Plaats van bronvermelding in de tekst volgens de APA-stijl

Als je veel gebruikmaakt van bronnen, moet je hiernaar vaak verwijzen in je tekst. Het uitgangspunt is dat je beter te vaak naar een bron kunt verwijzen dan te weinig.

Het moet voor de lezer van je scriptie in een oogopslag duidelijk zijn of de informatie van een bron afkomstig is.

Verwijzingen in de tekst

Iedere keer dat je een bron gebruikt voeg je een verwijzing naar deze bron toe in de tekst. Dit kan op drie manieren:

Voorbeeld: Verwijzing in tekst parafrase/samenvatting

Optie 1: Recent onderzoek toont aan dat de APA Generator een handig hulpmiddel is (Swaen, 2016).

Optie 2: Swaen (2016) schrijft dat er veel behoefte is…

Optie 3: In 2016 beschreef Swaen dat er steeds meer behoefte is…

Basisregels voor verwijzen in de tekst:

Bronnen plaatsen bij meerdere alinea’s en paragrafen

Wanneer je in een of meerdere alinea’s dezelfde bron gebruikt dan moet uit elke zin blijken dat de informatie uit diezelfde bron komt. Het is dus niet voldoende om enkel aan het eind van de alinea de bronvermelding te plaatsen.

Een nadeel is dat een alinea niet meer lekker leest als je simpelweg achter iedere zin de auteur en het jaartal zet. Dit moet je creatief oplossen.

Begin bijvoorbeeld met het noemen van de gehele bronvermelding. In de volgende zin kun je verder gaan met “dit onderzoek stelt dat …”, dan zou je daar de bronvermelding eventueel weg kunnen laten. Daarna kun je weer een keer de auteur aanhalen.

Voorbeeld bronvermelding in meerdere alinea’s

Financial risico wordt gedefinieerd als het verlies van geld. In een onderzoek van Liao en Cheung (2001) is gebleken dat dit transactierisico een significante negatieve impact heeft op de wil van de consument om te kopen. Dit onderzoek stelt dat een veelvoorkomend risico dat door de consument op het internet wordt ervaren creditcardfraude is. Ook wordt aangetoond dat consumenten creditcardfraude op internet een groot risico vinden (Liao & Cheung, 2001).

Productperformancerisico is het verlies dat een consument lijdt, wanneer het product niet aan de verwachtingen voldoet. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat het product met één of meerdere defecten wordt afgeleverd (Forsythe & Shi, 2003). Wat ook blijkt is dat consumenten bij hun internetaankopen vaak een verkeerde inschatting maken van de kwaliteit van het product. Een oorzaak hiervan ligt hem in het feit dat consumenten het product niet kunnen uitproberen (Forsythe & Shi, 2003; Liao & Cheung, 2001).

Het onderzoek van Liao en Cheung (2001) naar het online doen van de dagelijkse boodschappen, vermeldt ook nog een andere oorzaak, namelijk het tekort aan informatie over specifieke producten. Dit tekort ontstaat doordat er vaak alleen maar een afbeelding te zien is van het product. Met de kwaliteit van het product hangt ook de levensduur samen. Liao en Cheung geven aan dat het blijkt dat consumenten op internet vaker zorgen hebben over de levensduur van het product. Daardoor staan zij negatief tegenover kopen op internet. Dit komt ook omdat zij het product niet kunnen ‘aanraken’ en ‘voelen’).

Binnen 10 minuten weten hoeveel plagiaat je scriptie bevat?

 • Plagiaatpercentage + uitgebreid rapport
 • Lijst met alle gevonden bronnen
 • Officiële database van Turnitin
 • Zelf extra documenten toevoegen
 • Jouw scriptie komt niet in de database

Bekijk het voorbeeld

Bronnen plaatsen bij opsomming

Bij een opsomming plaats je de bron achter het laatste punt van de opsomming. Wanneer de opsomming afkomstig is van meerdere verschillende bronnen dan kun je per opsomming een bron opschrijven.

Voorbeeld bronnen plaatsen bij opsomming

De volgende selectie komt tot stand:

 • Wired Lifestyle;
 • Time Pressure;
 • Risk Aversion;
 • Internet Experience;
 • Social Interaction (Change et al., 2016).

Uit de literatuur komen de volgende twee basiskenmerken:

 • Consumenten ervaren meer risico bij online aankopen (Schrijvers et al., 2016).
 • Jonge consumenten ervaren geen extra risico bij online aankopen (Van Galen, 2016).

Het is afhankelijk van de opsomming of je wel of niet een punt achter de opsommingen moet plaatsen.

Je hoeft het jaartal niet opnieuw te vermelden als je de auteur meer dan een keer noemt in dezelfde alinea.

Voorbeeld: Auteur opnieuw noemen in alinea

Uit onderzoek van Swaen (2016) blijkt dat veel studenten de APA Generator een handig hulpmiddel vinden. Swaen merkte ook op hogescholen steeds vaker van de Generator gebruikmaken. Scribbr blijft de APA Generator doorontwikkelen (Swaen, 2016).

De bronnen zet je op alfabet, gescheiden door een puntkomma en een spatie.

Voorbeeld: Meerdere publicaties van verschillende auteurs

Verschillende studies (Driessen & Anterveld, 2002; Swaen, 1997; Van Laak, 2011) tonen aan…

Bron in de literatuurlijst

Hoe vaak je ook van een bron gebruikmaakt in de tekst, je schrijft de volledige bron maar een keer op in de literatuurlijst.

