Bron met meerdere auteurs in APA

Zodra een bron meerdere auteurs heeft moet je werken met het &-teken. Bij meer dan twee auteurs gebruik je ook het woord et al. In de literatuurlijst vermeld je alle auteurs op een rij waarbij je altijd gebruikmaakt van een ‘serial comma’.

Bij de verwijzing van de bron in de tekst werk je altijd met de achternamen van de auteurs en de publicatiedatum.

Bij de vermelding van de bron in de literatuurlijst schrijf je de achternamen en intialen op. Je laat titels weg.

Volledige overzicht verwijzen naar meerdere auteurs

 

Aantal Auteurs Literatuurlijst Eerste verwijzing tekst Volgende verwijzing tekst
1 Swaen, B. (2018). (Swaen, 2018) (Swaen, 2018)
2 Swaen, B., & Van Laak, R. (2018). (Swaen & Van Laak, 2018) (Swaen & Van Laak, 2018)
3, 4 of 5 Swaen, B., Van Laak, R., & Driessen, K. (2018). (Swaen, Van Laak, & Driessen, 2018) (Swaen et al., 2018)
6, 7 Swaen, B., Van Laak, R., Driessen, K., LaBrode, M., Jonker, S., & Corrieri, L. (2018). (Swaen et al., 2018) (Swaen et al., 2018)
8 of meer Swaen, B., Van Laak, R., Driessen, K., LaBrode, M., Jonker, S., Corrieri, L., . . . Friesen, N. (2018). (Swaen et al., 2018) (Swaen et al., 2018)

Een auteur

De basisregel is dat je de initialen alleen in de literatuurlijst opschrijft en dat je deze achterwege laat bij de verwijzingen in de tekst.

Voorbeeld: een auteur

Literatuurlijst Verwijzing in de tekst
Swaen, B. (2018). (Swaen, 2018)

Zijn jouw APA-bronvermeldingen foutloos?

De AI-gedreven APA Checker toont je iedere fout in je bronvermelding en legt je uit hoe je het oplost. Nooit meer een lager cijfer door bronvermelding!

Aan de slag

Twee auteurs

Bij twee auteurs schrijf je altijd beide achternamen in de tekst en in de literatuurlijst. Ten opzichte van een auteur verandert het volgende:

 • Tussen de auteurs plaats je een komma. Deze zet je direct na de laatste initiaal van de auteur.
 • Je maakt nu gebruik van het ampersand-teken (&).
 • In de lopende tekst schrijf je ‘en’ of ‘and’.

Voorbeeld: twee auteurs

Literatuurlijst Verwijzing in de tekst (achteraan de zin) Verwijzing in de tekst (lopende zin)
Swaen, B., & Van Laak, R. (2018). (Swaen & Van Laak, 2018) Swaen en Van Laak beschrijven …… (2018).
Voorbeeld: 2 auteurs
Uit onderzoek van Scribbr blijkt dat er veel behoefte is (Swaen & Driessen, 2014).
Swaen en Driessen (2014) schrijven dat er veel behoefte is…

Het ampersand-teken (&)

Het &-teken plaats je zodra de bron meerdere auteurs heeft. Het &-teken zet je voor de laatste auteur.
Voorbeeld: het &-teken

Aantal auteurs Literatuurlijst Verwijzing in de tekst (achteraan de zin)
2 auteurs Swaen, B., & Van Laak, R. (2018). (Swaen & Van Laak, 2018)

Geen &-teken in de lopende tekst

Voorbeelden: met ‘en’ en ‘and’
Swaen en Van Laak hopen dit jaar de beste te zijn bij de jaarlijkse teamborrel (2018).
Swaen and Van Laak try to excel at the yearly drink (2018).

Drie, vier of vijf auteurs

Bij drie, vier of vijf auteurs schrijf je de bij de eerste verwijzing in de tekst alle achternamen op. Bij volgende verwijzingen enkel de eerste achternaam met het woord ‘et al.’. Hiernaast maak je ook gebruik van de ‘serial comma’:

 • Tussen de auteurs plaats je een komma. Deze zet je direct na de laatste initiaal van de auteur.
 • Je zet het &-teken voor de laatste auteur.
 • In de verwijzing in de tekst gebruik je de ‘serial comma’.
 • Vanaf de tweede keer dat je verwijst naar de bron maak je gebruik van ‘et al’.

