Voorbeeld APA-stijl: Software

APA schrijft voor dat een bronvermelding niet nodig is voor “standaard software” zoals Microsoft Word, Java, Adobe Photoshop of SPSS.

Wanneer je speciale software gebruikt dien je hier wel een referentie voor op te nemen. Zorg ervoor wanneer je informatie uit speciale software gebruikt dat je deze bron via de juiste APA-stijl noteert.

Wanneer een individueel persoon de rechten heeft voor de software moet deze genoemd worden als de auteur, anders moet de software behandeld worden als een ongeschreven werk. Dit betekent dat dan de titel van de software op de plek komt van de auteur. Als de software online beschikbaar is, noteer dan de URL in plaats van de uitgever en locatie.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Software

Voorbeeld APA-stijl: YouTube

Informatie uit YouTube-filmpjes en Vimeo-filmpjes kunnen waardevol zijn voor je scriptie. Zorg er wel voor wanneer je informatie uit video’s gebruikt dat je deze bron via de juiste APA-stijl noteert.

Bij het gebruiken van online video’s als bron is het belangrijk dat wanneer de echte naam van de gebruiker niet bekend is, alleen de nickname gebruikt kan worden, zonder de blokhaken. Als de echte naam én nickname bekend zijn, plaats je de nickname (tussen blokhaken) achter de echte naam.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: YouTube

Voorbeeld APA-stijl: Thesis, dissertatie of scriptie

Je mag andere scripties als bron in je eigen scriptie gebruiken. Let wel op dat scripties vaak nog fouten bevatten en niet altijd even betrouwbaar als bron zijn, dus leun niet te veel op onderzoek uit andere scripties. Volgens de APA-stijl geef je dan ook altijd in de bronvermelding aan dat het om een scriptie van een andere student gaat.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Thesis, dissertatie of scriptie

Voorbeeld APA-stijl: Proceedings of conferentiepapers

Proceedings zijn bijdragen aan of verslagen van wetenschappelijke conferenties, congressen, symposia of meetings. Ze worden vaak gebundeld en formeel gepubliceerd in een boek of in periodieken. Hierin wordt dan verslag gedaan van wat behandeld/besproken is op een bepaalde conferentie. De APA-stijl heeft een apart format voor de bronvermelding van proceedings of conferentiepapers.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Proceedings of conferentiepapers

Voorbeeld APA-stijl: Foto, afbeelding of illustratie

Als je in je scriptie, volgens de APA-stijl, verwijst naar een foto, afbeelding of illustratie dien je deze in de bronnenlijst op te nemen zoals je dat ook zou doen met een andere internetbron. Achter de titel zet je nog tussen blokhaken dat het om een foto of illustratie gaat.

Wanneer de naam van de maker ontbreekt kijk je of de foto/illustratie op de website van een organisatie staat. Als dat zo is mag je aannemen dat de organisatie de maker is. De naam van de organisatie zet je dan op de plek van de auteur.

Bekijk de volgende voorbeelden voor als je gegevens mist:

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Foto, afbeelding of illustratie

Voorbeeld APA-stijl: Patenten

De bronvermelding in APA-stijl van een patent is anders dan de typische APA-stijl. De APA-bronvermelding van een patent bestaat uit vier elementen, namelijk: naam van de uitvinder aan wie het patent is toegeschreven, het jaar waarin het patent is aangevraagd, uniek patentidentificatienummer en de naam van het octrooibureau.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Patenten