Hoe formuleer ik goede prompts voor ChatGPT?

Om goede prompts voor ChatGPT te formuleren, moet je zo precies mogelijk uitleggen wat je van ChatGPT verwacht.

De volgende voorbeeldzinnen voor in je prompts kunnen je daarbij helpen:

  • Gedraag je als mijn [Engels docent] en geef me [20 Engelse oefeningen over onderwerp X]. Pas de oefeningen aan aan mijn niveau. Ik ben een [vierdejaars havo-leerling op de middelbare school].
  • Ik wil dat je me alleen vragen stelt / Ik wil dat je geen vragen stelt.
  • Je antwoord mag niet meer dan [50] woorden lang zijn.
  • Stel me een vervolgvraag aan het einde van elk antwoord.
  • Blijf me vragen stellen totdat je alle informatie hebt die je nodigt hebt om me een gepersonaliseerde reactie te geven.
  • Antwoord in [drie] zinnen.
  • Stel me vragen om erachter te komen wat voor soort [leider] ik ben en mijn sterke en zwakke punten in kaart te brengen. Deel daarna je inzichten en maak een plan om mijn sterke punten te ontwikkelen en mijn zwakke punten te verbeteren.
  • Geef een uitleg met voorbeeld en zorg ervoor dat deze uitleg begrijpelijk is voor [jongeren van 12-16 jaar].
  • Geef me invuloefeningen over [de Engelse taal]. Als ik het goede antwoord geef, ga je verder. Als ik het verkeerde antwoord geef, geef je niet het goede antwoord maar geef je een hint en moet ik het opnieuw beantwoorden.
  • Als ik [X] zeg, zeg jij [Y].