10 vormen van plagiaat

Bestaand onderzoek is de basis van je scriptie. Dit bestaande onderzoek verwerk je in je scriptie door dit correct te citeren of de parafraseren. Doe je dit niet, dan pleeg je plagiaat.

Volgens de Van Dale is plagiaat “het zich toe-eigenen van het geestelijk werk van anderen en het als eigen werk openbaar maken”. Uiteraard wordt plagiaat niet getolereerd door hogescholen en universiteiten.

Dit artikel geeft aan hoe je moet citeren en parafraseren en geeft daarna een overzicht van de meest voorkomende vormen van plagiaat. Studenten zijn zich er niet altijd van bewust dat ze plagiaat plegen. Wij hopen dat het, aan de hand van deze voorbeelden, duidelijk voor je wordt of je (onbewust) plagiaat pleegt of niet.

Parafraseren en citeren

Parafraseren is het weergeven van andermans ideeën en onderzoek in je eigen woorden. De originele tekst gebruiken en enkele woorden aanpassen is niet parafraseren, maar is plagiaat.

Citeren is het kopiëren van enkele woorden of zinnen. Om aan te geven dat het niet je eigen tekst is zet je het gedeelte tussen dubbele quotes. Citeren doe je veel minder dan parafraseren en pas je enkel toe als je denkt dat de letterlijke woorden van de auteur de lading het beste dekken. Citaties worden vaak gebruikt bij het weergeven van de betekenis van een bepaalde definitie.

In beide gevallen dien je altijd een bronvermelding toe te voegen.

10 voorbeelden van plagiaat

 
Turnitin heeft een lijst gemaakt met de 10 meest voorkomende vormen van plagiaat. Deze lijst is gesorteerd van de meest ernstige vorm naar vormen waar minder sprake is van opzet.

De teksten die als voorbeeld worden gebruikt komen uit een onderzoek van de Stichting OER naar plagiaat: Op weg naar een instellingsbreed plagiaatbestrijdingsbeleid.

1. Clone

Dit is de meest ernstige vorm van plagiaat. De student levert iemand anders zijn/haar werk in en zet er zijn eigen naam onder.

Origineel

Op weg naar een instellingsbreed plagiaatbestrijdingsbeleid
Eindrapport DU-project plagiaatpreventie in de praktijk

Ook bewustwording van de problematiek bij docenten is van belang. Voor de student is het belangrijk dat het docententeam een zelfde boodschap op het gebied van plagiaat communiceert. Aandacht in discussies teams en voorlichting kan hier bij helpen. Ook moet voor docenten helder zijn wanneer studenten onderwijs krijgen en of en hoe zij gebruik kunnen maken van het plagiaatdetectiesysteem.
Ingeleverd (Clone)

Op weg naar een instellingsbreed plagiaatbestrijdingsbeleid
Eindrapport DU-project plagiaatpreventie in de praktijk

Ook bewustwording van de problematiek bij docenten is van belang. Voor de student is het belangrijk dat het docententeam een zelfde boodschap op het gebied van plagiaat communiceert. Aandacht in discussies teams en voorlichting kan hier bij helpen. Ook moet voor docenten helder zijn wanneer studenten onderwijs krijgen en of en hoe zij gebruik kunnen maken van het plagiaatdetectiesysteem.

2. Kopiëren en Plakken

Een heel groot gedeelte uit één bestaand onderzoek is overgenomen. De student heeft af en toe kleine dingen aangepast.

Origineel

Op weg naar een instellingsbreed plagiaatbestrijdingsbeleid
Eindrapport DU-project plagiaatpreventie in de praktijk

Ook bewustwording van de problematiek bij docenten is van belang. Voor de student is het belangrijk dat het docententeam een zelfde boodschap op het gebied van plagiaat communiceert. Aandacht in discussies teams en voorlichting kan hier bij helpen. Ook moet voor docenten helder zijn wanneer studenten onderwijs krijgen en of en hoe zij gebruik kunnen maken van het plagiaatdetectiesysteem.
Ingeleverd (Kopiëren en Plakken)

Onderzoek naar plagiaatbestrijding

Er is veelvuldig onderzoek gedaan naar hoe docenten aankijken tegen plagiaat. Ook bewustwording van de problematiek bij docenten is van belang. Voor de student is het belangrijk dat het docententeam een zelfde boodschap op het gebied van plagiaat communiceert. Aandacht in discussies teams en voorlichting kan hier bij helpen. Ook moet voor docenten helder zijn wanneer studenten onderwijs krijgen en of en hoe zij gebruik kunnen maken van het plagiaatdetectiesysteem. Een landelijke aanpak kan hierbij helpen.

