Standaardzinnen: Controversieel onderwerp aangeven

Raadpleeg deze Engelse en Nederlandse standaardzinnen om aan te geven dat je scriptieonderwerp controversieel is.

 1. Een veelbesproken kwestie/onderwerp/vraag is of…
 2. Een belangrijk thema/een belangrijke kwestie in vroeger onderzoek naar X ging over/betrof…
 3. Tot op heden is er geen overeenkomst bereikt met betrekking tot wat…
 4. Het belang van de kwestie is toegenomen in het licht van recente (gebeurtenissen)…
 5. In de literatuur over X wordt het relatieve belang van Y betwist.
 6. Een observant heeft al de aandacht gevestigd op de paradox tussen…
 7. Er zijn vragen gerezen/gesteld over het gebruik van proefdieren in…
 8. Het debat wordt voortgezet over de beste strategieën voor het management van…
 9. Dit concept is recentelijk aangevochten/betwist door X studies die aantonen dat…
 10. Het debat over X heeft hernieuwd aandacht verkregen doordat velen stellen dat…
 11. Wetenschappers hebben lang gedebatteerd over de impact van X op het ontstaan en verspreiding van…
 12. Meer recent/onlangs/recenter is literatuur geschreven met tegenstrijdige resultaten/bevindingen over…
 13. De controverse over wetenschappelijk bewijs voor X bestaat al langer dan een eeuw in onverminderde vorm.
 14. De kwestie met/van X is een controversieel en veel bediscussieerd onderwerp op het gebied van…
 1. A much debated question is whether …
 2. One major issue in early X research concerned …
 3. To date there has been little agreement on what …
 4. The issue has grown in importance in light of recent …
 5. In the literature on X, the relative importance of Y is debated.
 6. One observer has already drawn attention to the paradox in …
 7. Questions have been raised about the use of animal subjects in …
 8. Debate continues about the best strategies for the management of …
 9. This concept has recently been challenged by X studies demonstrating …
 10. The debate about X has gained fresh prominence with many arguing that …
 11. Scholars have long debated the impact of X on the creation and diffusion of …
 12. More recently, literature has emerged that offers contradictory findings about …
 13. The controversy about scientific evidence for X has raged unabated for over a century.
 14. The issue of X has been a controversial and much disputed subject within the field of …

* De originele Engelse zinnen komen van de Manchester Phrasebank

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2023, 21 februari). Standaardzinnen: Controversieel onderwerp aangeven. Scribbr. Geraadpleegd op 22 april 2024, van https://www.scribbr.nl/standaardzinnen/standaardzinnen-controversieel-onderwerp-aangeven/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.