Verwijzen naar Nederlandse wetten, besluiten en verdragen

Bij het verwijzen naar Nederlandse wetten, besluiten en verdragen in je scriptie schrijf je verkort een verwijzing op in de tekst of in de voetnoot.

Je maakt geen gebruik van een wettenlijst die je op het eind van je scriptie plaats waarin je de verwijzingen op een rijtje zet.

Twee opties

Je hebt twee opties voor het verwijzen naar wetten, besluiten en verdragen:

  1. Neem het artikelnummer en de regeling direct op in de hoofdtekst.
  2. Vermeld het artikelnummer en de regeling in de voetnoot.

Optie 1: in de tekst

Voorbeelden verwijzing naar wet in de tekst

Veel rechtenstudenten leren als eerst wat er in art. 6:162-164 BW* staat.

In art. 42b lid 4 sub a WRB staat dat de raad regels stelt met betrekking tot de termijn van indiening.

Optie 2: in de voetnoot

Voorbeelden verwijzing naar wet in de voetnoot

1Art. 6:162-164 BW.

2Art. 42b lid 4 sub a WRB.

*Bij verwijzingen naar het Burgerlijk Wetboek maak je gebruik van de notatie met een dubbele punt.

Bij een verwijzing naar meerdere artikelen vermijd je het woord ‘juncto’ en kun je beter ‘en’ of ‘in verband met’ gebruiken.

Voorbeeld verwijzing naar meerdere wetten in de voetnoot

3Art. 6:162-164 BW en Art. 42b lid 4 sub a WRB.

Citeertitel

Wanneer je een regeling wilt vermelden ga je altijd eerst op zoek naar de citeertitel. Een citeertitel is een praktische naam voor bijvoorbeeld een wet, zodat iedereen op dezelfde manier naar deze wet verwijst. De citeertitel is meestal aanwezig in een van de slotartikelen van de regeling. Wanneer je een wet opzoekt via wetten.nl staat de citeertitel ook altijd bovenaan de wet genoemd.

Voorbeeld van een citeertitel
De Wet op Zamenstelling der Regterlijke Magt en het Beleid der Justitie heeft als citeertitel in artikel 146 van die wet: Wet op de rechterlijke organisatie. Je kunt dus dan als volgt verwijzen:

In art. 15 van de Wet op de rechterlijke organisatie worden de omstandigheden uitgelegd….

In dit bovenstaande voorbeeld kun je er ook voor kiezen om de afkorting te gebruiken die voor de Wet op de rechterlijke organisatie staat. Dat is in dit geval “Wet RO”.

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Afkorting van de citeertitel

Bijna voor iedere regeling is er een afkorting die je kunt gebruiken. Dit zijn vaak geen officiële afkortingen maar worden zo veel gebruikt dat je ze ook kunt gebruiken bij het vermelden van de regeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Burgerlijk Wetboek (BW).

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Sinds 10 oktober 2010 zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba bijzonder gemeenten binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Veel wetten en besluiten hebben een variant gekregen waarvan de werkingssfeer zich beperkt tot deze eilanden. Wanneer je wilt citeren naar een variant dan gebruik je de toevoeging ‘BES’.

Voorbeeld wet Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Art 3:16-17 BW BES.

Citeertitel op basis van gewoonte

Sommige citeertitels zijn op gewoonte gebaseerd, omdat zij geen officiële citeertitel hebben. Bijvoorbeeld de ‘Grondwet’ en het ‘Europees Verdrag voor de rechten van de mens’.

Wanneer je een regeling opzoekt via wetten.nl kun je in dit geval ook de citeertitel pakken die door de redactie is gekozen. Een goed voorbeeld is hiervan de Wet herziening afstammingsrecht en regeling van adoptie. Voor de wet is geen officiële citeertitel voorhanden maar de redactie heeft een citeertitel ‘verzonnen’. De citeertitel staat boven de regeling en je kunt de citeertitel ook vinden via de link rechtsboven bij ‘Wetstechnische informatie’.

Wanneer er een citeertitel voorhanden is hoef je niet het Staatsblad, de Staatscourant of het Tractantenblad waarin de regeling is gepubliceerd te vermelden. Ook de datum en plaats van totstandkoming hoef je niet te vermelden.

Geen citeertitel voorhanden

Wanneer er geen citeertitel is dan dien je in de voetnoot de volgende gegevens te vermelden:

Regelingtype en regelgever
Je vermeldt het regelingtype zoals bijvoorbeeld wet, besluit, verordening, koninklijk besluit of ministeriële regeling gevolgd door ‘van’ of ‘van [lidwoord]’. Deze regelingen schrijf je zonder hoofdletter. Daarna vermeld je de regelgever of regelgevende instantie. Bijvoorbeeld de Minister van Defensie of de staatssecretaris. Je vermeldt de regelgever niet bij:

  • Verdrag
  • Wet
  • Koninklijk besluit (dit is de algemene maatregel van bestuur, hiervoor gebruik je de afkorting KB)
  • Ministeriële regeling (dit is de regeling van de minister, hiervoor gebruik je de afkorting: Min. Reg.)

