Conclusie van je stageverslag | Met voorbeeld

In de conclusie van je stageverslag beschrijf je wat je van je stage vond en wat je ervan hebt geleerd. Ook geef je aan op welke manier je nog iets aan je stage denkt te hebben in de toekomst.

Bij een onderzoeksstage schrijf je een conclusie, discussie en aanbevelingen. Als je geen onderzoek hebt gedaan, schrijf je de conclusie van je stageverslag in ongeveer 300 tot 700 woorden:

 • wat je uiteindelijk van je stage hebt geleerd (de leerdoelen die je hebt behaald),
 • wat je ervan vond,
 • hoe goed je studie aansluit op je stage en eventueel het werkveld,
 • en wat voor gevolgen deze stage heeft gehad voor jouw visie op de toekomst.

Je schrijft dus een conclusie over je stage voor jezelf en om te laten zien aan je begeleider wat je ervan meeneemt in je (studie)loopbaan.

Let op
Een stageverslag bestaat tenminste uit een voorwoord, een inleiding en een conclusie. Het is belangrijk dat je deze drie onderdelen duidelijk in je stageverslag verwerkt.

Heb je een afwijkend stageverslag waarvoor andere richtlijnen gelden? Bekijk dan eens ons artikel hierover voor een handig invulschema.

Onderdelen in je stageverslag conclusie

In een goede conclusie van je stageverslag beantwoord je de volgende vragen:

 • Wat heb je dus, in het kort, tijdens je stage geleerd (praktische en theoretische vaardigheden)?
  • Presenteer hier geen nieuwe informatie.
 • Welke leerdoelen heb je behaald en waar moet je nog aan werken?
 • Wat vond je van deze stage en waarom (in vier tot vijf zinnen)?
  • Dit kun je koppelen aan wat je geleerd hebt en/of aan hoe goed je studie aansluit op je stage en andersom.
 • Sluit je studie aan op deze stage en daarmee het werkveld?
  • Oftewel heb je jouw theoretische en praktische voorkennis tijdens je stage kunnen gebruiken?
 • Weet je na deze stage beter wat je in de toekomst wilt doen en waarom?

Voorbeeld conclusie in je stageverslag

Stage: Op de externe marketingafdeling bij een grote zorgverzekeringsmaatschappijTijdens mijn stage heb ik geleerd om zelfstandig marketingcampagnes te posten op social media, statistieken bij te houden voor verschillende marketinguitingen en om de uitingen te verbeteren om meer traffic te genereren. Ik heb hierbij gewerkt aan mijn communicatieve vaardigheden, schriftelijke vaardigheden, ICT-vaardigheden en heb iedere werkdag samengewerkt met de rest van het marketingteam. Zo heb ik feedback gegeven en ontvangen en samen met medewerker X gewerkt aan de nieuwe tv-spot die uitgezonden wordt vanaf november 2019.

De leerdoelen die ik behaald heb zijn: effectief en gestructureerd een marketingcampagne opzetten, statistieken uitlezen en op basis hiervan marketinguitingen verbeteren en succesvol samenwerken met collega’s om een nieuw product op te zetten. In de toekomst wil ik daarnaast in staat zijn om zelfstandig marketingcampagnes te bedenken en om campagnes zo succesvol op te zetten dat deze direct een zo groot mogelijk publiek bereiken.

Ik ben erg tevreden over de stage die ik heb gelopen bij [..], omdat ik hier veel nieuwe vaardigheden heb opgedaan, vaardigheden heb verbeterd en samengewerkt heb met vriendelijke en competente collega’s. Bovendien kon ik tijdens deze stage mijn kennis over marketing die ik heb opgedaan tijdens de vakken [..] en [..] effectief inzetten om goede resultaten te behalen met de marketingcampagnes die ik heb gepost. Ook de begeleiding verliep goed, doordat ik eens per week met [..] mijn werkzaamheden kon evalueren en nieuwe doelen opstelde.

