Waar staat “ChatGPT” voor?

GPT staat voor “generative pre-trained transformer”, wat een soort groot taalmodel is: een neuraal netwerk dat is getraind op een zeer grote hoeveelheid tekst om overtuigende, mensachtige taaluitkomsten te produceren. Het Chat-gedeelte van de naam betekent gewoon “chat”: ChatGPT is een chatbot waarmee je chat door tekst in te typen.

De technologie achter ChatGPT is GPT-3.5 (in de gratis versie) of GPT-4 (in de premium versie). Dit zijn de namen voor de specifieke versies van het GPT-model. GPT-4 is momenteel het meest geavanceerde model dat OpenAI heeft gemaakt. Het is ook het model dat wordt gebruikt in de chatbotfunctie van Bing.