Voorbeeld APA-stijl: Hoofdstuk/gedeelte uit bundel

Een bundel is een boek, ook wel een geredigeerd boek genoemd, waar verschillende auteurs afzonderlijk een bijdrage aan hebben geleverd. Vaak zie je dat ieder hoofdstuk van het boek door een andere auteur is geschreven.

Degenen die de bundel hebben samengesteld, noemen we de redacteurs. In het Engels noemen we dit de ‘editors’.

Voor het verwijzen naar een specifiek hoofdstuk in een bundel gelden iets andere regels dan voor het verwijzen naar de hele bundel.

Speciale manier voor verwijzen naar hoofdstuk uit bundel

In de literatuurlijst is het belangrijk dat je aangeeft welk hoofdstuk uit het geredigeerde boek je precies hebt gebruikt.

Daarnaast geef je door middel van het woord ‘In’ aan wie de redacteuren van de bundel zijn en wat de titel is van de bundel. Voor de redacteuren maak je gebruik van afkortingen.

Afkortingen voor redacteuren
Nederlands Engels
Een redacteur Red. Ed.
Meerdere redacteurs Reds. Eds.

Bij de bronvermelding in de tekst verwijs je alleen naar de auteur(s) van het hoofdstuk.

Voorbeelden hoofdstuk van bundel

 Hoofdstuk uit bundel
APA-format AuteurAchternaam, EersteInitiaal. (Jaar). TitelHoofdstuk. In EersteInitiaal. RedacteurAchternaam (Red.), TitelBoek (editie) (pp. pagina-pagina). Stad, Land: Uitgever.
In literatuurlijst Steen, G. (2015). Metaphor and Style through Genre, with Illustrations from Carrol Ann Duffy’s Rapture. In V. Sotirova (Red.), The Bloomsbury Companion to Stylistics (pp. 308-324). Londen, Verenigd Koninkrijk: Bloomsbury.
In de tekst
  • In zijn analyse suggereert Steen (2015) dat …
  • Metaforen beïnvloeden hoe …. (Steen, 2015).
Open voorbeeld in APA Generator
Hoofdstuk uit geredigeerd boek
APA-format AuthorLastName, FirstInitial. (Year). TitleChapter. In FirstInitial. EditorLastName (Ed.), TitleBook (edition) (pp. page-page). City, State/Country: Publisher.
In literatuurlijst Steen, G. (2015). Metaphor and Style through Genre, with Illustrations from Carrol Ann Duffy’s Rapture. In V. Sotirova (Ed.), The Bloomsbury Companion to Stylistics (pp. 308-324). London, United Kingdom: Bloomsbury.
In de tekst
  • Research suggests that … (Steen, 2015).
  • In his analysis Steen (2015) states that …
Open voorbeeld in APA Generator
Wist je dat...

Je binnen 10 minuten kunt checken of je verslag of scriptie plagiaat bevat? Het is veilig en betrouwbaar!

Doe de check

Naar hele bundel verwijzen

Wil je naar de gehele bundel verwijzen? Dan kun je de normale regels volgen voor het verwijzen naar een boek met als uitzondering dat je de afkorting (Reds. / Eds.) toevoegt.
Voorbeeld verwijzing naar volledige bundel

Bekijk alle APA-voorbeelden

(Speel)film of documentaire (studie)boek
Apps Arrest en jurisprudentie
bericht op een forum Blendle-artikel of krantenartikel (internet)
Brief van minister (Kamerbrief, Kamerstuk) Bundel
E-book Enquête
Facebook Foto, afbeelding of illustratie
Hoofdstuk/gedeelte uit bundel Interne documenten (intranet)
Internetartikel Interview
Krantenartikel (offline) Oratie
Patenten Pdf-documenten
Persbericht (online) Persoonlijke communicatie
powerpoint of hand-outs Proceedings of conferentiepapers
radio- of tv-show Rapport/Jaarverslag (online)
Reclame op tv of radio Software
Statistische database (CBS) Thesis, dissertatie of scriptie
Twitter Wetenschappelijk (journal) artikel in voorpublicatie
Wetenschappelijk tijdschrift (journal) Wetsartikel en wettekst
Wikipedia-artikel Woordenboek
YouTube
Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

Weet je zeker dat je geen plagiaat pleegt?

Voorkom dat je school je betrapt op plagiaat.
Start de check
Betrouwbaar en snel

10 reacties

Joseph
5 oktober 2020 om 14:56

Hoi,

Ik heb drie verwijzingen naar een geredigeerd boek. Maar twee hoofdstukken waarnaar ik wil verwijzen zijn geschreven door de persoon die tevens de editor is.

Read, S. (2014a). Working creatively to facilitate loss. In S. Read (Red.), Supporting People with Intellectual Disabilities Experiencing Loss and Bereavement (pp. 107–118). Londen, Verenigd Koninkrijk: Jessica Kingsley.