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

16 reacties

Claire
17 juni 2018 17:34

Hoi hoi,

Ik moet als extra opdracht voor mijn bachelorscriptie een krantenartikel schrijven over m'n scriptie. Is het de bedoeling dat ik in dit krantenartikel ook bronnen vermeldt volgens APA? Of zijn hier andere regels voor?

Groetjes,

Claire

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
18 juni 2018 16:32

Hoi Claire, dit zal je even moeten navragen aan je begeleider. Die bepaalt namelijk welke referentiestijl je moet gebruiken. Succes!

Beantwoorden

Nikkie
31 maart 2018 17:56

Hallo,

Ik ben bezig met een onderbouwing vanuit de literatuur. Ik probeer veel stukken samen te voegen om zo tot een logisch geheel te komen. Maar wil niet alleen maar korte zinnen maken, kan ik zoiets als hier onder proberen?

Cliënten kunnen last hebben van een psychotische stoornis (Gotink et al., 2017; Biong et al., 2012; Johnson et al., 2005; Robin et al., 2008; Hasselberg et al., 2011) of van een depressie (Gotink et al., 2017; Robin et al., 2008; Biong et al., 2012; Johnson et al., 2005;).

Beantwoorden

Leon
Leon (Scribbr-team)
3 april 2018 16:11

Hoi Nikkie,

Dank voor je reactie!
Het gebruik van de ; tussen de verschillende bronnen is inderdaad correct, maar je hebt nu je zin alsnog wel flink opgebroken.
Ik zou er in dit geval voor kiezen om alle bronnen aan het einde van de zin te zetten!

Succes. :)

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Sara
19 februari 2018 12:47

Beste ,

internetbronnen :
Kan een website een auteur zijn? Dus als er geen auteur bij staat maar bijvoorbeeld paperjam.lu moet je dan de titel van het artikel nemen bij de verwijzing in de tekst of moet je (paperjam.lu, jaartal) schrijven.

En als je 2 maal het artikel moet verwijzen in één alinea maar met daartussen nog een andere bron? hoe doe je dat dan in de tekst?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
20 februari 2018 14:41

Hoi Sara, ja, de website kan de auteur zijn. Kijk op de contactpagina hoe de naam van de website gespeld moet worden. In ons geval is dat "Scribbr" zonder de .nl. Wat betreft je tweede vraag. Je doet dan gewoon net alsof het alledrie verschillende bronnen zijn. Dus gewoon weer de bronvermelding een tweede keer toevoegen.

Beantwoorden

Inge
16 mei 2017 13:47

Goedemiddag Bas,
Ik heb een vraag over hoe ik een artikel in een bijlage APA moet maken. Ook vroeg ik mij af. Het artikel is een toegevoegde waarde voor mijn verslag, alleen gaat hierdoor mijn gemiddelde van plagiaat niet erg omhoog doordat ik 2 artikelen letterlijk in mijn bijlage heb staan?
Alvast bedankt!

Beantwoorden

Anna Hoogterp
Anna Hoogterp (Scribbr-team)
16 mei 2017 17:09

Hallo Inge,

Het is vrij ongebruikelijk om artikelen letterlijk over te nemen in de bijlagen van je scriptie. Gaat het om een artikel dat anders niet te raadplegen is? Dat zou een reden zijn om het te doen, maar als dat niet zo is, dan zou ik er nog even over overleggen met bijvoorbeeld je docent. Het heeft inderdaad ook consequenties voor je plagiaatscore, maar als je duidelijk aangeeft dat je het artikel niet zelf hebt geschreven, dan is dat oké, net zoals het oké is om auteurs letterlijk te citeren.

Groetjes, Anna

Beantwoorden

Stef
2 december 2016 12:26

Voor welk jaartal kies ik dan het best?
Dus maar 1 jaartal kiezen, voor in de verwijzing,maar ook in de bronvermelding.

Dank u

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
5 december 2016 10:42

Je kiest het jaartal waarin het de tekst is gepubliceerd. Voorbeeld: het spel FIFA 2016/17 komt uit in september 2016. Je schrijft dan 2016 op.

Beantwoorden

Stef
30 november 2016 19:30

Beste,

Mag men ook 2 jaartallen gebruiken, aangezien dit zo vermeld staat op de site. bv : Aerby (2011-2012)?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
1 december 2016 11:10

Beste Stef, nee, je zal dan een jaartal moeten kiezen.

Beantwoorden

Stef
30 november 2016 12:12

Beste,
als ik een auteur vermeld in de tekst, moet ik dan ook de maand erbij schrijven. Bv : Volgens Gric (februari,2012) of gewoon volgens Gric (2012)

Beantwoorden

Wouter Koekoek
Wouter Koekoek (Scribbr-team)
30 november 2016 15:02

Hoi Stef,
Dat is niet nodig. Alleen het jaartal is voldoende. Voor meer informatie kun je dit artikel bekijken. Of de voorbeelden. Ook verwijs ik je graag naar de handige APA-generator.

Beantwoorden

Stan Heuer
12 april 2016 16:55

Hoi Bas,

Ik heb een vraagje over de bronvermelding in de tekst. Wanneer ik stukken gebruik uit artikelen van bijvoorbeeld frankwatching.com, moet ik dan in de tekst de bron vermelden met (Frankwatching.com, 2016) of (J.Janssen, 2014). Kortom, de naam van de website of de auteur?

Alvast bedankt!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
12 april 2016 17:08

Hoi Stan, de auteur gaat altijd voor de website. Als je dus een auteur kunt vinden dan kies je die. Overigens gebruik je in de verwijzing in de tekst nooit de voorletters van de auteur maar enkel de achternaam. Succes!

Beantwoorden

Stel een vraag of reageer.