Standaardzinnen: Probleem introduceren

In de tabel hieronder vind je standaardzinnen om te gebruiken wanneer je in je scriptie aan wilt geven dat iets een probleem is.

 1. Een van de grootste/voornaamste/belangrijkste obstakels…
 2. Een van de grootste uitdagingen…
 3. Centraal staat de veilige verwijdering van…
  De sleutelkwestie is de…
  Het voornaamste vraagstuk is de…
  Een belangrijk punt is de…
  De kernvraag is de…
 4. Het grootste/voornaamste/belangrijkste nadeel van X is dat…
 5. X wordt geassocieerd met een verhoogd risico op…
 6. X is een veelvoorkomende aandoening die gekarakteriseerd wordt door…
 7. Het staat vast dat X … kan beïnvloeden
  Het is vastgesteld dat…
  Het is algemeen bekend dat…
  Het is voldoende aangetoond dat…
  Het is algemeen aanvaard dat…
  Het is een welbekend feit dat…
 8. X heeft geleid tot een daling van de populatie van…
 9. X is een van de meest veelvuldig gesignaleerde problemen in/op het gebied van/bij…
 10. De voornaamste uitdaging van veel experimenten is de…
 11. X is de voornaamste doodsoorzaak in westerse geïndustrialiseerde landen/industrielanden.
 12. Ondanks zijn/haar succes, leidt X tot diverse problemen…
 13. Er is een toenemende bezorgdheid dat sommige X’en benadeeld worden…
  Ment maakt zich in toenemende mate zorgen dat…
  Men vreest dat…
 14. Er moet dringend een oplossing gevonden worden voor veiligheidsproblemen die veroorzaakt worden door…
  Het is dringend noodzakelijk een oplossing te zoeken voor…
  Er is dringend behoefte om een oplossing te vinden voor…
 1. One of the main obstacles …
 2. One of the greatest challenges …
 3. A key issue is the safe disposal of …
 4. The main disadvantage of X is that …
 5. X is associated with increased risk of …
 6. X is a common disorder characterised by …
 7. It is now well established that X can influence …
 8. X has led to the declines in the populations of …
 9. X is one of the most frequently stated problems with …
 10. The main challenge faced by many experiments is the …
 11. X is the leading cause of death in western-industrialised countries.
 12. Despite its success, X has a number of problems …
 13. There is increasing concern that some Xs are being disadvantaged …
 14. There is an urgent need to address the safety problems caused by …

Maar…

 1. X kan… veroorzaken/tot gevolg hebben
 2. X is beperkt door/wordt begrensd door/wordt ingeperkt door
 3. X leidt aan…
 4. X is te duur om te worden gebruikt voor/ingezet te worden voor…
 5. X heeft het probleem van… versterkt/benadrukt/vergroot
 6. De uitvoering van X wordt beperkt door…
 7. X kan een factor zijn die bijdraagt aan…
 8. Onderzoek heeft consequent aangetoond dat het X aan… ontbreekt.
 9. Een groot/significant probleem met een dergelijke applicatie is…
 10. De bepaling van X vormt technisch gezien een uitdaging/is in technisch opzicht een uitdaging/ is in technisch opzicht uitdagend.
 11. Het is aangetoond dat huidige methoden voor/van X onbetrouwbaar zijn.
 12. Deze snelle veranderingen hebben ernstige gevolgen voor…
 1. X may cause …
 2. X is limited by …
 3. X suffers from …
 4. X is too expensive to be used for …
 5. X has accentuated the problem of …
 6. the performance of X is limited by …
 7. X could be a contributing factor to …
 8. research has consistently shown that X lacks …
 9. a major problem with this kind of application is …
 10. the determination of X is technically challenging.
 11. current methods of X have proven to be unreliable.
 12. these rapid changes are having a serious effect on …

* De originele Engelse zinnen komen van de Manchester Phrasebank

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2023, 01 maart). Standaardzinnen: Probleem introduceren. Scribbr. Geraadpleegd op 18 juni 2024, van https://www.scribbr.nl/standaardzinnen/standaardzinnen-probleem-introduceren/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.