Overzicht en vergelijking plagiaatcheckers

De beste plagiaatchecker is de tool die:

 • Zoveel mogelijk plagiaat detecteert.
 • Alle vormen van plagiaat kan vinden, zelfs als de oorspronkelijke tekst is aangepast.
 • Een duidelijk, volledig plagiaatrapport geeft zonder false positives (algemene zinnen die ten onrechte als plagiaat worden gemarkeerd).

Om te bepalen welke plagiaatchecker de beste is, hebben we een diepgaand onderzoek uitgevoerd waarbij we de prestaties van 9 checkers hebben vergeleken. We hebben geplagieerde teksten geüpload die ofwel direct gekopieerd en geplakt waren, ofwel in verschillende mate bewerkt waren. In totaal hebben we 180 bronnen gebruikt voor de testdocumenten.

Conclusie
Ons onderzoek toont aan dat de Scribbr Plagiaat Checker de beste checker op de markt is. De tool is in staat om plagiaat te detecteren in zowel onbewerkte als sterk bewerkte teksten. Het plagiaatrapport is uitgebreid en gemakkelijk te gebruiken en false positives worden tot een minimum beperkt.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totaalscore per plagiaatchecker, gebaseerd op de hoeveelheid gedetecteerd plagiaat.

Plagiaatchecker Totaalscore
1. Scribbr (partner van Turnitin) 4.7
2. Grammarly 3.2
3. Quetext 3.1
4. UniCheck 3.0
5. PlagScan 2.8
6. PrePostSEO 2.2
7. PlagiarismDetector 2.0
8. Viper 2.0
9. ProWritingAid 1.8

De vergelijking van plagiaatcheckers

Om de beste plagiaat checker voor studenten te vinden, hebben we verschillende aspecten van de tools geanalyseerd:

 • Omvang en inhoud van de databaseScribbr Plagiaat checker
 • Vermogen om het meeste plagiaat te detecteren voor de meeste soorten bronnen
 • Vermogen om plagiaat te detecteren wanneer de geplagieerde teksten geparafraseerd zijn
 • Kwaliteit van de gevonden overeenkomsten
 • Gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid

We hebben voor iedere tool dezelfde testdocumenten, testdatum (augustus 2021), evaluatiecriteria en data-analyse gebruikt om de resultaten zo objectief mogelijk te kunnen vergelijken.

 

Om ons onderzoek zo transparant mogelijk te houden, hebben we een artikel geschreven waarin het onderzoeksproces gedetailleerder wordt beschreven.

1. Review Scribbr

Scribbr Plagiaat Checker

Voordelen

 • Gratis versie beschikbaar
 • Geen maximum aantal woorden
 • Vindt het meeste plagiaat, ook als de tekst bewerkt is
 • Slaat documenten niet op en verkoopt geen documenten door
 • Biedt een tevredenheidsgarantie en live support
 • Biedt een Zelfplagiaat Checker om op zelfplagiaat te controleren

Nadelen

 • Je hebt een premium versie nodig om het gedetailleerde rapport in te zien
 • Je kunt niet direct in de tool werken

Kwaliteit van de overeenkomsten 

Scribbr presteert goed voor alle soorten bronnen die relevant zijn voor studenten, zoals wetenschappelijke tijdschriftartikelen en scripties.

Ook vindt Scribbr het meeste plagiaat in sterk bewerkte teksten (om onbedoeld plagiaat na te bootsen). De screenshot laat zien hoe de geplagieerde delen worden gemarkeerd, terwijl de niet-geplagieerde delen niet gemarkeerd worden.

Scribbr is ook in staat om volledige overeenkomsten te vinden. Dit betekent dat het gehele geplagieerde gedeelte correct wordt toegeschreven aan slechts één bron, en niet aan meerdere onjuiste bronnen.

Gebruiksvriendelijkheid 

Met de gratis Plagiaat Checker van Scribbr kun je inzien of je document plagiaat bevat. Er is geen woordenlimiet of beperking op het aantal documenten dat je kunt uploaden.