Voorbeeld: 3-5 auteurs

Literatuurlijst Eerste verwijzing tekst Volgende verwijzing tekst
Swaen, B., Van Laak, R., & Driessen, K. (2018). (Swaen, Van Laak, & Driessen, 2018) (Swaen et al., 2018)
Voorbeeld: 3-5 auteurs verwijzing achterin de tekst
Eerste verwijzing: Uit onderzoek van Scribbr blijkt dat er veel behoefte is (Swaen, Van Laak, & Driessen, 2018).
Volgende verwijzingen: Daarnaast maken al veel studenten er gebruik van (Swaen et al., 2018).
Voorbeeld: 3-5 auteurs verwijzing in de lopende tekst
Eerste verwijzing: Swaen, Van Laak en Driessen (2018) beweren dat er veel onderzoek naar dit fenomeen is gegaan.
Volgende verwijzingen: Swaen et al. (2018) zien de verschillen groter worden.

De ‘serial comma’

In het Engels is het gebruikelijk dat je een komma plaatst voor ‘&’ en ‘and’ bij een opsomming. Er is sprake van een opsomming vanaf 3 items. Dit noemt men een ‘serial comma‘.

Voorbeeld: ‘serial comma’ Engels
Swaen, Driessen, and Van Laak (2014) are always on the hunt for more efficiency.
Research by Scribbr shows that there is a great need (Swaen, Driessen, & Van Laak, 2014).

Je moet van de ‘serial comma’ gebruikmaken, ook als je in Nederlandse teksten de APA-stijl toepast. Dat hoeft alleen in de literatuurlijst en in verwijzingen in de tekst; in de lopende tekst wordt het juist afgeraden om de serial comma te gebruiken.

Voorbeeld: ‘serial comma’ Nederlands
Swaen, Driessen en Van Laak (2014) zijn altijd op jacht naar meer efficiëntie.
Onderzoek van Scribbr laat zien dat er een grote behoefte is (Swaen, Driessen, & Van Laak, 2014).

Let op: In de literatuurlijst plaats je altijd een komma tussen de auteurs. Dit doe je dus ook al bij twee auteurs. Dit heeft niets te maken met de ‘serial comma’.

Voorbeeld: twee auteurs literatuurlijst met komma
Swaen, B., & Van Laak, R. (2018). Tegen beter weten in (Herz. ed.). Amsterdam, Nederland: Scribbr.

Betekenis van ‘et al.’

Et alii (et al.) staat in het Latijn voor ‘en anderen’. Het is eigenlijk vergelijkbaar met ‘et cetera’. Je gebruikt ‘et al.’ zodra je meer dan twee auteurs hebt.

Gebruik van ‘et al.’

 • De afkorting ‘et al.’ eindigt altijd met de punt. Vergeet die niet.
 • Bij de verwijzing in de tekst achteraan de zin schrijf je komma tussen ‘et al.’ en het jaartal.
 • Vanaf 3 of meer auteurs gebruik je vanaf de tweede verwijzing in de tekst ‘et al.’.
 • Vanaf 6 of meer auteurs gebruik je bij iedere verwijzing in de tekst ‘et al.’.

Voorbeelden: et al.’

Aantal auteurs Eerste verwijzing tekst (achteraan de zin) Volgende verwijzing tekst (achteraan de zin) Eerste verwijzing tekst (lopende zin) Volgende verwijzing tekst (lopende zin)
3, 4 of 5 (Swaen, Van Laak, & Driessen, 2018) (Swaen et al., 2018) Swaen, Driessen en Van Laak …. (2018). Swaen et al. …. (2018).
6, 7 (Swaen et al., 2018) (Swaen et al., 2018) Swaen et al. …. (2018). Swaen et al. …. (2018).

Zes of zeven auteurs

Vanaf zes auteurs schrijf je al vanaf de eerste verwijzing ‘et al.’:

 • Tussen de auteurs plaats je een komma. Deze zet je direct na de laatste initiaal van de auteur.
 • Je zet het &-teken voor de laatste auteur.
 • Vanaf de eerste verwijzing naar de bron maak je gebruik van ‘et al’.

