10 vormen van plagiaat

Bestaand onderzoek is de basis van je scriptie. Dit bestaande onderzoek verwerk je in je scriptie door dit correct te citeren of de parafraseren. Doe je dit niet, dan pleeg je plagiaat.

Volgens de Van Dale is plagiaat “het zich toe-eigenen van het geestelijk werk van anderen en het als eigen werk openbaar maken”. Uiteraard wordt plagiaat niet getolereerd door hogescholen en universiteiten.

Verder lezen: 10 vormen van plagiaat

Handleiding bronvermelding met Word

Het is van groot belang dat je steeds op dezelfde manier naar bronnen refereert. Ook dienen de gebruikte bronnen op een consequente wijze te worden opgenomen in de bronnenlijst.

Dit klinkt als een helse klus. Echter zijn er voldoende softwarepakketten die je hierbij kunnen helpen. Je hoeft de bron dan maar één keer in te voeren en als je verwijst naar de bron wordt deze automatisch op de juiste wijze in de tekst gezet.

Deze functionaliteit ook standaard in Microsoft Word aanwezig.

Verder lezen: Handleiding bronvermelding met Word

Concurrentieanalyse: Vijfkrachtenmodel/Five forces Porter

De winstgevendheid van een bedrijf is sterk afhankelijk van concurrentie binnen de bedrijfstak. Bij het opstellen van een strategie is het daarom van belang om de concurrentie grondig te analyseren.

Door gebruik te maken van het vijfkrachtenmodel/Five forces van Michael Porter krijg je een goed beeld van de concurrentie in een bepaalde bedrijfstak.

Verder lezen: Concurrentieanalyse: Vijfkrachtenmodel/Five forces Porter

Overzicht van scriptiebanken

Scripties van andere studenten kunnen je erg goed helpen bij het schrijven van je eigen scriptie. Het is echter vaak moeilijk om scripties van medestudenten online te vinden. Gelukkig hebben de meeste universiteiten en hbo-instellingen een eigen online scriptiebank.

Verder lezen: Overzicht van scriptiebanken