3. Zoeken en Vervangen

Een student gebruikt teksten uit ander onderzoek en past in iedere zin een woord aan om detectie door een plagiaatdetectiesoftware te voorkomen. Plagiaatdetectiesoftware is tegenwoordig slim genoeg om zich niet door deze truc om de tuin te laten leiden.

Origineel

Op weg naar een instellingsbreed plagiaatbestrijdingsbeleid
Eindrapport DU-project plagiaatpreventie in de praktijk

Ook bewustwording van de problematiek bij docenten is van belang. Voor de student is het belangrijk dat het docententeam een zelfde boodschap op het gebied van plagiaat communiceert. Aandacht in discussies teams en voorlichting kan hier bij helpen. Ook moet voor docenten helder zijn wanneer studenten onderwijs krijgen en of en hoe zij gebruik kunnen maken van het plagiaatdetectiesysteem.
Ingeleverd (Zoeken en Vervangen)

Onderzoek naar plagiaatbestrijding

Ook mentaliteitsverandering van de problematiek bij docenten is van belang. Voor de student is het voornaam dat het lerarenteam een zelfde boodschap op het gebied van plagiaat communiceert. Aandacht in discussies teams en voorlichting kan hier bij helpen. Ook moet voor leraren helder zijn wanneer studenten onderwijs krijgen en of en hoe het plagiaatdetectiesysteem werkt.

4. Remix

Een student herformuleert verschillende onderzoeken zonder bronvermelding en zonder eigen onderzoek toe te voegen. De student probeert van alle onderzoeken samen één mooi verhaal te maken.

Origineel
Verschillende bronnen.
Ingeleverd (Remix)

Onderzoek naar plagiaatbestrijding

Plagiaat is grotere vormen aan gaan nemen met de opkomst van internet. Door de komst van plagiaatdetectiesystemen probeert men dit een halt toe te roepen. Door het onder de aandacht brengen van plagiaat van docenten bij studenten is het plagiaat met 40% afgenomen. Ook moet voor docenten helder zijn wanneer studenten onderwijs krijgen en of en hoe zij gebruik kunnen maken van het plagiaatdetectiesysteem.

5. Recycle

Als je voor een bepaald vak (bijvoorbeeld Onderzoeksmethoden) ooit een essay hebt geschreven mag je deze niet zonder meer gebruiken voor een ander vak (bijvoorbeeld Schrijfvaardigheid). Ook al is dit eigen materiaal, het blijft plagiaat. Vraag eerst toestemming aan de docent(en) of dit is toegestaan. Geef ook duidelijk bij het essay aan dat je gedeeltes ook voor een ander vak hebt gebruikt.

6. Hybride

Dit is het gebruik maken van goed gerefereerde bronnen in combinatie met het toevoegen van gekopieerde stukken. Dit gebeurt vaak onbewust; bijvoorbeeld als een student ‘tijdelijk’ een stuk kopieert en dit later vergeet aan te passen. Zorg er dus voor dat zodra je begint met je scriptie je van begin af aan al bezig bent met het correct refereren. Dit is geen klusje dat je achteraf even doet.

