Voorwoord van je stageverslag | Met voorbeelden

Je voorwoord in je stageverslag gebruik je om:

 1. jezelf voor te stellen,
 2. de aanleiding voor de stage en/of je interesse in het onderzoeksonderwerp toe te lichten,
 3. mensen te bedanken die je hebben geholpen.

Zorg ervoor dat je voorwoord niet langer is dan 4 à 5 alinea’s en maximaal 300 woorden bedraagt. Wees bovendien consistent wanneer je namen schrijft: óf altijd voornaam en achternaam, óf alleen achternamen.

Je eindigt je voorwoord met je naam, plaats en datum.

Let op
Een stageverslag bestaat tenminste uit een voorwoord, een inleiding en een conclusie. Het is belangrijk dat je deze drie onderdelen duidelijk in je stageverslag verwerkt. 

Heb je een afwijkend stageverslag waarvoor andere richtlijnen gelden? Bekijk dan eens ons artikel hierover voor een handig invulschema.

Voorbeeldformuleringen voorwoord in stageverslag

Lees hieronder onze voorbeelden voor een voorwoord in je stageverslag.

Aanleiding en jezelf voorstellen
 1. Het is voor mijn naasten geen geheim dat ik altijd al geïnteresseerd geweest ben in [..]. Al vanaf de derde klas van de middelbare school heb ik iedere conferentie in de buurt hierover bezocht. Om deze reden heb ik, Johan Jannsen, tweedejaarsstudent aan de opleiding [..] bij Hogeschool [..], gesolliciteerd op de stage bij bedrijf [..].
 2. In het eerste jaar van opleiding [..] aan de [..] is een van de verplichte onderdelen van het programma een stage. Voor deze stage wilde ik, Linda de Jong, ervaring opdoen bij een [..] bedrijf, omdat ik in de toekomst hoop bij een dergelijk bedrijf als [..] aan de slag te kunnen.
 3. Van (datum) tot (datum) heb ik stage gelopen bij organisatie [..]. Tijdens deze stage heb ik onderzoek gedaan naar [..] omdat mij [..] is opgevallen. Dit onderwerp heb ik namelijk eerder uitvoerig behandeld tijdens mijn studie [..] aan de [..] en dit heeft mij erg geboeid.
Dankbetuigingen
 1. Graag wil ik bij dezen mijn stagebegeleider [..] bedanken voor zijn/haar zeer bruikbare adviezen, duidelijke sturing wanneer dat nodig was en de motiverende gesprekken die we gevoerd hebben.
 2. Daarnaast wil ik [..], docent [..], bedanken voor zijn/haar feedback en hulp bij de keuze voor deze stageopdracht.
 3. Tot slot wil ik mijn collega’s bij [..] bedanken voor hun medewerking aan de interviews en collegialiteit. Het was een plezier om met hen samen te werken.

Perfectioneer je stageverslag

Zorg voor een foutloos verslag met de hulp van onze professionele Scribbr-editors. We kijken je verslag na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Verslag nakijken Meer weten over nakijken

Meer weten over stage lopen?

Wil je meer weten over stage lopen? Bekijk ook eens onze andere artikelen over stage lopen en een stage- of reflectieverslag schrijven!

Veelgestelde vragen over het voorwoord van je stageverslag

Waarom moet ik een stageverslag schrijven?

Je schrijft een stageverslag om aan je docent en stagebegeleider te laten zien wat je geleerd hebt, wat je gedaan hebt en hoe je je hebt ontwikkeld. Je toont hiermee aan dat je begrijpt hoe het stagebedrijf werkt en hoe je meer relevante praktijkkennis hebt gedaan in de lijn van jouw studie.

Als je een onderzoeksstage doet, laat je bovendien zien dat je een valide onderzoek kunt doen en helpen je onderzoeksresultaten meer inzicht te krijgen in het onderzoeksprobleem waarmee je stagebedrijf kampt.

Wanneer schrijf ik het stageverslag?

Je schrijft een stageverslag nadat je de stage hebt afgerond of als je in de afrondende fase bent. Tijdens je stage is het wel een goed idee om alvast sommige onderdelen te schrijven. Zo kun je de vrij snel schrijven over het stagebedrijf, de omgeving en de stageopdracht, maar kun je pas aangeven welke werkzaamheden je daadwerkelijk hebt verricht en deze evalueren aan het einde van je stage.

Als je een onderzoeksstage doet kun je onze werkplanning voor een scriptie gebruiken en tijdens je onderzoek al je theoretisch kader, methodologie en resultaten schrijven.

Hoe beoordeelt een docent mijn stage aan de hand van mijn stageverslag?

Je docent is niet iedere dag bij jou terwijl je stage loopt en heeft ook niet voortdurend contact met je stagebegeleider. Enkel op basis van het rapport van jouw stagebegeleider en vooral op basis van jouw stageverslag kan je docent je stage beoordelen.

Je docent let hierbij op de volgende aspecten:

 • Of je stagewerkzaamheden aansluiten op je studie.
 • Of je de juiste leerdoelen hebt opgesteld en deze hebt behaald.
 • Hoe je je binnen het stagebedrijf en tijdens de stage hebt ontwikkeld.
 • Of je voldoende inzicht hebt verkregen in je stagebedrijf in je bedrijfsomschrijving en brancheomschrijving en of je hierbij op de juiste manier de juiste modellen hebt toegepast.
 • Of je op objectieve wijze je eigen handelen en gedrag kunt evalueren.
 • Of je onderzoek valide en betrouwbaar is.
 • Of je een goed geschreven en georganiseerd stageverslag hierover kunt schrijven.
Wat is het verschil tussen een stageverslag en een reflectieverslag?

Het verschil tussen een stageverslag en een reflectieverslag is groot. In je stageverslag is een reflectie (of een evaluatie) slechts een onderdeel van het verslag en beschrijf je de gehele stageperiode, het stagebedrijf en zijn omgeving, je stageopdracht en werkzaamheden en verbind je hier een conclusie aan.

In je reflectieverslag daarentegen ga je enkel in op betekenisvolle situaties en bespreek je die zeer uitvoerig. Je focust hierbij vooral op je eigen ontwikkeling en gevoel.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2023, 03 april). Voorwoord van je stageverslag | Met voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 15 april 2024, van https://www.scribbr.nl/stage/voorwoord-van-je-stageverslag/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.