Voor een gedetailleerd rapport over het plagiaat in je document, moet je een premium versie aanschaffen. Scribbr werkt hiervoor niet met abonnementen. In plaats daarvan betaal je bij Scribbr per check (€14,95 – €34,95, afhankelijk van het woordenaantal).

De resultaten worden gepresenteerd in een duidelijk, downloadbaar rapport. Er worden verschillende kleuren gebruikt voor verschillende bronnen, waardoor het voor gebruikers makkelijk is om iedere overeenkomst afzonderlijk te beoordelen.

Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om de Plagiaat Checker te combineren met Scribbrs unieke Zelfplagiaat Checker. Met deze tool kunnen gebruikers hun eigen ongepubliceerde documenten uploaden in aanvulling op de openbare database.

Gebruikers kunnen echter niet rechtstreeks in de tool werken.

Betrouwbaarheid 

Scribbr slaat de geüploade documenten niet op, verkoopt ze niet aan derden en deelt ze niet met academische instellingen. Gegevens worden automatisch verwijderd na 30 dagen, maar studenten kunnen er ook voor kiezen hun document handmatig te verwijderen na de check.

Scribbr biedt live support in meerdere talen om studenten te helpen. Ook hebben gebruikers toegang tot een handleiding voor de Plagiaat Checker en kunnen ze andere gratis bronnen over plagiaat raadplegen.

Verder is bij Scribbr sprake van een 100% tevredenheidsgarantie, waarbij studenten een nieuwe check krijgen of hun geld terugkrijgen als ze om wat voor reden dan ook niet tevreden zijn.

Ontdek Scribbrs Plagiaat Checker

Voorkom plagiaat en doe de gratis plagiaatcheck.

Start gratis check

2. Review Grammarly

Grammarly Plagiarism Checker

Voordelen

 • Vindt vaak de oorspronkelijke bron
 • Biedt een taal- en bronvermeldingsassistent
 • Verkoopt de geüploade documenten niet

Nadelen

 • Presteert niet goed voor bewerkte teksten
 • Limiet van 100.000 tekens (14.000 – 25.000 woorden)
 • Zelfde kleuren voor verschillende bronnen, en de lay-out wordt tijdelijk aangepast

Kwaliteit van de overeenkomsten 

Grammarly kan enkele gevallen van plagiaat opsporen, maar heeft moeite met de sterk bewerkte teksten.

In de meeste gevallen kan Grammarly wel de juiste bron vinden, maar wordt niet de gehele geplagieerde tekst toegeschreven aan die bron. Ook verschijnen er veel false positives in het rapport naarmate de tekst sterker bewerkt is.

Gebruiksvriendelijkheid 

Het rapport is duidelijk ontworpen, maar de tool gebruikt dezelfde kleur voor alle bronnen, waardoor het moeilijk te lezen is.

Grammarly verwijdert tijdelijk de originele opmaak tijdens het bewerken van de tekst, maar herstelt de opmaak na het downloaden van het document.

Het abonnement wordt geleverd met een taal- en stijltool en biedt een bronvermeldingsassistent die helpt om ontbrekende verwijzingen te genereren. Echter, deze is niet beschikbaar in APA-stijl. Bovendien mag je document maximaal 100.000 tekens bevatten, zowel bij het maandplan ($30 per maand) als het jaarplan ($12 per maand).

Betrouwbaarheid 

De tool slaat geen documenten op, verkoopt ze niet en deelt ze niet met andere partijen.

Er is een ondersteuningspagina met tips, tutorials en veelgestelde vragen, en het is mogelijk om een vraag te stellen via een formulier. Er is geen live support.

