine learning (ML)?

Hoewel de termen kunstmatige intelligentie en machine learning vaak door elkaar worden gebruikt, zijn het verschillende (maar verwante) concepten:

  • Kunstmatige intelligentie (artificial intelligence) is een brede term die elk proces of technologie omvat die gericht is op het bouwen van machines en computers die complexe taken kunnen uitvoeren die typisch worden geassocieerd met menselijke intelligentie, zoals besluitvorming of vertalen.
  • Machine learning is een deelgebied van kunstmatige intelligentie dat data en algoritmen gebruikt om computers te leren hoe ze specifieke taken moeten leren en uitvoeren zonder menselijke tussenkomst.

Met andere woorden, machine learning is een specifieke benadering of techniek die wordt gebruikt om het overkoepelende doel van AI te bereiken, namelijk het bouwen van intelligente systemen.