Read, S. (2014b). Working creatively to facilitate loss. In S. Read (Red.), Supporting People with Intellectual Disabilities Experiencing Loss and Bereavement (pp. 107–118). Londen, Verenigd Koninkrijk: Jessica Kingsley Publishers.

Klopt het zo? Of gelden er andere regels?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
20 oktober 2020 om 16:30

Hoi Joseph,

Behalve dat je nu twee keer dezelfde bron hebt geschreven klopt het!
Let op dat je de titel van het geredigeerde boek cursief schrijft en consistent bent met de naam van de uitgever.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Hannah Demerre
11 augustus 2020 om 14:21

Beste,

Ik gebruik een boek waarvan slechts één hoofdstuk relevant is voor mijn thesis, en het hele boek is (en dus alle hoofdstukken zijn) door dezelfde auteurs geschreven. Ik denk dat het dus niet onder de definitie 'bundel' valt.

Refereer ik dan naar het boek in zijn geheel of toch specifieker naar enkel dat hoofdstuk? (Dit laatste lijkt mij makkelijker en sneller voor de lezer die informatie wilt natrekken)
Indien enkel het hoofdstuk, zijn dat dan dezelfde regels als voor een hoofdstuk in een bundel?

Alvast bedankt!

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
12 augustus 2020 om 11:36

Hoi Hannah,

Als het geen bundel is kun je het hoofdstuk dat je hebt gebruikt aanduiden met paginanummers in je verwijzing in de tekst. Het is niet gebruikelijk om slechts naar één hoofdstuk te verwijzen als het geen samengesteld boek is.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Lies Smeets
9 juli 2020 om 11:45

Waar ligt de grens tussen refereren naar meerdere hoofdstukken uit dezelfde bundel, en de bundel als geheel? Ik heb een bundel met 12 delen (waarvan sommige, maar niet alle, geschreven zijn door een van de redacteuren), en verwijs er naar minimaal 6.

Het lijkt niet-wenselijk om een volledige pagina van de referentielijst te besteden aan hetzelfde boek (waarbij alle hoofdstukken als eigen bron worden beschouwd), maar het lijkt ook niet-wenselijk om het als één boek te behandelen en in de lopende tekst steeds te verwijzen naar Pietje, Klaasje, en Keesje (2020) terwijl alleen Keesje het betreffende hoofdstuk geschreven heeft, of juist Henk dat hoofdstuk geschreven heeft.

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
9 juli 2020 om 12:48

Hoi Lies,

Dat is inderdaad een lastige afweging. Als de verschillende onderdelen van de bundel andere auteurs hebben dan raad ik je toch aan om de hoofdstukken apart te vermelden.
Uiteindelijk is dan ook alleen het tweede gedeelte van de bronvermelding overeenkomend (waar je het boek beschrijft).

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Loes Duivenvoorden
4 maart 2020 om 12:23

Beste,

Ik gebruik een verzamelbundel met speeches van Greta Thunberg: Thunberg, G. (2019). Niemand is te klein om het verschil te maken. (Groen, N., vert.). Amsterdam: De Bezige Bij.

Ik wil in mijn scriptie -in de tekst- verwijzen naar afzonderlijke speeches uit deze bundel. Bijvoorbeeld haar speech "Ons leven ligt in jullie handen", van de klimaatmars in Zweden op 8 september 2018.

Wanneer ik citeer uit haar speech uit 2018 wil ik voorkomen dat de in-tekst-verwijzing "(Thunberg, 2019)" is... De speech komt immers, in tegenstelling tot de bundel, uit 2018.

Hoe kan ik dit aanpakken?

Met vriendelijke groet,

Loes

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
9 maart 2020 om 13:54

Hoi Loes,

Goede vraag! Zo lang je naar de bundel verwijst zit je (helaas) toch vast aan het jaartal 2019, uiteraard kun je in de tekst dan wel aangeven dat het hier gaat om een speech die ze in 2018 gaf.
Als alternatief kun je naar een andere bron van haar speech zoeken (bijvoorbeeld dit filmpje), zodat je 2018 als jaartal kunt vermelden. Houd er wel rekening mee dat je op de juiste manier naar de bron die je hebt gebruikt verwijst (bijv. als YouTube-video).

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Claudia Rasschaert
15 oktober 2019 om 13:21

1.Ik wil graag 2 hoofdstukken gebruiken uit een bundel, hoe pak ik dit aan in mijn literatuurlijst?

2.Hoe verwijs ik in de tekst naar een bundel? Is het nodig om zowel de auteurs als de editors te vernoemen tussen haakjes?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
15 oktober 2019 om 16:00

Beste Claudia,

Bedankt voor je vraag. Je kunt de twee hoofdstukken uit de bundel als aparte bronnen behandelen. Je volgt dan dus gewoon bovenstaand voorbeeld.
Voor de verwijzing in de tekst maak je alleen gebruik van de namen van de auteurs van het hoofdstuk. De editors laat je weg.

Succes!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Stel een vraag of reageer.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.