Ontdek Grammarly’s plagiaatchecker

3. Review Quetext

QueText

Voordelen

 • Biedt een bronvermeldingsassistent die helpt ontbrekende verwijzingen te genereren
 • Detecteert veel plagiaat
 • Meerdere supportopties, maar geen live support

Nadelen

 • Gedeeltelijke overeenkomsten, waarbij één brontekst wordt gematcht met meerdere bronnen
 • Werkt niet goed voor wetenschappelijke bronnen
 • Een groot aantal false positives

Kwaliteit van de overeenkomsten 

Quetext detecteert het meeste plagiaat, maar is niet in staat om de volledige brontekst aan één bron toe te schrijven. In plaats daarvan worden individuele zinnen toegeschreven aan verschillende bronnen, wat tot veel false positives leidt.

Op de website staat dat Quetext vergelijkt met webpagina’s en wetenschappelijke bronnen, maar de tool presteert niet goed voor wetenschappelijke bronnen.

Gebruiksvriendelijkheid 

Quetext maakt in het downloadbare rapport onderscheid tussen verschillende gradaties van plagiaat: oranje voor gedeeltelijke overeenkomsten en rood voor volledige overeenkomsten. Verder worden dezelfde kleuren gebruikt voor verschillende bronnen.

Het is niet mogelijk om direct in de tool te werken, maar Quetext biedt wel een bronvermeldingsassistent die helpt om ontbrekende verwijzingen te genereren.

Gebruikers kunnen tot 2.500 woorden controleren met een gratis proefversie, maar daarna moeten ze een abonnement afsluiten voor $9,95 per maand.

Betrouwbaarheid 

De tool slaat je tekst niet op en uploadt deze niet in een andere database. Ook biedt Quetext een helpcentrum met veelgestelde vragen. Gebruikers kunnen daarnaast telefonisch of via e-mail contact opnemen met het bedrijf, of een hulpverzoek indienen.

Ontdek Quetexts plagiaatchecker

4. Review Unicheck

UniCheck

Voordelen

 • Vindt vaak de oorspronkelijke bron
 • Deelt en verkoopt documenten niet zonder toestemming
 • Biedt live support

Nadelen

 • Een onduidelijk rapport maakt het moeilijk om de geplagieerde bron te vinden
 • Gebruikt dezelfde kleuren voor verschillende bronnen
 • Geeft meerdere matches voor één geplagieerd fragment

Kwaliteit van de overeenkomsten 

UniCheck vindt vaak de oorspronkelijke bron, maar vindt ook andere bronnen die kleine delen van de geplagieerde teksten bevatten. Daarom schrijft de tool individuele zinnen toe aan meerdere bronnen. Dit maakt het rapport onduidelijk en onoverzichtelijk.

De tool kan een deel van het plagiaat in de bewerkte teksten opsporen, maar de nauwkeurigheid van de match neemt af voor geparafraseerde teksten.

Gebruiksvriendelijkheid 

Het downloadbare rapport is wat moeilijk te lezen. De tool toont heel veel gevonden bronnen in het zijpaneel, waardoor het niet duidelijk is wat de gebruiker met de individuele overeenkomsten moet doen.

Alle geplagieerde delen zijn gemarkeerd met dezelfde kleur, waardoor het moeilijk is om een onderscheid te maken tussen verschillende bronnen. De gebruiker moet de geplagieerde bron zoeken in het zijpaneel, en dit is een tijdrovend proces.

Gebruikers kunnen gratis 200 woorden laten controleren, en daarna is de prijs gebaseerd op het aantal pagina’s (€5 voor 20 pagina’s, €10 voor 50 pagina’s, €15 voor 100 pagina’s).

Betrouwbaarheid 

UniCheck slaat documenten beveiligd op en geeft aan dat deze niet verkocht of gedeeld worden.

De website biedt live (chat-)support en een helpcentrum met tutorials en handleidingen.

