Verwijzen naar internetbronnen volgens de Leidraad

In de Leidraad voor juridische auteurs (hierna Leidraad) zijn internetbronnen onderbelicht. De Leidraad heeft wel allerlei vuistregels opgesteld die je langs moet gaan zodra je een bron van het internet gebruikt.

Aparte regel voor elk type bron

Voor wet- en regelgeving, jurisprudentie, boeken en tijdschriftartikelen (journals) hanteer je de regels die de Leidraad hiervoor heeft opgesteld. Heb je bijvoorbeeld een tijdschriftartikel geraadpleegd op recht.nl dan volg je de specifieke regels die de Leidraad hanteert voor tijdschriftartikelen. De Leidraad zegt dat je geen URL vermeldt bij tijdschriftartikelen. Dat je het tijdschriftartikel online hebt geraadpleegd in plaats van in gedrukte vorm maakt niet uit.

Voorbeeld verkorte verwijzing voetnoot bij een tijdschriftartikel

1Sas, DD 2014/79, par. 4.

Internetbronnen volgens de Leidraad

De Leidraad stelt dat bij je bij ‘bekende bronnen’ geen URL hoeft te vermelden, omdat iedereen eenvoudig deze bronnen op het internet kan opzoeken.

De Leidraad stelt dus dat je in principe niets speciaals doet bij een elektronische bron, zolang deze bron ‘bekend’ is. Dit is hoogst merkwaardig omdat een URL toevoegen juist ervoor zou zorgen dat de lezer eenvoudig de bron kan opzoeken. Daarnaast kan de lezer aan de URL zien dat de bron van een betrouwbare site afkomt.

Om het nog iets lastiger te maken heeft de Leidraad een aantal uitzondering opgesomd. In een paar gevallen kun je de lezer van je scriptie ‘helpen’ door de volgende zaken achter de verwijzing toe te voegen:

  • (online publiek): als het niet voor de hand ligt dat de publicatie online toegankelijk is.
  • (online, laatst bijgewerkt op ‘datum’): bij publicaties die online toegankelijk zijn en die aan verandering onderhevig zijn. Of bij online publicaties die ook offline beschikbaar zijn en waarbij dus een verschil in versie kan zitten.
  • Wanneer de bron lastig online te vinden is plaats je het volgende direct achter de bron:
    • Bij een eenvoudig URL: ,Webadres document
    • Bij een moeilijk URL: ,Webadres homepage (zoek op zoekwoorden)

Nu maken deze vuistregels het uitermate complex. Daarnaast is het ook niet gebruiksvriendelijk voor de lezer. De Leidraad stelt dat voor bronnen die niet goed te verwerken zijn met de bovenstaande regels je mag uitwijken naar de regels van de APA-stijl.

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

De oplossing

Op basis van de uitleg van de Leidraad en onze kennis van de APA-stijl hebben we voor de meest voorkomende internetbronnen voorbeelden gemaakt. Door het volgen van deze voorbeelden voldoe je aan de Leidraad én maak je het voor de lezer makkelijk om de bronnen op te zoeken.

Webpagina of artikel op het internet

Voorbeeld verkorte verwijzing voetnoot naar artikel op het internet

1Swaen 2015.

Voorbeeld verwijzing naar artikel op internet in de literatuurlijst

Swaen 2015
B.R.M. Swaen, Overzicht referentiestijlen, 16 januari 2015, https://www.scribbr.nl/bronvermelding/overzicht-referentiestijlen/.

Uitleg: Voorletters Auteur Achternaam Auteur, Titel. Subtitel, Volledige datum, URL.

Volledige website
Wanneer je naar een volledige website wilt verwijzen dan vermeld je alleen de URL in de voetnoot. De bron neem je niet op in de literatuurlijst.

Voorbeeld verkorte verwijzing naar artikel op internet

1https://www.scribbr.nl/

Video, illustraties, foto’s, social media etc.
Voor alle bijzondere internetbronnen zet je in de literatuurlijst tussen blokhaken om wat voor type internetbron het gaat.

Voorbeeld verkorte verwijzing naar LinkedInbericht

1Branson 2015.

Voorbeeld verwijzing naar LinkedInbericht in de literatuurlijst

Branson 2015
R. Branson, Succeed in everything [LinkedInbericht], 5 januari 2015, https://www.linkedin.com/pulse/succeed-in-everything.

Bron aan verandering onderhevig
De Leidraad spreekt over ‘laatst bijgewerkt op’ waarmee je zou kunnen aantonen dat je een bepaalde versie van de bron hebt geraadpleegd. Hiervoor in de plaats is het handiger om deze ‘laatste bijwerkdatum’ gewoon als publicatiedatum van de bron te pakken. Wanneer een bron aan verandering onderhevig is, bijvoorbeeld bij een artikel op Wikipedia dan voeg je aan de bron de datum toe van het moment dat je de bron het geraadpleegd.

