Ad Hoc | Betekenis, Voorbeelden & Spelling

Ad hoc is een term uit het Latijn die “voor dit speciale geval”, “voor dit doel” of “voor deze situatie” betekent. Je kunt er ook mee uitdrukken dat iets snel bedacht is en niet voor de lange termijn bedoeld is.

Voorbeeld: Ad hoc in een zin
  • Voor deze functie is het belangrijk dat je ad hoc kunt reageren, want iedere dag is anders.
  • Er is een ad-hoccommissie opgericht om zich over de onverwachte klachtenregen te buigen.
  • Dit is een ad-hocoplossing voor vandaag, maar we zullen een betere oplossing moeten verzinnen voor de rest van de week.

Andere voorbeelden van termen uit het Latijn die al honderden jaren in het Nederlands worden gebruikt, zijn vice versa, mea culpa, de facto en ad nauseam. Je hoeft deze termen niet te cursiveren als je ze gebruikt.

Veelgestelde vragen

Kan ad hoc worden gebruikt in samenstellingen?

Ad hoc wordt vaak gebruikt in samenstellingen, zoals:

  • Ad-hocbeslissing (of ad-hoc-beslissing)
  • Ad-hocoplossing (of ad-hoc-oplossing)
  • Ad-hoccommissie (of ad-hoc-commissie)
  • Ad-hocoptie (of ad-hoc-optie)
  • Ad-hocnetwerk (of ad-hoc-netwerk)

Het koppelteken tussen ad en hoc in de samenstellingen is verplicht, maar het koppelteken tussen hoc en het laatste deel van de samenstelling mag worden weggelaten.

Moet ik anderstalige woorden cursiveren?

Je mag anderstalige woorden gebruiken zonder ze te cursiveren of tussen aanhalingstekens te zetten, tenzij je denkt dat de lezer ze niet kent. In dat geval cursiveer je het woord de eerste keer, en daarna niet meer.

Woordgroepen uit het Latijn die al honderden jaren in het Nederlands worden gebruikt (zoals mea culpa, ad nauseam, vice versa, de facto, ad hoc en a priori) worden niet gecursiveerd.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Merkus, J. (2022, 30 oktober). Ad Hoc | Betekenis, Voorbeelden & Spelling. Scribbr. Geraadpleegd op 28 november 2022, van https://www.scribbr.nl/taalregels-schrijftips/ad-hoc-betekenis/

Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie, waardoor ze heel wat scripties heeft geschreven. Na enkele jaren als editor schrijft ze nu artikelen over alles wat bij een scriptie komt kijken om zo studenten met succes te laten afstuderen.