Voorwoord van je stageverslag

Je voorwoord in je stageverslag gebruik je om:

  1. jezelf voor te stellen,
  2. de aanleiding voor de stage en/of je interesse in het onderzoeksonderwerp toe te lichten,
  3. mensen te bedanken die je hebben geholpen.

Zorg ervoor dat je voorwoord niet langer is dan 4 à 5 alinea’s en maximaal 300 woorden bedraagt. Wees bovendien consistent wanneer je namen schrijft: óf altijd voornaam en achternaam, óf alleen achternamen.

Je eindigt je voorwoord met je naam, plaats en datum.

Voorbeeldformuleringen voorwoord in stageverslag

Aanleiding en jezelf voorstellen
  1. Het is voor mijn naasten geen geheim dat ik altijd al geïnteresseerd geweest ben in [..]. Al vanaf de derde klas van de middelbare school heb ik iedere conferentie in de buurt hierover bezocht. Om deze reden heb ik, Johan Jannsen, tweedejaarsstudent aan de opleiding [..] bij Hogeschool [..], gesolliciteerd op de stage bij bedrijf [..].
  2. In het eerste jaar van opleiding [..] aan de [..] is een van de verplichte onderdelen van het programma een stage. Voor deze stage wilde ik, Linda de Jong, ervaring opdoen bij een [..] bedrijf, omdat ik in de toekomst hoop bij een dergelijk bedrijf als [..] aan de slag te kunnen.
  3. Van (datum) tot (datum) heb ik stage gelopen bij organisatie [..]. Tijdens deze stage heb ik onderzoek gedaan naar [..] omdat mij [..] is opgevallen. Dit onderwerp heb ik namelijk eerder uitvoerig behandeld tijdens mijn studie [..] aan de [..] en dit heeft mij erg geboeid.
Dankbetuigingen
  1. Graag wil ik bij dezen mijn stagebegeleider [..] bedanken voor zijn/haar zeer bruikbare adviezen, duidelijke sturing wanneer dat nodig was en de motiverende gesprekken die we gevoerd hebben.
  2. Daarnaast wil ik [..], docent [..], bedanken voor zijn/haar feedback en hulp bij de keuze voor deze stageopdracht.
  3. Tot slot wil ik mijn collega’s bij [..] bedanken voor hun medewerking aan de interviews en collegialiteit. Het was een plezier om met hen samen te werken.
Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.

1 reactie

Lou Benders
Lou Benders (Scribbr-team)
8 januari 2020 om 18:33

Ik hoop dat dit artikel je heeft geholpen. Is er nog iets onduidelijk? Ik doe mijn best om vragen en opmerkingen te beantwoorden. :)

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.