Voorbeeld APA-stijl: Persoonlijke communicatie

Gesprekken die je voert vallen volgens de APA-stijl onder persoonlijke communicatie. Hierbij kun je denken aan e-mail, privébrieven, telefoongesprekken, privégesprekken, interview, enquête etc. Als je gebruikmaakt van persoonlijke communicatie dan vermeld je deze bronnen niet in de literatuurlijst. De lezer kan de bron immers niet controleren/terugvinden.

Dit betekent dat je de persoonlijke communicatie wel in tekst noemt, maar niet in de literatuurlijst opneemt. Je kunt in een bijlage een lijst met namen en data van de gehouden interviews of enquêtes opnemen.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Persoonlijke communicatie

Voorbeeld APA-stijl: Statistische database (CBS)

Wanneer je bij het schrijven van je scriptie gebruiktmaakt van data, dan is het belangrijk om te weten hoe je een dataset van bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of Datastream volgens de APA-stijl noteert in je bronnenlijst. Je gebruikt dan de notatie van een normale internetbron en zet je achter de titel tussen blokhaken ‘Dataset’.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Statistische database (CBS)

Voorbeeld APA-stijl: Internetartikel

Voor het gebruik van online artikelen heeft de APA-stijl een aparte notatie. De bron bestaat uit vier onderdelen: de auteur, publicatiedatum, titel en de url.

Tips:

  • Schrijf altijd de hele url (www.scribbr.nl/handig/artikel) op en niet enkel de hoofdwebsite (www.scribbr.nl).
  • Als de internetbron iets anders is dan een online artikel (bijvoorbeeld een foto, dataset, instagrampost of video), dan zet je het type bron achter de titel zetten tussen blokhaken.
  • Kun je de persoon die het artikel heeft geschreven niet vinden? Kies dan de naam van de website als auteur.
  • Missen gegevens zoals de datum of titel? Dan schrijf je (z.d.) en schrijf je een omschrijving in plaats van een titel.
  • Enkel wanneer de bron aan verandering onderhevig is moet je ook een raadpleegdatum vermelden.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Internetartikel

Voorbeeld APA-stijl: powerpoint of hand-outs

Voor een powerpoint of hand-outs van een college hangt de manier van noteren volgens de APA-stijl in de bronnenlijst af van de toegankelijkheid. Zijn de powerpointslides wel of niet toegankelijk voor de lezer?

Je kunt verwijzen naar dit brontype met ‘powerpoint’, ook als de presentatie met Keynote, Prezi of Google slides is gemaakt.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: powerpoint of hand-outs

Welke bronnen kan ik in mijn scriptie gebruiken?

Je scriptieonderzoek komt niet zomaar uit de lucht vallen. Je moet goede bronnen gebruiken om jouw onderzoek te kunnen verantwoorden.

“Staan op de schouders van reuzen” is niet voor niets de slogan van Google Scholar. Het is namelijk de bedoeling dat jouw onderzoek voortbouwt op eerdere onderzoeken.

Verder lezen: Welke bronnen kan ik in mijn scriptie gebruiken?