Totstandkomingsdatum
De totstandkomingsdatum staat altijd aan het begin van de regeling vermeld.

Inhoudelijke aanduiding uit het opschrift (intitulé)
De intitulé is het opschrift van de regeling en is dus de volledige naam van de regeling. Je neemt hieruit de inhoudelijke aanduiding, zodat duidelijk wordt waar deze regeling over gaat. Dit hoef je alleen te doen wanneer uit de context niet duidelijk is om wat voor soort regeling het gaat. Je kunt er vanuit gaan dat in je scriptie deze context dus altijd aanwezig is en dat een intitulé niet nodig is.

Blad waarin de regeling is gepubliceerd
Je vermeld de afkorting van het blad (cursief) en het jaartal, gevolgd door een komma en het nummer van het blad met eventueel het paginanummer.

Afkortingen staatsbladen

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Stb.
Staatscourant Stcrt.
Tractatenblad Trb.

Wanneer de regeling niet in een officieel blad is gepubliceerd dan vermeld je het tijdschrift waarin de regeling is gepubliceerd voorafgaand door het regelingnummer.

Voorbeelden geen citeertitel voorhanden

Artikel 3 van de wet van 2 november 2009, Stb. 2009, 575.

Brief van de Minister van Financiën van 3 juni 2014, nr. WDB21/798a, V-N 2014, p. 796.

Min. Reg. van 2 juli 2014, Stcrt. 2014, 18794.

Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 4 juni 2011, nr. DB75/1759M, BNB 2011/346.

Uitzondering Staatsblad, Staatscourant en Tractatenblad
In tegenstelling tot bij andere tijdschriften vermeld je nu het publicatienummer niet voorafgaand met een ‘/’ (slash) maar met een komma.

Voorbeeld uitzondering bij Staatsblad

Stb. 2012, 245.

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

37 reacties

Inge
16 juni 2020 om 19:34

Goedemiddag,

In mijn onderzoek verwijs ik naar de Staatscourant. Neem ik deze, naast mijn voetnoot, ook op in de literatuurlijst?

Groetjes,
Inge

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
18 juni 2020 om 14:56

Hoi Inge,

Goede vraag. Je hoeft deze niet op te nemen in de literatuurlijst.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Marjan
28 mei 2020 om 13:41

mijn vraag is waar komen de richtlijnen in de literatuurlijst?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
10 juni 2020 om 19:15

Hoi Marjan,

Wat bedoel je precies met richtlijnen?

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Jasmijn
30 maart 2020 om 00:03

Beste,

Ik wil graag een wet citeren (zoals optie 1 hierboven) uit burgerlijk wetboek boek 7, artikel 450. Ik heb de wet gevonden op wetten.nl Ik kan alleen nergens de citaatregel vinden, kunnen jullie mij helpen? En moet je een wet in de literatuurlijst vermelden? En zo ja, hoe?

Ik hoor het graag!

Mvg,
Jasmijn

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
1 april 2020 om 20:27

Hoi Jasmijn,

Ik zie inderdaad ook geen citeertitel bij het artikel dat je noemt. Je zou daarom de algemene citeertitel van het Burgerlijk wetboek, Boek 7 kunnen gebruiken, die helemaal bovenaan staat.
Daarnaast kun je overwegen om toch te kiezen voor een vermelding met een verkorte voetnoot. De Leidraad raadt aan om deze methode zo veel mogelijk te gebruiken.
De wet benoem je niet in de literatuurlijst.

Succes!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Ela
23 januari 2020 om 12:42

Hi Bas,

En hoe moet je beleidsstukken van gemeentes en verordeningen in de voetnoot zetten?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
24 januari 2020 om 18:44

Hoi Ela,

Bedankt voor je vraag. Gemeentelijke documenten staan niet specifiek vermeld in de Leidraad. Ik ga er vanuit dat je deze documenten op internet hebt gevonden?
Dan raad ik je aan onze voorbeelden voor internetbronnen te gebruiken!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Sinterklaas
5 december 2019 om 18:10

Hallo Bas of een medecollega,

Er staat dat bij verwijzingen naar het Burgerlijk Wetboek je gebruik moet maken van de notatie met een dubbele punt. Moet je bij andere wetsartikelen ook de notatie met dubbele punt gebruiken of moet je andere wetsartikelen uitschrijven? Mijn scriptie gaat over de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Deze wet kun je op meerdere manieren uitschrijven.