Ontdek UniChecks plagiaatchecker

5. Review PlagScan

PlagScan

Voordelen

 • Vindt vaak de oorspronkelijke bron (volledige overeenkomst)
 • Je betaalt voor een bepaald aantal woorden, en je kunt je tegoed inzetten op verschillende tijdstippen
 • Verkoopt en deelt de documenten niet zonder toestemming

Nadelen

 • Geen uitgebreide (live) support, alleen e-mail
 • Gebruikt dezelfde kleuren voor verschillende bronnen
 • Oorspronkelijke bronnen worden geopend in een nieuwe tab

Kwaliteit van de overeenkomsten 

PlagScan is niet in staat de meeste geplagieerde bronnen te vinden, vooral als de brontekst bewerkt is. De bronnen die PlagScan wel vindt, zijn meestal correct.

PlagScan is ook in staat om volledige overeenkomsten te vinden, wat een relatief duidelijk plagiaatrapport oplevert. De tool presteert beter voor gewone internetbronnen (zoals webpagina’s) dan voor wetenschappelijke bronnen. Dit kan de bruikbaarheid voor studenten en academici verminderen.

De tool presteert minder goed naarmate de tekst sterker bewerkt is, wat tot veel false positives leidt.

Gebruiksvriendelijkheid 

Hoewel het rapport gebruiksvriendelijk is, gebruikt PlagScan dezelfde kleuren voor verschillende bronnen. De tool toont de geplagieerde brontekst niet in het zijpaneel, maar opent de bron in een nieuw tabblad. Hierdoor is het niet mogelijk om direct in de tool te werken.

Gebruikers kunnen 2.000 woorden gratis laten controleren, maar daarna betalen ze voor een bepaald aantal woorden (€4,99 voor 5.000 woorden, €9,99 voor 15.000 woorden, €19,99 voor 35.000 woorden en €39,99 voor 80.000 woorden). Als je document minder woorden bevat, kun je de overgebleven woorden gebruiken voor een ander document.

Betrouwbaarheid 

PlagScan deelt of verkoopt niet zomaar documenten, maar gebruikers kunnen toestemming geven om het document te bewaren in een interne plagiaatdatabase.

Er is geen live support beschikbaar, maar de website biedt wel een e-mailadres voor vragen.

Ontdek PlagScans plagiaatchecker

6. Review PrePostSEO

PrePostSEO

Voordelen

 • Gratis (maximaal 1.000 woorden per keer)
 • Verschillende kleuren voor verschillende soorten plagiaat
 • Biedt een herschrijf-tool die woorden vervangt door synoniemen

Nadelen

 • Vindt de meeste gevallen van plagiaat niet
 • Gebruikt dezelfde kleuren voor verschillende bronnen en de opmaak wordt verwijderd
 • Rommelige tool door advertenties (ook met een premium abonnement)

Kwaliteit van de overeenkomsten 

PrePostSEO kan de meeste geplagieerde bronnen niet vinden, zelfs niet voor het onbewerkte testdocument. Bovendien vindt de tool bijna alleen maar gedeeltelijke overeenkomsten, waarbij afzonderlijke zinnen worden toegeschreven aan een of meerdere bronnen (in plaats van één bron per passage).

Gebruiksvriendelijkheid 

Er wordt een andere kleur gebruikt voor copy-and-paste plagiaat en plagiaat door verkeerd te parafraseren, maar het onderscheid klopt vaak niet. Verder wordt dezelfde kleur gebruikt voor verschillende bronnen en de oorspronkelijke opmaak wordt verwijderd, waardoor het rapport moeilijk leesbaar is.

Ondanks het gebruik van een premium plan, toont de website nog steeds veel ongerelateerde en afleidende advertenties. Verder heeft de gebruiker toegang tot een herschrijf-tool om overeenkomsten te veranderen, maar de kwaliteit van deze tool is twijfelachtig en deze helpt niet om het daadwerkelijke plagiaatprobleem op te lossen.

PrePostSEO is een gratis tool, maar niet-geregistreerde gebruikers zijn beperkt tot 1.000 woorden per zoekopdracht. Gebruikers kunnen upgraden naar een premium abonnement (€10 – €45 per maand).

Betrouwbaarheid 

PrePostSEO bewaart en verkoopt de documenten niet. De website biedt geen live support, maar heeft wel een contactformulier.

