Standaardzinnen: Onderwerp waar niet veel over bekend is

Er is nog maar weinig bekend over jouw onderwerp. Hoe maak je dit je lezer duidelijk? De standaardzinnen in deze tabel helpen je aan te duiden dat er weinig onderzoek is gedaan naar jouw onderwerp. Zo kun je gemakkelijk aangeven waarom jouw onderzoek relevant is.

Algemene verwijzing naar vorig onderzoek of vorige: het tekort aan onderzoek onder de aandacht brengen

 1. Er is weinig gepubliceerd materiaal te vinden over…
 2. Er is geen eerder onderzoek dat X heeft onderzocht…
 3. Het gebruik van X is nog niet onderzocht.
 4. Er is nog geen gedetailleerde onderzoek van…/gedaan naar…
 5. Er is nog weinig kwantitatief onderzoek gedaan naar…
 6. Data over de efficiëntie en veiligheid van X zijn beperkt.
 7. Tot nu toe is er veel te weinig aandacht besteed aan…
 8. Literatuuronderzoek heeft aangetoond dat er weinig studies zijn die…
 9. De impact van X op Y is weinig bestudeerd, in het bijzonder op het gebied van…
 10. Weinig studies hebben X op een systematische wijze onderzocht…
 11. Tot dusver is er weinig aandacht besteed aan de rol van…
 12. Tot dusver, echter, is er weinig discussie geweest over…
 13. Daarnaast is er geen onderzoek gevonden dat … onderzocht
 14. Het is verrassend dat de effecten van X niet grondig bestudeerd zijn.
 15. In tegenstelling tot X, is er veel minder informatieve over de effecten van…
 16. Er ontbreekt nog steeds een systematisch begrip van hoe X bijdraagt aan Y/van invloed is op Y.
 17. Ondanks het belang van X, is er een tekort aan bewijs over…
 18. Er zijn geen gecontroleerde studies die de verschillen vergelijken tussen…
 19. Tot op heden is dit probleem in de onderzoeksliteratuur weinig belicht.
 20. Vooralsnog zijn er weinig studies die de link tussen… hebben bestudeerd.
 1. There is little published data on …
 2. No previous study has investigated X .
 3. The use of X has not been investigated.
 4. There has been no detailed investigation of …
 5. There has been little quantitative analysis of …
 6. Data about the efficacy and safety of X are limited.
 7. Up to now, far too little attention has been paid to …
 8. A search of the literature revealed few studies which …
 9. The impact of X on Y is understudied, particularly for …
 10. Few studies have investigated X in any systematic way …
 11. So far, very little attention has been paid to the role of X
 12. So far, however, there has been little discussion about …
 13. In addition, no research has been found that surveyed …
 14. Surprisingly, the effects of X have not been closely examined.
 15. In contrast to X, there is much less information about effects of …
 16. A systematic understanding of how X contributes to Y is still lacking.
 17. Despite the importance of X, there remains a paucity of evidence on …
 18. There have been no controlled studies which compare differences in …
 19. To date, the problem has received scant attention in the research literature
 20. To date, there are few studies that have investigated the association between …

Terwijl/hoewel/ondanks dat er wel onderzoek verricht is naar X

 1. bestaat er geen onderzoek dat…
 2. zijn er geen studies gevonden die…
 3. zijn er geen gecontroleerde studies bekend die…
 4. hebben slechts twee studies gepoogd… te onderzoeken
 5. is er weinig empirisch onderzoek verricht naar…
 6. is er nog steeds weinig wetenschappelijk inzicht in…
 1. No single study exists which …
 2. No studies have been found which …
 3. No controlled studies have been reported.
 4. Only two studies have attempted to investigate …
 5. There have been few empirical investigations into …
 6. There is still very little scientific understanding of …

* De originele Engelse zinnen komen van de Manchester Phrasebank

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2023, 01 maart). Standaardzinnen: Onderwerp waar niet veel over bekend is. Scribbr. Geraadpleegd op 18 juni 2024, van https://www.scribbr.nl/standaardzinnen/standaardzinnen-onderwerp-waar-niet-veel-over-bekend-is/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.