Vertelt ChatGPT de waarheid?

ChatGPT probeert waarheidsgetrouwe antwoorden te geven op alle vragen die je stelt en doet dat meestal goed. De tool liegt nooit met opzet, maar de chat geeft niet altijd betrouwbare of correcte informatie.

Dat komt omdat de antwoorden gebaseerd zijn op patronen die de tool heeft gezien in de teksten waarop de chatbot is getraind. Het antwoord is niet gebaseerd op een database van feiten, maar op patronen, en dit kan leiden tot onbedoelde fouten. Bovendien gaat de informatie waarop ChatGPT is getraind slechts tot 2021, zodat de chatbot vragen over recentere gebeurtenissen niet goed kan beantwoorden.

Hierdoor doet ChatGPT soms zelfverzekerde uitspraken over onderwerpen die de tool eigenlijk niet begrijpt, waardoor de tool in principe “liegt”. Daarom is het belangrijk om alle informatie van ChatGPT te toetsen aan betrouwbare bronnen in plaats van aan te nemen dat de gegenereerde tekst feitelijk correct is.