Voorbeeld: 6-7 auteurs

Literatuurlijst Eerste verwijzing tekst Volgende verwijzing tekst
Swaen, B., Van Laak, R., Driessen, K., LaBrode, M., Jonker, S., & Corrieri, L. (2018). (Swaen et al., 2018) (Swaen et al., 2018)
Voorbeeld: 6 of meer auteurs verwijzing achterin de tekst
Eerste verwijzing: De auteurs beweren dat het verschil steeds groter wordt (Swaen et al., 2018).
Volgende verwijzingen: Ondanks deze verschillen blijven de overeenkomsten nog steeds van grote invloed (Swaen et al., 2018).
Voorbeeld: 6 of meer auteurs verwijzing in de lopende tekst
Eerste verwijzing: Swaen et al. (2018) zien de verschillen groter worden maar blijven optimistisch.
Volgende verwijzingen: Swaen et al. (2018) blijven niet alleen optimistisch, ze gaan ook op volle kracht door.

Acht auteurs of meer

Zodra de bron acht auteurs of meer heeft hoef je enkel de eerste 6 auteurs op te schrijven en de laatste auteur. Je plaats hiertussen het beletselteken. Dit zijn 3 punten met spaties ( . . . ) ertussen.
8 auteurs of meer:

 • Tussen de auteurs plaats je een komma. Deze zet je direct na de laatste initiaal van de auteur.
 • Je schrijft de eerste 6 auteurs op en de laatste met een beletselteken.
 • Vanaf de eerste verwijzing naar de bron maak je gebruik van ‘et al’.

Voorbeeld: 8 auteurs of meer

Literatuurlijst Eerste verwijzing tekst Volgende verwijzing tekst
Swaen, B., Van Laak, R., Driessen, K., LaBrode, M., Jonker, S., Corrieri, L., . . . Friesen, N. (2018). (Swaen et al., 2018) (Swaen et al., 2018)

Bronnen met drie of meer auteurs die door ‘et al.’ dezelfde vorm krijgen

Heel soms komt het voor dat je door het gebruikmaken van ‘et al.’ geen onderscheid meer kunt maken tussen verschillende bronnen. Dit is het geval wanneer bij beide bronnen de eerste auteur hetzelfde is.

Voorbeeld: bronnen met dezelfde schrijfwijze door toevoeging et al.
(Swaen, Driessen, Van Laak, & Corrieri, 2018) wordt bij de tweede verwijzing (Swaen et al., 2018)
(Swaen, Driessen, Van Laak, Vleeshouwers, & Corrieri, 2014) wordt bij de tweede verwijzing (Swaen et al., 2018)

Je zal nu toch extra achternamen moeten toevoegen om het verschil te kunnen zien. Voeg daarna aan het eind ‘et al.’ toe.

Voorbeeld: bronnen met toevoegen van auteurs
(Swaen, Driessen, Van Laak, & Corrieri, 2018) wordt bij de tweede verwijzing (Swaen, Driessen, Van Laak, & Corrieri, 2018)
(Swaen, Driessen, Van Laak, Vleeshouwers, & Corrieri, 2014) wordt bij de tweede verwijzing (Swaen, Driessen, Van Laak, Vleeshouwers et al., 2014)

Fun fact – volgorde van auteurs is voor wetenschappers heel belangrijk

Je komt het vaak tegen bij wetenschappelijke artikelen in journals. Een hele rij met auteurs die samen aan een artikel hebben gewerkt. Wist je dat de volgorde van de auteurs met veel zorg wordt samengesteld?

Vaak is de eerste auteur de onderzoeker die de grootste rol heeft gespeeld in het onderzoek. Maar zo is vaak de laatste auteur de supervisor van het onderzoek en speelt diegene een grote rol in de totstandkoming en financiering van het onderzoek. Ook heeft ieder vakgebied vaak weer andere regels.

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

10 reacties

Z.
5 december 2020 om 02:57

Hallo,

Voor mijn literatuurreview gebruik in 1 paragraaf gebruik ik alle 2 vormen van verwijzing.