Origineel

Op weg naar een instellingsbreed plagiaatbestrijdingsbeleid
Eindrapport DU-project plagiaatpreventie in de praktijk

Ook bewustwording van de problematiek bij docenten is van belang. Voor de student is het belangrijk dat het docententeam een zelfde boodschap op het gebied van plagiaat communiceert. Aandacht in discussies teams en voorlichting kan hier bij helpen. Ook moet voor docenten helder zijn wanneer studenten onderwijs krijgen en of en hoe zij gebruik kunnen maken van het plagiaatdetectiesysteem.
Ingeleverd (Hybride)

Onderzoek naar plagiaatbestrijding

Uit onderzoek van Lange blijkt dat 24% van de docenten moeite heeft met het aanpakken van plagiaat (Lange, 2008). Uit dit onderzoek blijkt dat een policy van de onderwijsinstelling hierbij een uitkomst biedt. Voor de student is het belangrijk dat het docententeam een zelfde boodschap op het gebied van plagiaat communiceert. Aandacht in discussies teams en voorlichting kan hier bij helpen. Ook moet voor docenten helder zijn wanneer studenten onderwijs krijgen en of en hoe zij gebruik kunnen maken van het plagiaatdetectiesysteem.

7. Mashup

De student kopieert verschillende stukken tekst en maakt er, met hier en daar wat eigen inbreng, een scriptie van.

Origineel
Verschillende bronnen.
Ingeleverd (Mashup)

Op weg naar een instellingsbreed plagiaatbestrijdingsbeleid
Eindrapport DU-project plagiaatpreventie in de praktijk

In het onderwijs is het van belang dat studenten leren voort te bouwen op het gedachtegoed van anderen. Daarnaast is bewustwording van de problematiek bij docenten is van belang. Voor de student is het belangrijk dat het docententeam een zelfde boodschap op het gebied van plagiaat communiceert. Tot slot is voor een effectief beleid het consistent uitvoeren van de afspraken rondom plagiaat inclusief de sancties van belang.

8. 404 Error

Als studenten niet het goede onderzoek kunnen vinden om hun beweringen te ondersteunen komen ze soms in de verleiding om onderzoek te verzinnen. Stukken tekst worden dan goed geciteerd (of geparafraseerd) en de bronvermelding is (lees: lijkt) ook goed. Als men dan het onderzoek probeert op te zoeken blijkt het onderzoek niet te bestaan.

Origineel
Ingeleverd (404 Error)

Onderzoek naar plagiaatbestrijding

Janssen concludeert in zijn onderzoek dat “door de opkomst van het internet neemt de neemt is plagiaat steeds makkelijker geworden door studenten” (Janssen, 2010). In ander onderzoek worden deze resultaten bevestigd (Pietersen, 2011; Jocobs, 2011). Volgens van Steen is het dan ook van uiterst groot belang dat docenten beter getraind worden om plagiaat aan te pakken (van Steen, 2008).

9. Verzamelaar

De student citeert en parafraseert goed en ook de bronvermeldingen zijn correct. Echter voegt de student niets toe aan het bestaande onderzoek. Het lijkt op een opsomming van andere onderzoeken zonder eigen inbreng.

10. Retweet

De student gebruikt de juiste bronvermelding, maar gebruikt te veel de woorden van de originele auteur. Het parafraseren gaat dus niet goed. In het volgende artikel staat meer uitleg over hoe je moet parafraseren: Parafraseren, citeren en samenvatten in je scriptie.

Origineel

Op weg naar een instellingsbreed plagiaatbestrijdingsbeleid
Eindrapport DU-project plagiaatpreventie in de praktijk

Ook bewustwording van de problematiek bij docenten is van belang. Voor de student is het belangrijk dat het docententeam een zelfde boodschap op het gebied van plagiaat communiceert. Aandacht in discussies teams en voorlichting kan hier bij helpen. Ook moet voor docenten helder zijn wanneer studenten onderwijs krijgen en of en hoe zij gebruik kunnen maken van het plagiaatdetectiesysteem.
Ingeleverd (Retweet)

Op weg naar een instellingsbreed plagiaatbestrijdingsbeleid
Eindrapport DU-project plagiaatpreventie in de praktijk

Volgens stichting OER is bewustwording van de problematiek bij docenten is van belang. Voor de student is het belangrijk dat het docententeam een zelfde boodschap op het gebied van plagiaat communiceert. Volgens het onderzoek is de aandacht in discussies teams en voorlichting kan hier bij helpen. Ook moet voor docenten helder zijn wanneer studenten onderwijs krijgen en of en hoe zij gebruik kunnen maken van het plagiaatdetectiesysteem (Stichting OER, 2006).