Ontdek PrePostSEO’s plagiariaatchecker

7. Review Plagiarism Detector

PlagiarismDetector

Voordelen

 • Biedt een herschrijf-tool die woorden vervangt door synoniemen
 • Bewaart en verkoopt het document niet

Nadelen

 • Moeilijk om de geplagieerde bron te vinden in het rapport
 • Gebruikt dezelfde kleuren voor verschillende bronnen
 • Technische problemen bij het genereren van het rapport en geen live support

Kwaliteit van de overeenkomsten 

Deze tool kan niet goed worden beoordeeld vanwege technische problemen. Het plagiaatrapport toont alleen overeenkomsten voor de eerste bronnen, en helemaal geen overeenkomsten voor de bronnen aan het eind van het document. Het lijkt erop dat PlagiarismDetector niet in staat is een document van deze omvang te verwerken, maar het testdocument overschrijdt de woordlimiet van 25.000 niet.

Gebruiksvriendelijkheid 

Het rapport is onduidelijk en moeilijk te lezen, omdat dezelfde kleur wordt gebruikt voor verschillende bronnen. Als je met de muis over een geplagieerd gedeelte gaat, krijg je de bron niet te zien. In plaats daarvan moet je de bron opzoeken in een lange lijst.

PlagiarismDetector biedt een herschrijf-tool om overeenkomsten te veranderen, maar de kwaliteit van deze tool is twijfelachtig en deze helpt niet om het daadwerkelijke plagiaatprobleem op te lossen.

Er is een gratis proefversie voor maximaal 1.000 woorden, en daarna betalen gebruikers €10 voor 100 zoekopdrachten (of 30.000 woorden).

Betrouwbaarheid 

PlagiarismDetector bewaart en verkoopt de documenten niet. Er is geen live support, maar je kunt een contactformulier invullen.

Ontdek PlagiarismDetectors plagiaatchecker

8. Review Viper

Viper

Voordelen

 • Mogelijkheid om je nieuwe document te vergelijken met eerder geüploade documenten
 • Verschillende kleuren voor verschillende soorten bronnen

Nadelen

 • Documenten worden gepubliceerd op een externe website als je de gratis versie gebruikt
 • Presteert slecht voor wetenschappelijke bronnen
 • Moeilijk te lezen rapport vanwege gedeeltelijke matches

Kwaliteit van de overeenkomsten 

Viper kan soms plagiaat vinden als de tekst letterlijk gekopieerd wordt, maar vindt bijna geen plagiaat in bewerkte teksten. De tool presteert gemiddelde voor de meeste brontypes, maar heeft moeite met scripties en wetenschappelijke bronnen (zoals wetenschappelijke tijdschriftartikelen). Hierdoor is Viper mogelijk minder bruikbaar voor studenten.

Gebruiksvriendelijkheid 

Viper is vaak niet in staat de hele passage met één bron te verbinden. In plaats daarvan kent de tool alleen individuele zinnen toe aan een bron. Dit resulteert in een moeilijk leesbaar rapport, ondanks het gebruik van verschillende kleuren voor verschillende bronnen.

Betrouwbaarheid 

Viper bewaart eerdere uploads en toont overeenkomsten met die eerdere projecten.

De tool verkoopt je document niet als je de betaalde versie gebruikt (€3.95-€26.30 per check, afhankelijk van het aantal woorden). Als je de gratis versie gebruikt, wordt het document wel geüpload naar een interne database. Na 3 maanden wordt de tekst gepubliceerd op een externe website als voorbeeld voor andere studenten. Dit kan problemen opleveren als de inhoud van je tekst vertrouwelijk is.