Voorbeeld verkorte verwijzing voetnoot naar artikel op Wikipedia

1Wikipedia 2014.

Voorbeeld verwijzing naar artikel op Wikipedia in de literatuurlijst

Wikipedia 2014
Wikipedia, Handelingen van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, 8 februari 2014, geraadpleegd op 30 januari, 2015, op http://nl.wikipedia.org/wiki/Handelingen_van_de_Eerste_en_Tweede_Kamer_der_Staten-Generaal.

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

45 reacties

irma beek
4 juni 2020 om 12:17

Wat doe je bij internetbronnen volgens de leidraad als er geen datum bekend is.. zowel als bij de voetnoot, als bij de literatuurlijst

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
6 juni 2020 om 19:51

Hoi Irma,

De Leidraad schrijft niets specifiek voor bij het ontbreken van een datum. Ik raad je aan om net als bij de APA-stijl "z.d." te gebruiken (zonder datum).

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

L.
6 juni 2019 om 20:59

Hallo,

Ik vroeg me af of jullie wisten hoe ik naar deze bron moet verwijzen: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtspraak-in-Nederland/Rechters/Paginas/Kantonrechter.aspx . Er staat op deze site geen datum en ook geen auteur. Ik twijfelen nu tussen drie manieren:
- ‘Kantonrechter binnen het civiel recht’, Rechtspraak.nl.
- 'Kantonrechter binnen het civiel recht', Rechtspraak(schuin), Rechtspraak.nl.
- Rechtspraak, 'Kantonrechter binnen het civiel recht'(schuin), Rechtspraak.nl.

Alvast bedankt!

Beantwoorden

Eef
30 mei 2018 om 13:57

Hallo,

Kunt u mij vertellen hoe ik het beste kan verwijzen naar informatie verkregen via een intranet website (een besloten computer netwerk)? Ik heb dit tot noch toe nog nergens kunnen vinden.

Bij voorbaat dank!

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
1 juni 2018 om 22:58

Hoi Eef,

Bedankt voor je vraag!
Voor zo ver ik weet is hier geen vaste uitleg voor, je zou dit even bij je opleiding kunnen vragen, of anders een variant maken op de internet verwijzing!

Succes!
Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Michiel
15 mei 2018 om 19:20

Hallo,

Ik heb in mijn document meerdere artikelen met dezelfde auteur en jaartal. In de voetnoten heb ik gebruik gebruik gemaakt van: Auteur, 2018a. Auteur, 2018b.
Hoe kan ik deze voetnoten vervolgens duidelijk linken aan de links in mijn bronnenlijst dat Auteur 2018a bij link x hoort en Auteur 2018 b bij link y hoort?

Dankjewel!

Beantwoorden

Wouter Koekoek
Wouter Koekoek (Scribbr-team)
19 mei 2018 om 19:57

Beste Michiel,
Het beste kun je in de literatuurlijst ook de letters toevoegen. Dus wanneer je in de voetnoot "Auteur 2018a" hebt staan, zet je in de lijst:

Auteur, Naam Artikel, 5 mei 2018a, URL.

Groetjes,

Wouter

Beantwoorden

Mylene
26 april 2018 om 16:09

Hoi!
Hoe zet ik deze beleidsregel in een voetnoot en in de literatuurlijst? Moet ik dit volgens de regels van 'internetbronnen' doen, of als beleidsregel?

https://www.om.nl/@88389/aanwijzing-5/

Dankjewel!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
30 april 2018 om 18:51

Hoi Mylene, ja ik zou ook gaan voor de internetbron.

Beantwoorden

Pascal
12 september 2017 om 15:31

Hallo,

Als ik niet direct verwijs naar een website, maar wel van de website gebruik maak om daar bijvoorbeeld normen en praktijkrichtlijnen (NEN1010, NPR 7910-2) vanaf te halen, moet ik dit dan vermelden in de bronnenlijst of literatuurlijst of is de verwijzing van de norm voldoende? Uiteindelijk ga ik naar tientallen normen en richtlijnen verwijzen, maar niet altijd specifiek. Het komt voor dat een norm weer geharmoniseerde richtlijnen heeft. Dien ik deze dan ook te vermelden?

Beantwoorden

Lucy Vleeshouwers
Lucy Vleeshouwers (Scribbr-team)
15 september 2017 om 14:49

Hoi Pascal,
Bronnen die je gebruikt moet je altijd vermelden in je literatuurlijst, ook als het om normen of praktijkrichtlijnen gaat.
Als je verwijst naar een online bron of rapport kan je dit voorbeeld aanhouden: https://www.scribbr.nl/apa-stijl/apa-voorbeelden/rapport-jaarverslag-online/
Als je naar een pdf-document (gedownload van een website) wil verwijzen, zie dit voorbeeld: https://www.scribbr.nl/apa-stijl/apa-voorbeelden/pdf-documenten/
Hopelijk is je vraag zo beantwoord :)
Groetjes,
Lucy

Beantwoorden

simone
3 september 2017 om 12:31

Hallo,

Hoe kan ik verwijzen naar verschillende onderdelen die ik op een website heb gevonden?
Gewoon de algemene website als APA gebruiken??

