Samenstellingen in scripties: los of aan elkaar?

Woorden worden vaak onterecht los van elkaar geschreven in scripties, vooral bij samenstellingen. Deze schrijf je in het Nederlands aan elkaar, eventueel met koppelteken.

De invloed van het Engels speelt een grote rol. In het Engels schrijf je samenstellingen juist los van elkaar en dat zorgt voor verwarring.

Soort fout Fout Goed
Tweedelige samenstelling Scriptie begeleider Scriptiebegeleider
Driedelige samenstelling Lange termijn planning Langetermijnplanning
Samenstelling met Engelse woorden Affiliate marketing overeenkomst Affiliatemarketingovereenkomst, Affiliate-marketing-overeenkomst, Affiliatemarketing-overeenkomst
Afkorting SWOT analyse SWOT-analyse
Woordgroep Adfundum Ad fundum

Verder lezen: Samenstellingen in scripties: los of aan elkaar?

De lijdende of passieve vorm: wordt deze goedgekeurd of juist niet?

De lijdende vorm mag je gebruiken in academische teksten om de ik-vorm, jij-vorm en de wij-vorm te vermijden.

Probeer de lijdende vorm echter niet te vaak te gebruiken. Sommige opleidingen beschouwen passieve zinnen als fout en keuren scripties er zelfs op af. Veelvuldig gebruik van de lijdende vorm kan je tekst namelijk langdradig of moeilijk leesbaar maken. Wij hebben op een rijtje gezet wanneer je de lijdende vorm wel of niet mag gebruiken.

Categorie Fout Goed
Ik-, jij- of wij-vorm gebruikt In deze scriptie ga ik onderzoeken … In deze scriptie wordt onderzocht …
Onnodig passief met “worden” Hierbij kunnen door de medewerkers de volgende punten worden vastgesteld: … Hierbij kunnen de medewerkers de volgende punten vaststellen: …
Onnodig passief met “zijn” Door de directie is bepaald dat de koers verandert. De directie heeft bepaald dat de koers verandert.
Overdreven gebruik lijdende vorm Hier wordt aangegeven wat de resultaten zijn en wordt de conclusie gegeven, zodat het antwoord op de hoofdvraag duidelijk wordt. Hier komen de resultaten en de conclusie aan bod, zodat het antwoord op de hoofdvraag duidelijk wordt.

Verder lezen: De lijdende of passieve vorm: wordt deze goedgekeurd of juist niet?

Nooit meer twijfelen tussen de of het

In het Nederlands bestaan alleen de lidwoorden de, het en een. “De” en “het” horen bij specifieke zelfstandig naamwoorden. Daar zijn een paar vaste regels voor.

De onderzoek, het onderzoek en een onderzoek.
Soort fout Fout Goed
Verkeerd lidwoord De onderzoek Het onderzoek
Lidwoordfout bij samengesteld woord De expertinterview Het expertinterview
Ontbrekende lidwoorden Doel van deze studie is … Het doel van deze studie is …
Overbodige lidwoorden De dinsdag is de deadline. Dinsdag is de deadline.
Foutief gebruik ‘een’ Een schrijven duurde lang. Het schrijven duurde lang.
Vormen die altijd ‘de’ krijgen Het telefoonnummers De telefoonnummers
Vormen die altijd “het” krijgen De analyseren Het analyseren

Probeer Scribbrs gratis spellingscontrole

Verder lezen: Nooit meer twijfelen tussen de of het

Engelse woorden in Nederlandse scripties

Tijdens het schrijven kun je merken dat er veel Engelse woorden in je Nederlandse tekst voorkomen. Je mag Engelse woorden gebruiken zonder ze te cursiveren of tussen aanhalingstekens te zetten, behalve als de kans groot is dat de lezer ze niet kent.

Engelse woorden in combinatie met een Nederlands woord worden vaak aan elkaar geschreven.

Soort fout Fout Goed
Engelse term verkeerd geïntroduceerd De strategie is “customer intimacy”. De strategie is customer intimacy / ‘customer intimacy’* / customer intimacy*.
Onnodig Engels De interest is gestegen. De rente is gestegen.
Foutieve tweedelige samenstelling De business case is opgesteld. De businesscase is opgesteld.
Samenstellingsfout met Engelse en Nederlandse woorden Het bedrijf gebruikt een content management systeem Het bedrijf gebruikt een contentmanagementsysteem / contentmanagement-systeem / content-managementsysteem
Fout in woordgroep met Engelse woorden De jointventure was een succes. De joint venture was een succes.
* Dit is alleen juist als je de term voor het eerst gebruikt.

Verder lezen: Engelse woorden in Nederlandse scripties