Ontdek Vipers plagiaatchecker

9. Review ProWritingAid

ProWritingAid

Voordelen

 • Biedt ondersteuning in meerdere talen
 • Oorspronkelijke opmaak wordt intact gehouden
 • Bewaart en verkoopt het document niet

Nadelen

 • Technische problemen bij het genereren van het rapport
 • Gebruikt dezelfde kleuren voor verschillende bronnen
 • Geen live support

Kwaliteit van de overeenkomsten 

Deze tool kan niet goed worden beoordeeld. Het plagiaatrapport toont alleen overeenkomsten voor de eerste bronnen, en helemaal geen overeenkomsten voor de bronnen aan het eind van het document. Het lijkt erop dat ProWritingAid niet in staat is om een document van deze omvang te verwerken.

Gebruiksvriendelijkheid 

De tool gebruikt dezelfde kleur voor alle bronnen, wat het moeilijk maakt om ze van elkaar te onderscheiden.

Het rapport is duidelijk, maar toont alleen overeenkomsten als de gebruiker met de muis over de gemarkeerde tekst gaat. Wel wordt de oorspronkelijke opmaak intact gelaten.

ProWritingAid biedt daarnaast taal- en stijltools die bij de prijs inbegrepen zijn (€24 per maand), maar gebruikers kunnen ook afzonderlijke plagiaatchecks kopen (€10 voor 10 checks, €40 voor 100 checks).

Betrouwbaarheid 

De website biedt geen live support, maar er is een pagina met veelgestelde vragen en een contactformulier. ProWritingAid slaat de geüploade teksten niet op en verkoopt ze niet door.

Ontdek ProWritingAids plagiaatchecker

Ga terug naar de beste plagiaat checker

Veelgestelde vragen

Wat is plagiaat?

Plagiaat is het bedoeld of onbedoeld presenteren van andermans werk of ideeën als je eigen werk of ideeën. Plagiaat is daarmee een schending van het intellectuele eigendom van een ander en kan ernstige gevolgen hebben.

Het is belangrijk dat je je bronnen goed bijhoudt en dat je de juiste bronvermeldingen toevoegt om plagiaat te voorkomen. Maak gebruik van onze APA Generator om automatisch foutloze bronvermeldingen te genereren.

Wordt mijn document opgeslagen in een (publieke) database?

Nee, de Zelfplagiaat Checker zal je document nergens publiceren.

Daarnaast kun je al je persoonlijke informatie van de Zelfplagiaat Checker-server verwijderen zodra je je plagiaatrapport ontvangen hebt.

Wanneer gebruik ik de Zelfplagiaat Checker in plaats van de Scribbr Plagiaat Checker?

Scribbrs gratis Plagiaat Checker vergelijkt je document met de grootste plagiaatdatabase ter wereld. Maar misschien heb je bronnen gebruikt waarvan je niet zeker weet of ze in die database zijn opgenomen.

Met de Zelfplagiaat Checker kun je deze bronnen zelf uploaden, zodat je zeker weet dat je document ook vergeleken wordt met de bronnen die je gebruikt hebt.

Ga naar de gratis Plagiaat Checker Ga naar Zelfplagiaat Checker

Is een gratis plagiaatcheck net zo goed als de plagiaatcheck van mijn opleiding?

Een gratis plagiaat checker kan net zo goed zijn als de plagiaatcheck die opleidingen gebruiken. Dit ligt aan de software en database die de plagiaatcheck gebruikt.

Scribbrs gratis Plagiaat Checker werkt met de plagiaatcontrolesoftware van Turnitin en heeft toegang tot meer dan 99 miljard webpagina’s en 8 miljoen publicaties. De gratis tool detecteert nauwkeuriger plagiaat dan andere tools en kan als net zo goed worden beschouwd als de plagiaatcheck van je opleiding.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Merkus, J. & George, T. (2023, 21 februari). Overzicht en vergelijking plagiaatcheckers. Scribbr. Geraadpleegd op 29 maart 2023, van https://www.scribbr.nl/plagiaat/vergelijking-plagiaatcheckers/

Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie. Na enkele jaren als editor, onderzoeker en docent schrijft ze nu artikelen over scripties, taalkunde, methodologie en statistiek om studenten te helpen.