Scribbr Plagiaatcheck speciaal voor studenten

Voorkom plagiaat en controleer nu je document op originaliteit met de Scribbr Plagiaatcheck. De check controleert de inhoud van je document met de database van Turnitin.

Veelgestelde vragen

Wat is plagiaat?

Plagiaat is het bedoeld of onbedoeld presenteren van andermans werk of ideeën als je eigen werk of ideeën. Plagiaat is daarmee een schending van het intellectuele eigendom van een ander en kan ernstige gevolgen hebben.

Het is belangrijk dat je je bronnen goed bijhoudt en dat je de juiste bronvermeldingen toevoegt om plagiaat te voorkomen.

Welke soorten plagiaat zijn er?

Over het algemeen genomen zijn er vier soorten plagiaat:

  • Een bron of idee (gedeeltelijk) overnemen zonder (correcte) bronvermelding, waarbij de tekst niet wordt aangepast.
  • Een bron of idee (gedeeltelijk) overnemen zonder (correcte) bronvermelding, waarbij de tekst een beetje wordt aangepast.
  • Per ongeluk een bronvermelding of verwijzing vergeten (onbedoeld plagiaat).
  • Verkeerd citeren of parafraseren.

Zelfplagiaat is officieel geen vorm van plagiaat, omdat je gebruikmaakt van je eigen teksten in plaats van die van anderen.

Wat is clone plagiaat?

Clone plagiaat (ook wel global plagiarism genoemd) betekent dat je iemand anders werk kopieert en inlevert onder je eigen naam. Dit is een van de meest ernstige gevallen van plagiaat, omdat je opzettelijk liegt over het auteurschap van een tekst.

Wat zijn voorbeelden van plagiaat?

Voorbeelden van plagiaat zijn:

  • Informatie uit een andere bron kopiëren en plakken in je eigen scriptie
  • Uit een bron citeren zonder een bronvermelding toe te voegen
  • Parafraseren zonder daadwerkelijk je eigen woorden te gebruiken (te dicht bij het origineel blijven)
  • Doen alsof een idee van iemand anders jouw eigen idee is
  • Per ongeluk bronvermeldingen vergeten
Hoe voorkom je plagiaat in je scriptie?

Je kunt plagiaat in je scriptie voorkomen door op de juiste manier te citeren en parafraseren. Het is hierbij essentieel dat je correcte bronvermeldingen toevoegt volgens de juiste referentiestijl als je ideeën, woorden of informatie uit een andere bron gebruikt.

Wat vind jij van dit artikel?
Koen Driessen

Koen heeft zelf meerdere scripties geschreven en is in 2012 samen met Bas en Richard Scribbr gestart. Hier kun je je scriptie laten nakijken door professionele taalkundigen.

4 reacties

rolf
18 november 2020 om 13:10

Bij het schrijven van mijn Plan van Aanpak. Maak ik gebruik van de schrijfstijl en opzet van Scribbr, wordt dit gezien als plagiaat?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
23 november 2020 om 12:08

Hoi Rolf,

Neehoor, dat is geen probleem. Als het maar je eigen tekst is!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Esther
17 juli 2020 om 01:34

Ik ben beschuldigd van zelfplagiaat omdat ik literatuur uit een andere masterclass gebruikt heb voor mijn scriptie. hoe voorkom ik plagiaat op bronnen als ik ze wel twee keer zou willen gebruiken?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
17 juli 2020 om 11:36

Hoi Esther,

Het hergebruiken van bronnen is volgens de standaard regels gewoon toegestaan, maar uiteraard kun je ze dan niet op exact dezelfde manier gebruiken. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat jouw opleiding een extra regel hanteert waardoor je dit niet mag doen.

Als dat laatste zo is, dan kun je dat niet vermijden, denk ik. Je zult namelijk altijd naar de bron moeten verwijzen.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.