1e vorm: Eerste verwijzing: Uit onderzoek van Scribbr blijkt dat er veel behoefte is (Swaen, Van Laak, & Driessen, 2018).

2e vorm: Eerste verwijzing: Swaen, Van Laak en Driessen (2018) beweren dat er veel onderzoek naar dit fenomeen is gegaan.

Mijn vraag is: Moet ik dan voor beide verwijzingen alle 3 auteurs noteren net als in het voorbeeld hier? Alvast bedankt voor het antwoorden.

Groeten,
Z.

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
7 december 2020 om 17:06

Hoi Z,

Zodra je de verwijzing de eerste keer uitgeschreven hebt met de drie auteurs kan je 'm in het vervolg afkorten met 'et al.', dat is onafhankelijk van of het tussen haakjes of in de lopende tekst is.
Volgens de 7e editie van de APA-stijl kort je bronnen met drie auteurs of meer zelfs ook de eerste keer al af.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Trijntje
30 juli 2020 om 12:28

Voor een opdracht gebruik ik een boek met 1 hoofdredacteur en 12 auteurs (gaat om het boek Belastingrecht van G.A.C. Aarts). Vermeld ik in de tekst dan alleen de hoofdredacteur? En in de literatuurlijst dan wel hoofdredacteur en alle auteurs vermelden?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
31 juli 2020 om 14:04

Hoi Trijntje,

Ik vermoed dat dit een samengesteld boek is waarbij de verschillende auteurs allen hebben bijgedragen aan verschillende hoofdstukken.
Ik raad je daarom aan om aparte bronvermeldingen in je lijst (en tekst) op te nemen voor specifieke hoofdstukken. Je kunt dan het voorbeeld voor een hoofdstuk uit een bundel gebruiken.
Als je toch wilt verwijzen naar het gehele boek benoem je inderdaad alleen de hoofdredacteur, maar vermeld je zijn rol erbij.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Nannette Groen
18 juni 2020 om 15:27

Beste Leon of Bas,

Ik heb de volgende vraag over de verschillende verwijzingen als eerste verwijzing, tweede verwijzing etc.

Hoe kan ik verschil maken tussen de verschillende verwijzingen in Word. Word genereert namelijk maar 1 verwijzing. Is het dan de bedoeling dat ik ze met de hand invoer in de tekst?

Vast bedankt voor jullie antwoord.

Groet,
Nannette

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
19 juni 2020 om 19:42

Hoi Nannette,

Helaas kun je met de automatische tool van Word hier geen rekening mee houden, dan zou je het inderdaad handmatig moeten doen.
Uit onze ervaring blijkt dat er wel meer fouten in de tool van Word zitten. Ik zou je eerder aanraden om bijvoorbeeld Mendeley of Endnote te gebruiken, of natuurlijk onze APA Generator. :)

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Sietse
2 juni 2020 om 18:43

Hoi,

Ik heb een tabel opgesteld waar ik gegevens haal van meerdere websites, boeken en wetenschappelijke artikelen. Hoe moet ik APA aangegeven waar ik deze informatie vandaan heb gehaald?

Groetjes,

Sietse

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
10 juni 2020 om 18:49

Hoi Sietse,

Je kunt in het bijschrift van de tabel een bronvermelding toevoegen waarin je meerdere bronnen benoemt.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Manisha
24 januari 2020 om 01:52

Beste,

Ik wil meerdere bronnen vermelden in één zin. In welke volgorde vermeld ik de bronnen? Gaat dit op alfabetische volgorde of op meest recente publicatie?

Ter illustratie:
Meerdere studies tonen aan dat SNS’s belangrijk platformen voor werving en selectie zijn geworden.

Is het dan ...

(Del Bosque, 2013; Hedenus, Backman & Håkansson, 2019) - alfabetische volgorde

of

(Hedenus, Backman & Håkansson, 2019; Del Bosque, 2013) - recente publicatie

Alvast bedankt.

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
24 januari 2020 om 18:38

Hoi Manisha,

Goede vraag! Je sorteert ze in dit geval op alfabet, volgens jouw eerste voorbeeld dus.
Je kunt dit nog nalezen in ons artikel over uitzonderingen bij vermeldingen in de tekst.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.