Wie bezit het auteursrecht van ChatGPT-output?

Volgens de gebruiksvoorwaarden van OpenAI hebben gebruikers het recht om outputs van hun eigen ChatGPT-gesprekken te gebruiken voor elk doel (inclusief commerciële publicatie).

Gebruikers moeten zich echter bewust zijn van de mogelijke juridische implicaties van het publiceren van ChatGPT-output. ChatGPT-antwoorden zijn niet altijd uniek: verschillende gebruikers kunnen hetzelfde antwoord ontvangen.

Bovendien kunnen ChatGPT-resultaten auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten. Gebruikers kunnen aansprakelijk zijn als ze dergelijk materiaal reproduceren.