Afwijkend stageverslag | Invulschema & Format

Het kan voorkomen dat je een afwijkend stageverslag dient te schrijven. Zijn de richtlijnen van jouw studie aanzienlijk anders dan onze voorbeelden van een onderzoeksstageverslag en een meewerkstageverslag? Dan kun je onderstaand schema invullen om de structuur van jouw stageverslag te bepalen.

Dit schema kun je uitprinten en bij de hand houden als je begint met schrijven. Op deze manier volgt jouw verslag sowieso een heldere structuur.

Als de omvang er duidelijk bij staat, zoals 1A4 bij het voorwoord, dan is het belangrijk dat je je hieraan houdt.

Verder lezen: Afwijkend stageverslag | Invulschema & Format

Zo maak je een tijdsplanning voor je scriptie | Voorbeeldtemplate

Voordat je begint met het schrijven van je scriptie, kan het handig zijn een tijdsplanning te maken. Met behulp van de planning kun je stapsgewijs al je deadlines halen en ervoor zorgen dat je je scriptie op tijd afrondt.

In de tijdsplanning maak je onderscheid tussen drie verschillende fases:

Een tijdsplanning (of werkplanning) is vaak onderdeel van een plan van aanpak of onderzoeksvoorstel.

  Om je op weg te helpen hebben we een template van een tijdsplanning voor je onderzoek gecreëerd. Je kunt de template hieronder downloaden in het door jou gewenste format:

  Download Excel templateDownload Google Sheets template

  Verder lezen: Zo maak je een tijdsplanning voor je scriptie | Voorbeeldtemplate

  Zo maak je een krachtig plan van aanpak (PvA) | Met voorbeelden

  Structuur van een plan van aanpak

  In je plan van aanpak (PvA) staat wat je wilt onderzoeken. Het doel is om voorafgaand
  aan de scriptie duidelijk uit te werken welk soort onderzoek je wilt doen, waarom je dat gaat doen en hoe je het gaat uitvoeren. Ook kun je een eventuele opdrachtgever toelichten.

  Een plan van aanpak heeft meestal de volgende structuur:

  Let op
  De volgorde hierboven is een richtlijn, maar geen vaste regel. De exacte structuur en lengte van een plan van aanpak kunnen verschillen per opleiding en instelling. Ga daarom goed na wat jouw opleiding van je verwacht.

  Om je op weg te helpen, hebben we een template gecreëerd voor jouw plan van aanpak. Je kunt dit template hieronder downloaden in het door jou gewenste format:

  Download Word template Download Google Docs template

  Verder lezen: Zo maak je een krachtig plan van aanpak (PvA) | Met voorbeelden

  Operationaliseren van Concepten | Stappenplan & Voorbeelden

  Operationaliseren is het omzetten van abstracte concepten in duidelijk gedefinieerde, representatieve en meetbare variabelen. Hoewel sommige concepten, zoals lengte of leeftijd, makkelijk te meten zijn, geldt dit niet voor andere concepten, zoals spiritualiteit, geluk of angst.

  Door operationalisering kun je systematisch data verzamelen over processen en verschijnselen die niet direct waarneembaar of meetbaar zijn.

  Voorbeeld: Operationaliseren
  Het begrip sociale angst kan niet direct worden gemeten, maar het kan op verschillende manieren worden geoperationaliseerd. Bijvoorbeeld:

  • Zelfscores op een schaal voor sociale angst
  • Aantal keer dat iemand de afgelopen maand drukke plekken heeft vermeden
  • Intensiteit van lichamelijke angstsymptomen in sociale situaties

  Bekijk hier ons volledige voorbeeld van een operationalisatie in je scriptie.

  Meestal willen begeleiders dat je beknopt aangeeft in welke abstracte concepten je geïnteresseerd bent en hoe je deze meetbaar maakt, waarbij je je keuzes baseert op literatuuronderzoek. Het kan ook voorkomen dat begeleiders een stapsgewijze operationalisatie verwachten, waarbij je een operationalisatieschema gebruikt.

  Verder lezen: Operationaliseren van Concepten | Stappenplan & Voorbeelden

  Essay

  In een betogend essay geef je je geïnformeerde en beargumenteerde mening over een verschijnsel, probleem of ontwikkeling op basis van je eigen veldonderzoek of literatuuronderzoek. Het doel van een betogend essay is om je lezers van jouw stelling te overtuigen.

  Je presenteert de lezer argumenten voor je standpunt en je weerlegt tegenargumenten met bewijzen, zoals logische redenaties, statistieken of onderzoeksresultaten. Op basis van je argumenten schrijf je een conclusie.