Groetjes

Beantwoorden

Wouter Koekoek
Wouter Koekoek (Scribbr-team)
4 september 2017 om 16:15

Hi Simone,
Ik zou de manier zoals beschreven onder 'Webpagina of artikel op het internet' aanhouden. Het verschil tussen verschillende pagina's op een website kun aanbrengen m.b.v. de titel en URL.
Succes!

Wouter

Beantwoorden

Esther
3 mei 2017 om 17:15

Als ik meerdere artikelen van dezelfde auteur uit hetzelfde jaartal gebruik, zouden alle verkorte verwijzingen bijvoorbeeld: 'Snel 2017' luiden. Hoe kan ik hierin een onderscheid maken conform de regels?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
4 mei 2017 om 12:25

Hoi Esther, APA schrijft dan voor dat je een a,b,c,d etc. toevoegt. Bijvoorbeeld 2017a. Succes!

Beantwoorden

ess
13 april 2017 om 16:09

Hoi, hoe moet ik dit volgens jur leidraad in een voetnoot zetten: Aanwijzing verstrekking van strafvordelijke gegevens voor buiten de strafrechtspleging gelegen doeleinden (Aanwijzing wet justitiële en strafvordelijke gegevens) (2013A014).

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
17 april 2017 om 12:06

Hoi Ess, betreft dit een wet? Dan staat hier hoe je hierna verwijst.

Beantwoorden

Nav
17 maart 2017 om 23:14

Hoi, hoe moet ik verwijzen naar CBS Statline in een voetnoot en in de literatuurlijst?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
20 maart 2017 om 12:14

Hoi Nav, op de manier zoals APA het ook doet. Zie hier een voorbeeld.

Beantwoorden

laura
17 januari 2017 om 15:54

goedemiddag, het is mij nog niet echt duidelijk hoe ik naar een wet via bv overheid.nl kan verwijzen, kunt u mij wellicht helpen?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
17 januari 2017 om 18:56

Hoi Laura, voor parlementaire stukken en wetsartikelen kun je de info vinden in de artikelen. Voor bronnen naar het internet kun je de regels van de APA-stijl hanteren. Succes!

Beantwoorden

Faat
5 januari 2017 om 23:02

Hallo Bas,

Hoe vermeld ik websites in de literatuurlijst?

Groetjes

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
7 januari 2017 om 15:16

Hoi Faat, dat staat in dit artikel :-). Bij kopje "Webpagina of artikel op het internet".

Beantwoorden

Colin
18 december 2016 om 02:07

Hallo, 

Nog een vraagje: hoe moet een voetnoot eruitzien bij indirect brongebruik van een artikel op internet? Alvast bedankt.

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
20 december 2016 om 13:25

Hoi Colin, de Leidraad heeft hierover geen regels opgesteld. Het enige dat je dan kunt doen is het volgende van de APA-regels. In het artikel over indirecte bronverwijzingen kun je lezen hoe je dit volgens de APA-stijl oplost.

Beantwoorden

Dragana
16 september 2016 om 14:34

Hallo,

Kan jij misschien uitleggen wat primaire secundaire en tertiaire bronnen zijn volgens de Juridische Leidraad en uitleggen of het gaat om een Juridische of Empirische bron. Ik moet namelijk voor mijn verslag verwijzen naar bronnen. Vervolgens moet de bronnen beoordeeld worden op relevantie, kwaliteit etc.

 Bedankt alvast!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
16 september 2016 om 15:32

Hoi Dragana, ik heb er nog niet eerder van gehoord dus ik kan je hier helaas niet mee helpen. Als het niet in de Leidraad zelf staat dan denk ik dat je het beste met je begeleider contact op kunt nemen voor hulp. Succes!

Beantwoorden

Lisanne
20 juni 2016 om 14:40

Hallo,

Ik moet verwijzen naar naar de groene serie onrechtmatige daad. Ik zat zelf te denken aan K.J.O. Jansen, Groene Serie Onrechtmatige daad, Deventer: Kluwer 2014. Te denken. Is dit goed? En moet het dan verkort Jansen 2014, aant. ... ?

Alvast bedankt!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
20 juni 2016 om 19:26

Hoi Lisanne, is de groene serie een boekenreeks? Dan staat bij het artikel over verwijzen naar boeken de oplossing.