Groetjes,

Sinterklaas ut Spanje

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
6 december 2019 om 10:46

Hoi Sinterklaas,

Bij wetten buiten het Burgerlijk Wetboek gebruik je geen dubbele punt.

Succes met je scriptie!
Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Hanneke
30 april 2019 om 18:39

Hoi Bas of collega,

Ik ben een scriptie aan het schrijven over het toezicht op de particuliere veiligheidszorg. Hierin is uiteraard ook een juridisch kader verwerkt. Tijdens mijn rechtenstudie moesten we gebruik maken van voetnoten. Bij deze studie dienen verwijzingen in de tekst te zijn opgenomen (tussen haakjes aan het eind van de alinea). Mogen beide door elkaar worden gebruikt? Dus tav wettelijke bepalingen gebruik maken van voetnoten en bij verwijzing naar andere literatuur dit in de tekst doen?
Ik hoor het graag!
Hartelijke groeten,
Hanneke

Beantwoorden

Raimo Streefkerk
Raimo Streefkerk (Scribbr-team)
1 mei 2019 om 17:06

Hoi Hanneke,

Bedankt voor je vraag!
Het combineren van voetnoten en verwijzingen in de tekst kan wellicht verwarrend zijn. Mocht je het op deze manier willen doen, dan raad ik je aan dit met je begeleider te bespreken.
Het is ook mogelijk om in de tekst naar wetsartikelen te verwijzen. Als je de APA-Stijl richtlijnen volgt kun je dit artikel daarvoor gebruiken.
Ik hoop dat dit je verder helpt!

Cheers,
Raimo

Beantwoorden

Margreet Landsman
18 december 2018 om 17:33

Ik heb de volgende vragen.

Als ik aan het einde van mijn scriptie een literatuurlijst moet opnemen moet ik dan alle bepalingen van de wet en regelgeving noemen? Of kan ik volstaan met Awb, invorderingswet 1990 etc.?

Noem ik de wet en regelgeving in de lijst apart van de overige bronnen? Of zet ik alles onder elkaar op alfabetische volgorde?

Bij voorbaat dank,
Margreet Landsman

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
20 december 2018 om 12:31

Hoi Margreet, wet en regelgeving zet je niet in de literatuurlijst. Het verwijzen hiernaar in de tekst volstaat.

Beantwoorden

Kim van der Ploeg
12 juli 2018 om 23:40

Beste,

Ik vraag mij af hoe je een besluit op de literatuurlijst zet. Het gaat om de volgende;
Besluit ontheffing sociale zekerheidswetten
en
Besluit solicitatieplicht WW en IOW

Hoor graag van je!
Kim

Beantwoorden

Lydia
Lydia (Scribbr-team)
13 juli 2018 om 18:39

Beste Kim,

Voor het verwijzen naar een besluit kun je verwijzen in de tekst of in een voetnoot.
Dit wordt verder uitgelegd in dit artikel.

Succes!

Beantwoorden

Ly
24 april 2018 om 19:21

Ik gebruik de juridische leidraad voor mijn scriptie.

Maar hoe zit het met het refereren naar het burgelijke wetboek als je scriptie in het Engels is? Afkorting DCC

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
30 april 2018 om 18:51

Hoi Ly, ik zou gewoon voor de officiële Nederlandse afkorting gaan. Succes!

Beantwoorden

Eva
1 december 2017 om 10:50

Beste,

Ik kom uit België en zou graag verwijzen (in de tekst) naar een Belgisch koninklijk besluit (http://nvkvv.be/file?fle=706000&ssn=1aa6d155179f0763595ead0ebe93015834aa5673).

In de tekst ziet het er momenteel als volgt uit:
... (Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofdverpleegkundige betreft, 2006)

In de literatuurlijst als volgt:
Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofdverpleegkundige betreft. (2006, juli 13). Opgeroepen op oktober 30, 2017, van http://nvkvv.be/file?fle=706000&ssn=1aa6d155179f0763595ead0ebe93015834aa5673

Aangezien ik elders reeds op een andere manier naar wetteksten refereer (Artikel 7 van de wet betreffende de rechten van de patiënt (2002) geeft aan dat....) en ik liever niet met voetnoten werk, vraag ik me af hoe ik adequaat refereer naar dergelijke koninklijk besluiten in de tekst door te werken met haakjes.

Hopelijk is mijn vraag duidelijk,
Alvast bedankt,
Mvg,
Eva

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
4 december 2017 om 23:04

Hoi Eva, maak je gebruik van de Leidraad voor het verwijzen naar de bronnen? In dat geval zou ik gaan voor de voetnoot. Je kunt dan volstaan met de citeertitel van het besluit. Het toevoegen van die datum is dan niet nodig.

