Bang voor plagiaat? Controleer nu zelf je scriptie op plagiaat. Lees meer »

Wat is plagiaat?

Gepubliceerd op 10 januari 2013 door . Laatste update op: 21 augustus 2014

Wat is nu wel en wat is nu geen plagiaat? Deze grens is soms lastig in te schatten. Feit is dat voor het plegen van plagiaat vaak een grote straf staat. Het (onbedoeld) plegen van plagiaat kan dus erg vervelend zijn.

Definitie van plagiaat

Plagiaat is het presenteren van werk, bedoeld of onbedoeld, als eigen werk terwijl dit afkomstig is van een ander. Plagiaat is dus een schending van het intellectuele eigendom van een ander. Verschillende universiteiten en hogescholen hebben ieder een definitie van plagiaat omschreven. Hieronder staan enkele op een rijtje.

Tilburg University

De Tilburg University verstaat onder plagiaat: “In een scriptie of ander werkstuk tekstgedeelten, redeneringen of gedachten van anderen over te nemen zonder bronvermelding”.
Bron: definitie plagiaat Tilburg University.

Universiteit Leiden Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid verstaat onder plagiaat: “Het geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten/formuleringen van andere auteurs zonder plaatsing van aanhalingstekens en nauwkeurige bronvermelding”.
Bron: definitie plagiaat Universiteit van Leiden Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

De Haagsche Hogeschool

In de onderwijs- en examenregeling van De Haagsche Hogeschool is de definitie van plagiaat: “Een vorm van fraude waarbij stukken van anderen of eerder gepubliceerd eigen werk zijn gebruikt in eigen werk zonder correcte bronvermelding”.
Bron: Onderwijs- en examenregeling van De Haagsche Hogeschool

Wat valt onder plagiaat?

Niet alleen het simpel ‘knippen en plakken’ van het werk van een ander wordt als plagiaat bestempeld. Ook het vertalen van teksten en het herschrijven van teksten door gebruik te maken van synoniemen valt onder plagiaat. Een bestaande theorie in je eigen woorden opschrijven, zonder het vermelden van de bron is ook plagiaat. Plagiaat is er in veel verschillende vormen. Sommige gevallen zijn ernstiger dan andere. In het artikel tien vormen van plagiaat wordt er van elke vorm een voorbeeld gegeven.

Voorkomen van (onbedoeld) plagiaat

Ten eerste moet je ervoor zorgen dat je gestructureerd te werk gaat en zodra je gebruik maakt van werk van anderen altijd de juiste bronvermelding gebruikt. Voor een stappenplan zie het volgende artikel: Voorkomen van plagiaat.

Ten tweede moet je de juiste referentiestijl gebruiken die door je opleiding als eis wordt gesteld. De eisen die een opleiding hieraan stelt kunnen verschillend zijn. Voor meer informatie over bronvermeldingen en referentiestijlen zie het volgende artikel: Refereren en bronvermelding.

Hoe gaan hogescholen en universiteiten met plagiaat om?

Wanneer jouw opleiding of school ontdekt dat er sprake is van plagiaat loop je het risico een onvoldoende te krijgen en zelfs te worden weggestuurd van de opleiding.

Het plegen van plagiaat is een vorm van fraude en dus strafbaar. Iedere onderwijsinstelling heeft een frauderegeling waarin is beschreven hoe de instelling daarmee omgaat. Op de website van je onderwijsinstelling kan je meer vinden over plagiaat en de regels die hieromtrent zijn gemaakt.

Plagiaatscanners

Steeds meer onderwijsinstellingen, zowel hogescholen als universiteiten, gebruiken plagiaatscanners om plagiaat te detecteren.  Een veelvoorkomende plagiaatscanner is Ephorus. Ephorus scant je scriptie op plagiaat door de inhoud te vergelijken met andere scripties, wetenschappelijke teksten en andere teksten op internet. Zodra je een werkstuk of scriptie inlevert zal je document automatisch worden gecontroleerd op plagiaat. Het is natuurlijk erg vervelend wanneer je onbedoeld plagiaat hebt gepleegd en hiervoor gestraft wordt.

Gelukkig hebben wij een samenwerking met Ephorus. Je kunt nu je document controleren op originaliteit door middel van de plagiaatcontrole van SCRiBBR. De check helpt je, op basis van de database van Ephorus, bij het opsporen van plagiaat.

Direct naar de originaliteitscheck

Wat vind jij van dit artikel? Handig! (je stem is anoniem)Niet echt nuttig. (je stem is anoniem) (+8 andere lezers vonden dit artikel handig, totaal 8 stemmen)
Loading ... Loading ...

Auteur van dit artikel: Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van SCRiBBR. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

Reageer