Standaardzinnen: soort onderzoek beschrijven

Wat doe je in je onderzoek en hoe vertel je dit aan je lezer? Inventariseer je, bespreek je, toets je of vergelijk je?

In onderstaande lijst vind je zinnen om in te leiden wat je in je onderzoek nu eigenlijk beoogt te doen.

Deze scriptie/dit essay/dit paper…

 1. stelt dat…
 2. inventariseert…/Geeft een overzicht van…
 3. bespreekt het geval van..
 4. analyseert de impact van…
 5. probeert aan te tonen dat…
 6. betwist de zienswijze/vordering/stelling dat..
 7. geeft/biedt een overzicht van…
 8. controleert/herziet het bewijs voor…
 9. bericht over een studie die…
 10. volgt de ontwikkeling van…
 11. verkent manieren waarop…
 12. toetst het belang van…
 13. brengt het belang van… onder de aandacht/benadrukt het belang van…
 14. duidt aan wat de gevolgen zijn van…/Gaat in op de gevolgen/implicaties van…
 15. kijkt kritisch naar het standpunt dat/de mening dat…
 16. stelt een nieuwe methode voor voor…
 17. onderzoekt de relatie tussen…
 18. vergelijkt de verschillende manieren waarop…
 19. bestudeert de factoren die bepalen dat…
 20. beschrijft het ontwerp en de uitvoering van…
 1. argues that …
 2. gives an account of …
 3. discusses the case of …
 4. analyses the impact of …
 5. attempts to show that …
 6. contests the claim that …
 7. provides an overview of …
 8. reviews the evidence for …
 9. reports on a study which …
 10. traces the development of …
 11. explores the ways in which …
 12. assesses the significance of …
 13. highlights the importance of …
 14. considers the implications of …
 15. critically examines the view that …
 16. proposes a new methodology for …
 17. examines the relationship between …
 18. compares the different ways in which …
 19. investigates the factors that determine …
 20. describes the design and implementation of …

* De originele Engelse zinnen komen van de Manchester Phrasebank

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2023, 01 maart). Standaardzinnen: soort onderzoek beschrijven. Scribbr. Geraadpleegd op 18 juni 2024, van https://www.scribbr.nl/standaardzinnen/standaardzinnen-wat-doet-je-onderzoek/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.