Kunnen deep learning-modellen bevooroordeeld zijn in hun voorspellingen?

Deep learning-modellen kunnen bevooroordeeld zijn in hun voorspellingen als de trainingsdata bestaan uit bevooroordeelde informatie. Als bijvoorbeeld een deep learning-model dat wordt gebruikt voor het screenen van sollicitanten is getraind met een dataset die voornamelijk bestaat uit blanke mannelijke sollicitanten, zal het consequent de voorkeur geven aan deze specifieke populatie boven andere.