Mijn studie marketing en management aan de Hogeschool van [..] sluit in theorie goed aan op deze stage en daarmee het werkveld. Wat betreft praktijkvaardigheden, en specifieker ICT- en samenwerkingsvaardigheden, ben ik van mening dat de opleiding extra vakken zou moeten aanbieden om studenten voldoende op hun professionele leven in de marketing voor te bereiden. Als ik geen persoonlijke voorkennis had gehad van html., WordPress en de marketingmogelijkheden van Facebook, was ik niet in staat geweest zo snel mee te draaien binnen het team.

Uiteindelijk heeft deze stage-ervaring voor mij wel bevestigd dat ik de juiste studie volg, en dat ik in de toekomst aan de slag wil als marketingmanager. Ik zou in de toekomst wel liever bij een start-up werken, zodat minder personen toestemming hoeven te geven voordat een marketinguiting gepubliceerd kan worden.

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Meer weten over stage lopen?

Wil je meer weten over stage lopen? Bekijk ook eens onze andere artikelen over stage lopen en een stage- of reflectieverslag schrijven!

Veelgestelde vragen over de conclusie van je stageverslag

Waarom moet ik een stageverslag schrijven?

Je schrijft een stageverslag om aan je docent en stagebegeleider te laten zien wat je geleerd hebt, wat je gedaan hebt en hoe je je hebt ontwikkeld. Je toont hiermee aan dat je begrijpt hoe het stagebedrijf werkt en hoe je meer relevante praktijkkennis hebt gedaan in de lijn van jouw studie.

Als je een onderzoeksstage doet, laat je bovendien zien dat je een valide onderzoek kunt doen en helpen je onderzoeksresultaten meer inzicht te krijgen in het onderzoeksprobleem waarmee je stagebedrijf kampt.

Wanneer schrijf ik het stageverslag?

Je schrijft een stageverslag nadat je de stage hebt afgerond of als je in de afrondende fase bent. Tijdens je stage is het wel een goed idee om alvast sommige onderdelen te schrijven. Zo kun je de vrij snel schrijven over het stagebedrijf, de omgeving en de stageopdracht, maar kun je pas aangeven welke werkzaamheden je daadwerkelijk hebt verricht en deze evalueren aan het einde van je stage.

Als je een onderzoeksstage doet kun je onze werkplanning voor een scriptie gebruiken en tijdens je onderzoek al je theoretisch kader, methodologie en resultaten schrijven.

Hoe beoordeelt een docent mijn stage aan de hand van mijn stageverslag?

Je docent is niet iedere dag bij jou terwijl je stage loopt en heeft ook niet voortdurend contact met je stagebegeleider. Enkel op basis van het rapport van jouw stagebegeleider en vooral op basis van jouw stageverslag kan je docent je stage beoordelen.

Je docent let hierbij op de volgende aspecten:

 • Of je stagewerkzaamheden aansluiten op je studie.
 • Of je de juiste leerdoelen hebt opgesteld en deze hebt behaald.
 • Hoe je je binnen het stagebedrijf en tijdens de stage hebt ontwikkeld.
 • Of je voldoende inzicht hebt verkregen in je stagebedrijf in je bedrijfsomschrijving en brancheomschrijving en of je hierbij op de juiste manier de juiste modellen hebt toegepast.
 • Of je op objectieve wijze je eigen handelen en gedrag kunt evalueren.
 • Of je onderzoek valide en betrouwbaar is.
 • Of je een goed geschreven en georganiseerd stageverslag hierover kunt schrijven.
Wat is het verschil tussen een stageverslag en een reflectieverslag?

Het verschil tussen een stageverslag en een reflectieverslag is groot. In je stageverslag is een reflectie (of een evaluatie) slechts een onderdeel van het verslag en beschrijf je de gehele stageperiode, het stagebedrijf en zijn omgeving, je stageopdracht en werkzaamheden en verbind je hier een conclusie aan.

In je reflectieverslag daarentegen ga je enkel in op betekenisvolle situaties en bespreek je die zeer uitvoerig. Je focust hierbij vooral op je eigen ontwikkeling en gevoel.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2023, 03 april). Conclusie van je stageverslag | Met voorbeeld. Scribbr. Geraadpleegd op 15 april 2024, van https://www.scribbr.nl/stage/conclusie-van-je-stageverslag/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.