Kan ad hoc worden gebruikt in samenstellingen?

Ad hoc wordt vaak gebruikt in samenstellingen, zoals:

  • Ad-hocbeslissing (of ad-hoc-beslissing)
  • Ad-hocoplossing (of ad-hoc-oplossing)
  • Ad-hoccommissie (of ad-hoc-commissie)
  • Ad-hocoptie (of ad-hoc-optie)
  • Ad-hocnetwerk (of ad-hoc-netwerk)

Het koppelteken tussen ad en hoc in de samenstellingen is verplicht, maar het koppelteken tussen hoc en het laatste deel van de samenstelling mag worden weggelaten.