Beantwoorden

Sanne
29 maart 2016 om 13:09

Hoi,

ik vraag mij af hoe ik een online artikel weergeef in de referentielijst, waaraan 16 auteurs hebben gewerkt. Is het de bedoeling om alle namen te vermelden in de referentie of mag hier ook 'et al' worden gebruikt?
Groetjes, Sanne

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
29 maart 2016 om 13:37

Hoi Sanne, zodra je meer dan zes auteurs hebt dan mag je met ... werken. De laatste auteur uit de reeks vermeldt je dan op het eind. Zie het voorbeeld: Auteur, A., Auteur, B., Auteur, C., Auteur, D., Auteur, E., Auteur, F., … Auteur, Z. (2016, 29 maart). SCRiBBR op het internet. Geraadpleegd van https://www.scribbr.nl/originaliteitscheck/apa-generator/

Beantwoorden

Irene
14 maart 2016 om 14:52

Hoi,

hoe kan je verwijzen naar internetpagina's die niet voor een ieder zichtbaar zijn? Denk bijvoorbeeld aan een intranetpagina van een organisatie?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
14 maart 2016 om 14:54

Hoi Irene, voor de APA-stijl hebbben we daarvoor een oplossing. Je zou die oplossing ook kunnen volgen voor de Leidraad voor juridische auteurs.

Beantwoorden

Katy
8 januari 2016 om 20:09

Hoe kun je sites, bijvoorbeeld van intratuin in voetnoot zetten?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
11 januari 2016 om 10:05

Hoi Katy, in dit artikel staat daar een voorbeeld van. Als je de auteur niet kunt vinden kun je daarvoor in de plaats de naam van de Website pakken.

Beantwoorden

Moki
3 oktober 2015 om 17:02

Hoi Bas,

Deze site wil ik noteren in een voetnoot als bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/vraag-en-antwoord/wat-is-gesubsidieerde-rechtsbijstand-en-hoe-vraag-ik-dit-aan. Hoe vermeld ik dit? Rijksoverheid, z.j.?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
5 oktober 2015 om 15:56

Hoi Moki, Ja dat lijkt me de beste keuze. Als je de persoonlijke auteur van het artikel niet kunt vinden kun je het beste de naam van de website vermelden. Prima zo dus!

Beantwoorden

Kirsten
20 augustus 2015 om 13:36

Hoi Bas,

Ik moet verwijzen naar een regeerakkoord in mijn verkorte voetnoot. Welke van de volgende manieren is dan de goede:

Bruggen slaan 2012.
Regeerakkoord VVD-PvdA 2012.

Alvast bedankt,

Kirsten

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
20 augustus 2015 om 14:06

Hoi Kirsten, bij het verwijzen ga je altijd uit van de auteur. In dit geval zou ik dan voor 'VVD-PvdA 2012' gaan. Succes!

Beantwoorden

Sisi
27 mei 2015 om 11:41

Hoi Bas,

hoe noteer je een stuk tekst zowel verkort (voettekst) als voluit (literatuurlijst) zonder naam van een auteur?

Thx!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
1 juni 2015 om 19:34

Hoi Sisi, ik raad je aan om ook hierbij de regels van de APA te volgen. Die stellen dat wanneer je geen auteur hebt de titel van de bron op de plek komt waar normaal de auteur staat. Je kunt dit uitproberen door onze APA Generator te gebruiken en dan bij internetbron 'Auteur onbekend' aan te vinken.

Beantwoorden

Larissa
16 mei 2015 om 17:32

Hoe noteer je:
- een webpagina zonder datum;
- webpaginas van dezelfde auteur én dezelfde datum (probleem in voetnoten), want je krijgt 2x naam auteur, zoals: Joop 2007, dit is geen onderscheidend iets meer...

thx!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
18 mei 2015 om 11:20

Hoi Larissa, bij de internetbronnen kun je de regels van de APA-stijl volgen. Als je geen publicatiedatum hebt neem je de afkorting 'z.j.' (zonder jaar). Dit schrijf je in plaats van het jaartal op. Als je meerder publicaties van dezelfde auteur hebt met dezelfde publicatiedatum kun je werken met een achtervoegsel. Voorbeeld: Swaen 2015a en Swaen 2015b. Succes!

Beantwoorden

Lise
16 mei 2015 om 13:51

Hallo,

Heb jij een idee hoe je verwijst naar reacties op YouTube-video's? Alvast bedankt!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
16 mei 2015 om 15:28

Hoi Lise, ik vermoed dat je er overheen hebt gelezen want ik heb in het artikel hier een stukje over geschreven onder het kopje Video, illustraties, foto’s, social media etc. In het voorbeeld heb ik van een LinkedIn-bericht gebruikgemaakt maar hiervoor in de plaats kun je ook de YouTube-video gebruiken. Succes!

Beantwoorden

Stel een vraag of reageer.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.