Beantwoorden

Eva
6 december 2017 om 11:43

In België is het niet duidelijk wat de precieze citeertitel is van dergelijke tekst. Vandaar mijn vraag. Heb gezien dat het inderdaad mooi uitgelegd staat op jullie website voor Nederlandse wetteksten.
Als ik met voetnoten werk, moet ik dan gewoon 'Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofdverpleegkundige betreft, 2006' in de voetnoot zetten?

Alvast bedankt,
Mvg,
Eva

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
9 december 2017 om 14:22

Hoi Eva, ja dat is prima hoor!

Beantwoorden

Fleur Trossèl
8 januari 2017 om 13:24

Hoi, 

Kan ik ook op deze manier naar een besluit verwijzen? :

Besluit instelling tijdelijk adviescollege herkomst kunstvoorwerpen Tweede Wereldoorlog van 20 september 1999, Stcrt. 1999, nr. 203.

en op deze manier naar een brief:Brief van de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen aan de Tweede Kamer d.d. 14 juli 2000, vergaderjaar 1999-2000, 25 839, nr. 16. 

Groeten, 

Fleur

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
10 januari 2017 om 10:08

Hoi Fleur, voor een brief moet je de regels volgen in dit artikel. Voor een besluit kun je het zo doen als je geen citeertitel hebt. Succes

Beantwoorden

Jelle
26 september 2016 om 13:34

Ik probeer naar een veranderd artikel uit 2013 van het BW te verwijzen. Moet de voetnoot dan worden aangepast? Of blijft die het zelfde.

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
26 september 2016 om 18:37

Beste Jelle, ik begrijp je vraag niet helemaal. Bij het verwijzen naar een wet uit het BW volg je de standaard regels.

Beantwoorden

Jelle
26 september 2016 om 18:40

Ik probeer de vergelijking te maken tussen 1:378 BW voor en na 1 januari 2014, hoe verwijs ik dan naar die twee artikelen? Of is er dan geen voetnoot nodig?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
27 september 2016 om 15:34

Hoi Jelle, je hoeft niet per se dit in de voetnoot te zetten. Het kan ook prima in de tekst. Je zal voor de exacte verwijzing op zoek moeten gaan naar de citeertitel van voor 1 januari 2014. Ik weet die zelf niet dus je zal deze moeten googelen.

Beantwoorden

Jolanda
21 juli 2016 om 22:59

Hi Bas,

In mijn scriptie refereer ik aan een besluit. In de noot heb ik het volgende staan:
Besluit van 23 juni 2016, nr. 772969, Stcrt. 2016, 245.

Als dit besluit in een voetnoot staat, dien je dit besluit ergens anders op te nemen. Bijv na je literatuurlijst, onder het kopje: Regelgeving en parlementaire stukken bijv?

Of is dit niet nodig? Ik kan het niet in Leidraad vinden.

Mvg, Jolanda

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
22 juli 2016 om 11:44

Hoi Jolanda, een besluit neem je niet op in of na de literatuurlijst. Enkel als voetnoot.

Beantwoorden

Esmee
5 juni 2016 om 21:45

Dus als ik het goed begrijp hoeft je het wetsartikel niet te benoemen in de voetnoot, indien je deze al hebt benoemd in je tekst. Klopt deze conclusie?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
7 juni 2016 om 14:14

Hoi Esmee, dat klopt.

Beantwoorden

Lea
15 december 2015 om 11:38

Hoi,

Ik heb een vraag over een voetnoot!
Ik weet niet hoe de subsidieverleningsbeschikking in de voetnoot moet. Ik kan dit nergens vinden. De zin is: uit de subsidieverleningsbeschikking blijkt dat... (hier is een besluit voor genomen door het college van B&W).
Kan jij mij verder helpen? :)

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
15 december 2015 om 16:52

Hoi Lea, ik begrijp je vraag niet zo goed. Is de beschikking een uitspraak van een rechter? Als het een 'simpele' internetbron is dan mag je het als internetbron behandelen.

Beantwoorden

Lea
15 december 2015 om 17:05

Hoi Bas,

Nee, het is een besluit genomen door het college van B & W (van de gemeente). Het is geen internetbron.

Hopelijk kan je me verder helpen! :)

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
15 december 2015 om 19:14

Hoi Lea, staat het besluit niet gepubliceerd op het internet? Als dat wel het geval is zou ik voor internetbron kiezen. Als het in een tijdschrift is gepubliceerd dan voor het tijdschrift. Succes!

Beantwoorden

Stel een vraag of reageer.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.